In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle lof aan de Heer der werelden die Zijn dienaren heeft begunstigd met de beste dag van de week, de vrijdag. Vrede en zegeningen met de geliefde profeet saw.


 

De imam opent zijn preek met een vers uit de koran die ons verduidelijkt wat de waarde is van het vrijdaggebed. Een vers dat in een surah wordt vermeld die de naam Al-Jumu3a draagt. Allah swt zegt hierover: O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten. [62:9]

Beste dienaren van Allah, en weet dat de vrijdag een gezegende dag is, want hij is tevens getuige van degene die het bijwoont. Allah swt heeft deze dag boven de andere dagen verheven en een hoge status gegeven.

De profeet saw zei: “De beste dag van jullie is de vrijdag. Vermeerder daarop de Vredesgroet aan mij, want jullie Vredesgroet wordt aan mij overgebracht waar jullie je ook bevinden.”

De vredegroet sturen naar de Profeet saw

De vredesgroet sturen naar de profeet saw sturen op deze dag heeft vele voortreffelijkheden. Weest daarom consistent in het verrichten van deze geweldige daad. Allah swt heeft voor zijn dienaren speciale beloningen gereserveerd wanneer zij zich houden aan de gedragscode van het vrijdaggebed en de daarbij behorende rituelen en handelingen. De profeet saw zei: “Degene die de grote wassing (ghusl) verricht en dan naar het vrijdaggebed komt, bidt zoveel als voorgeschreven is voor hem, luistert naar de vrijdagpreek (khutbah) tot het voorbij is en dan bidt met hem (de imam), zal vergeven worden voor zijn zonden tussen die en de volgende vrijdag en drie extra dagen.” 

Ook zei hij saw: “Gedurende de vrijdag is er een tijd waarop een moslim bidt en Allah om iets goeds vraagt en dat Hij het hem zal geven,” en de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is. 

Vrijwel iedere moslim weet wat de beloning is wanneer wij surat Al-Kahf lezen op vrijdag, nl; dat wij een licht zullen hebben wat ons zal verlichten van deze vrijdag tot de volgende vrijdag. Moge Allah swt ons van het duister naar het licht leiden. Indien je het Arabisch niet machtig bent, lees surat Al-Kahf in de taal die je beheerst of luister naar deze surat.

Als je het vrijdaggebed mist

Beste gelovigen, naast het feit dat wij vele beloningen ontvangen van onze Schepper wanneer wij ons houden aan de gedragscode van het vrijdaggebed, is er natuurlijk ook een bestraffing of een onthouding wanneer wij deze gedragscode verwaarlozen en niet in acht nemen. Want hoe vaak missen wij het vrijdaggebed zonder goede redenen. De profeet saw zei: “Wanneer iemand uit onachtzaamheid drie opeenvolgende keren het vrijdaggebed mist, zal zijn hart verzegeld worden door Allah.” Moge Allah ons hiervoor behoeden.

Het is voor de moslim van essentieel belang er voor te zorgen dat hij of zij de vrijdag bewust beleeft en beseft dat deze dag anders is dan alle andere dagen. In principe is dit een wekelijkse feestdag die steeds terugkeert. de profeet saw spoort ons daarom aan om op deze dag de grote wassing te verrichten, ons te reinigen, ons op de beste wijze te kleden, en onze weg voort te zetten naar de moskee. Helaas komt het nog steeds te vaak voor dat wij juist niet ons best doen om er goed uit te zien wanneer wij de moskee bezoeken. Verder dienen we op deze dag aandacht te besteden aan het reinigen van de moskeeën. Het is belangrijk dat het Huis van Allah swt te allen tijde schoon en rein is, maar op deze dag dient er extra aandacht aan besteed te worden.

Grote beloningen

Het hoort bij de gedragscode van het vrijdaggebed dat wij extra vroeg naar de moskee gaan en ons bezig houden met gedenken van Allah swt en het verrichten van de extra gebeden, want hier zijn grote beloningen aan verbonden. Het is belangrijk dat je je zo min mogelijk bezighoudt met wereldse zaken wanneer je de moskee binnenloopt op vrijdag want dat is jouw moment met jouw Schepper. Al het andere kan wachten. “Wie op vrijdag de grote wassing verricht en vervolgens in het eerste uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kameel heeft geofferd. En wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een gehoornde ram heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar zodra de imam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar binnen om te luisteren naar de khutbah.” 

Het behoort tot de moslim dat hij aandachtig naar de vrijdagpreek luistert wanneer de imam deze voordraagt. Hij dient zich dan niet bezig te houden met andere zaken zoals het praten of bezig te zijn met zijn mobiele telefoon. De Profeet saw zei: “(Zelfs) als je jouw metgezel vraagt om stil te zijn terwijl de imam aan het preken is op jumu’ah, heb jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.” We zien vaak dat wanneer men iets later de gebedsruimte binnenloopt, hij dan zijn buurman groet. Uiteraard is dat iets heel goeds, maar tijdens de vrijdagpreek is dit niet toegestaan en laat daarom het elkaar groeten tijdens de preek achterwege.

Andere zaken die behoren tot de gedragscode van de moslim tijdens het vrijdaggebed zijn: Het Niet verheffen van de stemmen, het respecteren van de rijen en de gaten voor hem opvult en Niet achteraan in de moskee zitten en als eerste weg zijn zonder een geldige reden. En zo zijn er vele zaken die behoren tot de gedragscode van het vrijdaggebed waar wij op dit moment te weinig tijd voor tijd hebben.

Ik vraag Allah swt ons in staat te stellen de gedragscode van het vrijdaggebed in acht te nemen opdat wij het licht zullen verkrijgen om verlicht te worden. Ameen.