In de naam van Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Vrede en Zegeningen voor onze geliefde profeet Mohammedﷺ.

Niet respecteren van de gebeden

Beste gelovigen,

We hebben het in de vrijdagpreken vaak herhaald, en zullen dat vandaag weer doen; de enige uitweg uit de problemen en tegenslagen waar wij als moslims vandaag de dag mee te maken hebben is het terugkeren naar Allah SWT. Een zaak waarin wij zwaar tekort schieten en waaruit vele problemen voortkomen is het niet respecteren van de dagelijkse gebeden en in het bijzonder salaat el fajr. De moskeeën zijn bijna leeg. Velen van ons verrichten dit gebed niet in de moskee, of niet op tijd, of zelfs helemaal niet. Dit is een drama en een ramp waar wij als gemeenschap de gevolgen van ondervinden.

 

De gunsten van het Fajr-gebed

Laten we kijken naar de voordelen en de gunsten die samengaan met het verrichten van salaat el fajr op tijd. Ten eerste staat het bidden in de moskee van salaat el fajr gelijk aan een halve nacht qiyaam allayl (nachtelijke gebeden) verrichten. De profeetﷺ zei hierover:

“Wie het Isha-gebed in Jama’ah (gemeenschap) bidt is als iemand die de halve nacht heeft gebeden. En wie (ook) het Fajr-gebed in gemeenschap bidt, voor hem is het alsof hij de hele nacht heeft gebeden.”

Verder valt degene die fajr op tijd bidt, onder de bescherming van Allah SWT zoals de profeetﷺ dat heeft gezegd, zal hij verlicht worden door de Noor van Allah SWT op de dag des Oordeels, zal het paradijs betreden, zal elke dag door de engelen genoemd worden bij Allah SWT en zal zegeningen en voorzieningen in overvloed krijgen van Allah SWT. Deze voordelen en gunsten zijn allemaal terug te vinden in de overleveringen van de profeet SAW, die de imam allemaal heeft genoemd, maar waar we in deze korte samenvatting niet aan toe komen.

 Gevolgen van het niet verrichten van het Fajr-gebed

Wat is het risico als we deze belangrijke aanbidding verwaarlozen? Ook hier zijn weer veel overleveringen van de profeetﷺ te vinden waarin wij worden gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet bidden van fajr op tijd;

Ten eerste vertoon je dan gelijkenissen met de monafiqeen (de hypocrieten) waar Allah SWT over heeft gezegd dat zij in de aller diepste laag van het Helleviuur zullen zijn. En alsof dat niet genoeg is om bang van te worden, zijn er rivieren in het Hellevuur speciaal voor degene die het gebed niet respecteren (de wayl en de rhay). Verder urineert de shaytaan elke ochtend in je oor als je de fajr niet vóór zonsopgang bidt, en ben je de hele dag suf, moe, en heb je geen levenslust en kracht in je lichaam. Tot slot een hele enge en gevaarlijke waarschuwing van onze profeetﷺ. Alleen deze overlevering zou vandaag genoeg zijn om te noemen. Luister naar deze vertaling en besef dat dit niet een illusie is, of een verwachting, of een loze dreiging. Nee, dit is pure realiteit als dit jou overkomt: De profeetﷺ legde een droom van hem uit:

“…wij kwamen bij een man die vlak op zijn rug lag, en een andere man stond bij zijn hoofd en tilde een stuk rots op, en verpletterde het hoofd van de liggende man met deze steen.
en wanneer de steen het hoofd verpletterde rolde de steen weg. De man ging naar de steen toe en pakte de steen weer op en in de tussentijd, wanneer hij terug kwam bij de liggende man was zijn verpletterde hoofd weer in een normale staat en de man met de steen herhaalde de actie weer en dat bleef zo doorgaan tot de dag des Oordeels aanbreekt. De profeet SAW zei: Dit is diegenen die de Koran heeft gekregen, maar deze afwijst en slaapt op de tijd van het gebed. Al-Bukhari)

 Als wij weten dat dit onze straf wordt in onze graf totdat de dag des oordeels aanbreekt, hoe kunnen wij dan niet onze leven vanaf vandaag veranderen en onze wekkers zetten om te ontsnappen aan deze pijnlijke bestraffing in het graf. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de shaytaan niet sterker is dan wij en dat we niet toegeven aan de slaap in de ochtend?

Plan van aanpak

Ga vroeg naar bed. De profeetﷺ heeft ons afgeraden zonder goede reden nog lang na salaat el isha op te blijven.

Doe je adaab annawm. De manier hoe de profeetﷺ ging slapen; verricht je woedoe (wassing), bid twee raka’aat (eenheden), slaap op je rechterzijde met je rechterhand onder je gezicht, lees de laatste drie soerats uit de Koran en veeg met je handen over je lichaam. Prop je zelf niet vol met eten en drinken. Dit maakt je lui en traag. Blijf weg van alles wat Allah SWT ons heeft verboden. Dit zorgt voor een goede relatie met Allah SWT waardoor je gemakkelijker zal opstaan. Zet meerdere wekkers en vraag je gezin of je vrienden om jou wakker te maken. Fajr is nu om 10 over 6 in de ochtend. Kies een goede vriend uit en maak afspraken met elkaar. Bel elkaar wakker en haal elkaar op om ‘sochtends naar de moskee te gaan.

 

Beste gelovigen, we zijn hier vandaag allemaal aanwezig en we hebben gehoord in welke situatie onze gemeenschap terecht is gekomen als het gaat om onze rampzalige omgang met het fadjrgebed. Wat nu? Wat gaan we nu met deze woorden doen die we vandaag hebben gehoord? Eigenlijk zijn er maar twee keuzes. De keuze tot wie wij willen behoren is aan ons: Luister naar de woorden van jouw Heer in soerat Annoor:

Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen recht moge spreken, zeggen zij slechts: “Wij horen en wij gehoorzamen.” Dezen zijn hen die zullen slagen.

 

En luister naar Zijn woorden in soerat Al a’raaf: Voorwaar, Wij hebben menige djinn en mens geschapen van wie het einde de hel zal zijn. Zij hebben harten maar begrijpen er niet mee en zij hebben ogen maar zij zien er niet mee en zij hebben oren maar zij horen er niet mee. Zij zijn als vee, neen zij dwalen nog meer (dan dit), zij zijn de achtelozen.

De keuze is aan ons beste broeder en zuster. Willen wij behoren tot de gelovigen die zullen slagen. Of tot de achtelozen die zullen dwalen?

Moge Allah SWT het ons mogelijk maken onze intentie te zuiveren en ons te begunstigen met het verrichten van onze gebeden op hun tijd. Ameen. Walhamdulillahi rabbi l’alameen.