بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Vrede en zegeningen zij met de Profeet صلى ا لله عليه وسلم die het onderscheid kwam verduidelijken tussen het goede en het slechte.

Het bezitten van vermogen is de onmisbare zenuw in het leven van de mens. Het stelt de mens in staat in zijn primaire levensbehoeften te voorzien en zijn leven zo in te richten wat hem goeddunkt. Dit is de reden dat Allah swt de deuren van de rizq (gunsten) heeft opengesteld en ons heeft aangespoord over de aarde te trekken om onszelf in onderhoud te voorzien. Allah swt zegt: “Hij is degen die voor jullie de aarde begaanbaar heeft gemaakt. Wandelt dan over haar zijden en van Zijn voorzieningen. En tot Hem is de opwekking (67:15)

 

Voor de vrome dienaar van Allah is het vanzelfsprekend dat hij zijn vermogen uit bronnen put waarover Allah swt tevreden is. Vervolgens zoekt hij uit waaraan hij een deel van de gunsten, waarmee Allah hem mee heeft begunstigd, aan zal uitgeven. De vrome dienaar is ten alle tijde verantwoordelijk voor waar hij zijn vermogen vandaan heeft en waar hij dat aan uitgeeft. Hij zal hierover ondervraagd worden. De islam stelt de mens in staat zijn eigen vermogen op een geldige wijze te verdienen om zo zijn eigen leven in te richten zoals hij dat wenst, zonder overdrijvingen en met goddelijke richtlijnen die het individu beschermen zonder de minderbedeelden aan hun lot over te laten. De vrome dienaar dient hierin de gulle middenweg te vinden. Allah swt zegt: “Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Moehammed) een getuige zal zijn voor jullie. (2:143)

 

En zo heeft Allah swt de gezonde balans als een eigenschap van een dienaar van Allah gemaakt. Hij zegt: “En degenen die, wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden.” (25:67)

 

Een persoon die zijn vermogen onverantwoord verkwist is een dwaas die niet beseft dat hij zichzelf ten gronde werkt. Hij zorgt ervoor dat hij van rijkdom naar armoede zakt, van onafhankelijkheid naar afhankelijkheid, van rust naar wanhoop. En wat betreft de andere dwaas, is de gierigaard die zijn hand dichthoudt en op die manier zijn innerlijk vernietigt, afstand creëert tussen hem en zijn Schepper en zo de woede van Allah op zijn hals haalt. Over de gierigaard zegt Allah swt:”En maak uw hand niet vastgebonden aan uw nek, en strek haar ook niet helemaal uit, want dan wordt u (gierigheid) verweten en spijtig.” (17:29)

 

Geliefde broeders en zusters,

Het is van essentieel belang dat een vrome dienaar een deel van zijn vermogen uitgeeft aan goede zaken die Allah swt tevreden stellen. Dit zonder dat hij zijn eigen leven uit het oog verliest en er rekening mee houdt dat hij een deel voor morgen bewaart. Wanneer hij uitgeeft op het pad van Allah swt, zal zijn vermogen niet verminderen maar juist vermeerderen en zal hij innerlijk geluk ervaren die Allah swt in zijn hart plant.

De manier hoe een gezin aan haar inkomen komt en de manier hoe dit inkomen wordt uitgegeven is een verantwoordelijkheid van het hele gezin. Als zowel man en vrouw hun inkomen genereren uit reine bronnen waar Allah SWT tevreden over is en daarna hun uitgaven organiseren tussen verkwisten en gierig zijn, zal dit gezin opgebouwd worden uit halal, zal dit gezin halal eten en halal drinken en het zal halal wonen en kleden. Allah SWT zal zegeningen doen neerdalen over hen en hen belonen met het paradijs.

 

Moge Allah SWT ons laten behoren tot zij die niet overdrijven als zij besteden en niet gierig zijn. Ameen