بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 

Alle lof aan de schepper die de mensheid van ontelbare gunsten heeft voorzien en deze niet heeft afgenomen ondanks de ondankbaarheid en de ontkenning van de mens hiervoor. Hij heeft de mens geschapen en hem alles gegund die hem in staat stelt om zijn schepper te aanbidden. Wie Allah sbw gehoorzaamt zal tot de blije winnaars behoren en wie dat niet doet, schaadt zichzelf alleen want Allah sbw is boven alles verheven.

Beste dienaren van Allah,

Het onderwerp van vandaag zal zijn schaduw werpen op een vers van soerat Alforqaan, hierin zegt Allah swt : “En zij, die zich niet als blind of doof gedragen, wanneer zij herinnerd worden aan de tekenen van hun heer” Furqaan, vers 73
De tekenen van Allah swt wat hier bedoeld wordt, is de koran. De woorden van Allah swt als deze gehoord worden via recitatie, of gelezen worden uit de koran, nemen een warme ontvangst in de harten van de vrome dienaren. Het moet je als vrome dienaar aan het denken zetten en overpeinzen over de diepe betekenissen ervan. De vrucht van deze overpeinzing moet zich vertalen in jouw gedrag in je dagelijks leven.

De Koran brengt de harten tot leven

Wanneer we onze harten werkelijk zullen laten luisteren naar de woorden van Allah swt dan zal onze relatie met hem versterkt worden, we zullen Hem  gehoorzamen in wat hij ons beveelt en alle daden mijden waar hij ons voor waarschuwt. Naarmate we de koran meer en meer  lezen en diep blijven buigen over de betekenissen en de wijsheden ervan, zullen we steeds meer van de koran gaan houden omdat het  het ware woord van Allh swt is, het is onze leiding.
Onze relatie zal dan versterkt worden met onze Schepper, zo zullen we ons gebed op tijd  verrichten, we zullen tijd vrij maken iedere dag de koran te lezen of te beluisteren, we zullen Allah swt dagelijks regelmatig  gedenken, vrijwillige gebeden in de avond verrichten
Ook onze relatie in de dagelijkse omgang met onze familie, vrienden en anderen zal op een positieve wijze beïnvloed worden in de praktijk.
We leven in een tijd van de technologie waarin we de koran op talloze wijzen kunnen lezen, luisteren of overpeinzen. Op de tablets, smartphones, mp3 spelers, cd spelers, TV. Maak daar gebruik van want je hebt de mogelijkheid om dat te doen en je zult daarom ook door Allah swt hierop worden aangesproken, ga serieus om met de koran en besef dat het rust en vredigheid in je hart zal planten. Gebruik het daarom niet alleen wanneer het je uitkomt.
Laat de koran een metgezel van jou zijn overal waar je komt want op deze manier vallen we niet onder een groep die genoemd is in het volgende vers: “en de boodschapper zal zeggen: “O, mijn Heer, mijn volk heeft deze Koran verwaarloosd!” Furqaan, vers 30

Gehoorzaamheid aan Allah

Naast het belang van de relatie met de koran is gehoorzaam zijn aan Allah en zijn boodschapper in de islam een fundamenteel eigenschap van een gelovige moslim.
In een vers zegt Allah swt: “o gelovige dienaren, wees gehoorzaam aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u oproept tot wat uw hart doet herleven” Al Anfaal, vers 24
Dit vers laat geen enkele twijfel erover mogelijk dat gehoorzaamheid aan Allah swt en zijn boodschapper Mohammed ﷺ het kenmerkend verschil is tussen wel moslim en niet moslim zijn.
Gehoorzaamheid houdt in dat we als gelovige moslims ons moeten neerleggen bij de bevelen van Allah swt. zonder willekeurigheid in het kiezen, uitgaande van de overtuiging dat Allah swt de enige is die het beste weet voor zijn dienaren.
Gehoorzaam zijn duidt op sterke imaan, ware liefde en grote verbondenheid met de Schepper swt omdat je als dienaar geen moment twijfelt aan zijn wijsheid in het besturen van je leven en daarom volledig vertrouwt op hem.
Gehoorzaam zijn vertaalt zich in het verrichten van het gebed op tijd, het geven van zakat aan armen, barmhartig zijn voor zwakkeren, het vasten van de maand Ramadan, het respect hebben voor je ouders, het bezoek plegen aan bloedverwanten, vrienden en zieke mensen, het tonen van nobel karakter en goede omgang met alle mensen, het huwelijksleven beleven volgens islamitische normen en waarden etc…… dit zijn daden die door Allah sbw aan ons zijn voorgeschreven welke we moeten volgen.

Als voorbeeld noemde de imam een verhaal van de metgezel Annas ibn Malik (moge Allah tevreden zijn over hem), in een tijd dat alcohol nog niet verboden was, toen hij thuis bier met zijn vrienden aan het drinken was en hoorde daarna iemand buiten roepen dat alcohol vanaf nu verboden is. Meteen nadat hij het bericht hoorde, heeft hij al het bier wat thuis was direct weggedaan, daarna woedoe verricht en naar de moskee gegaan.

We moeten ons goed beseffen dat wanneer we op Allah sbw vertrouwen en hem gehoorzamen in wat hij ons heeft voorgeschreven, ons leven van een gelukkig en gezegend bestaan zal genieten.
Gehoorzaamheid getuigt van ware erkenning van jouw schepping als dienaar door Allah swt omdat je daarmee toegeeft dat hij de Alwijze en Alwetende is.

Tot slot vragen we Allah sbw ons te leiden naar het goede pad en onze zonden te vergeven