بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 In de Naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle.

Alhamdulillah, alle lof aan Allah, Heer van hemel en Aarde.  Moge Allah’s zegeningen en vrede zijn met de beste onder Zijn gezanten en de laatste der  profeten, Mohammed ibn Abdillah, vrede zij met hem, de waarheidsverteller, de vertrouweling. Hij is gezonden als licht in het duister van de gehele mensheid. Allah’s zegeningen en vrede zij met zijn familieleden en metgezellen en  met iedereen die op de juiste wijze zijn pad volgt tot de dag des oordeels.

Beste moslims,

De geschiedenis kent een dag, waar geen dag gelijk aan is, de beste dag waarop ooit de zon heeft geschenen voor de moslim-ummah. Dit is de dag dat Allah SWT de mensheid heeft begunstigd met de geboorte van onze geliefde profeet Mohammed . Volgens geleerden is het hoogstwaarschijnlijk op maandag, de 12e dag van de derde maand Rabi’Al Awwal, in het jaar dat bekend staat als de ‘Aam el feel’. Het jaar van de olifant.

Allah SWT zegt in soerat Aal-Imraan:

Voorwaar, Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen, toen Hij een Boodschapper uit hun midden naar hen zond, die Zijn verzen aan hen voordraagt, hen zuivert en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden. (3;164)

Stil staan bij zijn geboorte

Elk moment in ons leven dienen wij onze band met onze profeet ﷺ te vernieuwen, en ons af te vragen in hoeverre wij nog behoren tot diegene die in zijn voetsporen treden.

En elk jaar rond deze tijd, wanneer de maand Rabi’al Awwal aanbreekt, herdenken wij weer deze enorm belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. De geboorte van een kind dat later de mensheid uit een diepe dal van ongeloof, onrecht, ongelijkheid, ongelijkwaardigheid, onveiligheid en duisternis, naar een samenleving zou trekken van vrede en gelijkwaardigheid, waarin mensen, planten en dieren aan hun recht zouden komen. Dat is de islam, waar de profeet Mohammed ﷺ mee is gekomen.

Hij ﷺ was een sterveling, een mens van vlees en bloed zoals wij allemaal, hij was vriend, vader en echtgenoot. Hij hielp mee in het huishouden en deed zijn plichten tegenover zijn familie, vrienden en buren, hij handelde en was goed voor zijn werknemers, hij verzorgde zijn gasten goed, vertelde altijd de waarheid, en was altijd zuiver en beschaafd in zijn woordgebruik, zowel naar zijn volgelingen, als naar de ongelovigen.

Salla Allahoe ‘alaihi wassallam. De beste zegeningen en vredesgroet zij met Hem.

Leer van hem te houden

Hijﷺ heeft echter wel een zeer bijzondere positie gekregen boven de rest van de mensen doordat Allah SWT hem gekozen heeft voor het verspreiden van  Zijn boodschap, omdat hij de beste der mensen is. En Hij is het waar Allah SWT over zegt:

En Wij hebben jou slechts gestuurd als genade voor de werelden.(21;107)

Hoe beter wij onze geliefde profeet SAW kennen, hoe meer wij van hem zullen houden, en hoe meer wij van onze profeet houden, hoe meer wij hem kunnen volgen in zijn Soennah.

Onderwijs jezelf en je kinderen daarom in wie deze bijzondere man was; zijn levensloop;  wanneer is hij geboren, wanneer is hij overleden, wie waren zijn kinderen, wie waren zijn ouders en metgezellen, en nog veel belangrijker om te kennen; zijn soennah; hoe heeft hij SAW zijn Heer aanbeden, hoe waren zijn eigenschappen en zijn omgang met anderen. Dit alles dienen wij te kennen zodat wij zijn soennah in onze leven kunnen praktiseren en zodat wij van hem gaan houden. En hoe kun je niet van hem houden als we weten dat het houden van onze profeet SAW verbonden is met ons geloof, met onze imaan, en dat de liefde voor onze profeet SAW een aanbidding op zich is.

Anas R.A heeft overgeleverd dat de Profeetﷺ zei: “Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat ik meer geliefd bij hem ben dan zijn vader, zijn kind en alle mensen.” (Boekhaarie en Moeslim)

Hoe goed ken je hem ﷺ

We zien veel van onze moslimjongeren zich verdiepen in het leven van idolen zoals voetballers, filmsterren en popsterren. Het is een schande voor onze ummah, dat velen van onze jongens alle clubs kunnen opnoemen waar voetballer Messie heeft gespeeld, of alle spelers van Real Madrid kunnen opnoemen. Maar geen idee hebben wie Abu bakr was, wie Omar was, wie Ali en Outmaan waren, geen idee hebben wie Fatima Azzahra was, geen idee hebben wie onze moeders, de vrouwen van de profeet ﷺ waren, geen idee hebben wat de Alhijra annabawiya was, geen idee hebben hoe de profeetﷺ at, dronk, sliep enz. Dit is een schande voor ons die aan het opvoeden zijn en de moslims van morgen voort moeten brengen. Elk ouder dient hier zijn en haar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Wil jij weten of jij liefde hebt voor jou profeet Mohammed ﷺ? Kijk dan hoe jij je leven leidt, hoe jij je leven hebt ingericht en waar jou leven uit bestaat. Zie jij het leven van de profeet ﷺ grotendeels terugkomen in jou leven? Praktiseer jij de soennah van de profeet ﷺ in jouw leven? Zet jij zijn oordeel altijd boven jouw oordeel? Verlang jij ernaar altijd in zijn voetsporen te treden en verlang jij naar het samenzijn met de profeet ﷺ in het paradijs?

Dat zijn tekenen dat je liefde voor de profeet ﷺ  hebt. Is het echter zo dat jij totaal geen binding hebt met de profeet ﷺ, hem niet kent, jij je leven inricht volgens jouw eigen manier, dan is het hoog tijd om terug te keren nar Allah SWT en terug te keren naar de Profeet ﷺ en berouw te tonen. Want er is maar één pad dat leidt naar geluk en rust in dit leven, en naar het eeuwige genot in het paradijs in het hiernamaals; en dat is het pad van Mohammed ﷺ.

Moge Allah SWT ons in staat stellen in zijn voetsporen te treden en met hem te zijn in Jannat-ul-Firdaws. Ameen