In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

We staan vandaag stil bij een gebeurtenis in onze islamitische geschiedenis die van enorm belang is geweest in het leven van onze geliefde profeet vzmh. Het is de reis tussen aarde en hemel die de profeet vzmh heeft afgelegd in één nacht. Deze nachtelijke hemelreis bestond uit twee gedeeltes; het eerste gedeelte heeft de profeet vzmh afgelegd tussen Mekka en Jeruzalem, waar de Masjid ul-Aqsa staat. Deze reis wordt de ‘Israa’ genoemd, en het tweede gedeelte is de reis vanuit de Masjid ul-Aqsa naar de hemelen. Deze reis wordt de ’Miraaj’ genoemd.

 

Deze reis heeft de boodschapper van Allah, volgens de overgrote meerderheid van de geleerden, gemaakt met zowel zijn ziel als lichaam. Al Qadi-I‘yaad legt in zijn beroemde boek ash-shifa uit dat dit zo heeft moeten plaatsvinden, omdat er niks wonderbaarlijks is als men, en in dit geval de profeet vzmh, dit zou meemaken in zijn dromen.

 

Het grootste wonder dat de profeet vzmh kreeg na de Glorieuze Koran is het wonder van de nachtelijke hemelreis. Hierin geloven is verplicht, een fundament van het geloof en het ontkennen van deze gebeurtenis maakt een persoon ongelovig, omdat je hiermee de Koran ontkent en de overleveringen die hierover zijn gekomen ook ontkent.

Imam ash-shafi’i zegt:

‘Er is geen profeet, behalve de profeet Mohammed vzmh die  grotere wonderen kreeg dan de andere profeten.’

De ochtend na de hemelreis gingen de ongelovigen van Quraysh naar sayyiduna Abu Bakr R.A om hem te confronteren met wat de profeet vzmh hen had verteld die ochtend, in de hoop dat sayyiduna Abu Bakr dit verhaal niet zou geloven en de islam zou verlaten.

 

Het antwoord van sayyiduna Abu Bakr was onvoorstelbaar en duidelijk. Hij zei tegen hen:

“Als hij dat heeft verteld, dan heeft hij ook de waarheid verteld. De mensen vroegen toen: “Geloof jij hem hierin?”Hij antwoordde: “Ik geloof hem in meer dan alleen dit. Ik geloof hem in alle berichten die van de hemel komen, dag en nacht.” Dit heeft hem de eervolle bijnaam Assidieq’ (de waarachtige) opgeleverd.

 

Zo’n diepgeworteld geloof dienen wij ook te hebben en wij horen niet ongelovig te worden doordat wij iets niet begrijpen. Wij kunnen ons beperkte verstand niet boven duidelijke verzen plaatsen.

Allah SWT zegt:

[O, jullie die geloven! Plaats julliezelf niet vόόr Allah en Zijn boodschapper, maar vrees Allah. Waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend.]


De overleveringen over de
Israa en Miraaj zijn veelvuldig. Hierin beschrijft de profeet vzmh wat hij gezien heeft aan beloningen voor de vrome en nobele gelovigen en welke straffen de ongelovigen en de overtreders van Allah’swetten staan te wachten.

De belangrijkste lessen die wij uit deze gebeurtenis kunnen leren is als eerste het belang van het gebed; de enige opdracht tot aanbidding die Allah niet via de engel Jibrielheeft gezonden, maar waarvoor Allah zijn profeet heeft uitgenodigd bij Hem te komen om hem dit cadeau te geven. De 5 gebeden per dag; de sleutel tot succes in het wereldse leven en het hiernamaals.

 

Helaas is de tijd nu niet toereikend om uitgebreid in het verhaal van Israa en Miraaj te duiken, maar het staat vol tekenen en lessen over hoe wij ons dienen te gedragen als gelovigen; het belang van de moskee en de vrijwillige gebeden, het belang van Allah gedenken, het gevaar van roddelen en liegen en vele andere lessen.

 

De gelovige moslim is verplicht in deze nachtelijke reizen van de profeet vzmh te geloven en zich erin te verdiepen en deze gebeurtenissen mee te nemen in de opvoeding van onze kinderen. Vertel je kinderen over de Israa en Miraajen herinner ze er elk jaar aan dat dit heeft plaatsgevonden en breng zo het gebed en het leven van de profeet vzmh in jullie gezinnen en in jullie huizen.