In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Alle lof aan de Heer der werelden die ons keer op keer een herkansing geeft naar Hem terug te keren en zo ook een herkansing in de laatste tien dagen. Alle lof aan Hij die de koran heeft nedergezonden op Lailatu’l’Qadr en ons deze waardevolle nacht heeft geschonken die waardevoller is dan duizend maanden opdat wij de voortreffelijkheden eruit kunnen halen, en wat weten wij wat Lailatu’l’qadr is.

Beste dienaren van Allah, geloof het of niet, het einde van de Ramadan nadert en het moment van een zelfanalyse is aangebroken. Hoe heb ik tot nu toe de Ramadan doorgebracht. Heb ik er alles uit gehaald wat er te halen valt? Heb ik de deze maand gebruikt om mijzelf volledig te veranderen, heb ik de Koran gelezen zoals nooit tevoren?, heb ik de gebeden verricht en onderhouden zoals nooit tevoren?, Heb ik goede daden verricht zoals nooit tevoren? Kan ik van mezelf zeggen dat ik mijn best heb gedaan om de tevredenheid van Allah swt te verdienen? Of kijk ik terug op dagen waarin ik mijn tijd heb verspild, lui ben geweest, mij beziggehouden met nutteloze zaken en was de Ramadan tot vandaag enkel honger, dorst en vermoeidheid. Als het laatste het geval is, dan is dit het moment en je kans om er alsnog een succesvolle Ramadan van te maken.

Allah swt zegt: O jullie die geloven, vreest Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruitgezonden voor de Volgende Dag. En vreest Allah. Voorwaar Allah is Alziend over wat jullie doen. En weest niet zoals degenen die Allah vergaten, waarop Hij hen zichzelf deed vergeten. Zij zijn degenen die de zwaar zondigen zijn. De bewoners van de hel en de bewoners van het Paradijs zijn niet gelijk. De bewoners van het Paradijs zijn de winnaars. [59:18, 19, 20]

Herkansing

Beste dienaren van Allah, van alle maanden heeft Allah swt de maand Ramadan als meest verheven maand gemaakt, en heeft daarin de laatste 10 dagen als meest verheven dagen gemaakt, en in die tien dagen is er een nacht dat de meest waardevolle nacht is. Dit geeft aan dat Allah swt het beste met ons voor heeft door ons keer op keer een herkansing te gunnen om Zijn tevredenheid te verdienen. Laten we daarom deze herkansingen met beide handen grijpen opdat we de verloren dagen kunnen herstellen. Herstellen door bewuster te zijn van deze maand in deze maand. Gebruik deze laatste fase om je aanbiddingen te verbeteren om dichter tot Allah te komen. Deze tien nachten hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene.Het was de gewoonte van onze nobele profeet saw om de laatste tien dagen en nachten van deze gezegende maand extra goed te benutten.

‘Aicha radia Allaho ‘anhaa overlevert dat de profeet saw zich in de laatste tien dagen van Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan andere dagen. [Sahih Moslim]

Hij ﷺwas gewoon om als de laatste tien nachten aanbraken, zijn vrouwen wakker te maken zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding door brachten. Dit geeft des te meer aan hoe groot de verdienste van deze nachten is.Het is des te meer van groot belang dat wij de taraweeh gebeden afmaken met de imam zodat wij deze op onze weegschaal terug zullen vinden. Het beste gebed naast de verplichte gebeden, zijn de gebeden in de nacht.

Al-Hasan al-Basrie heeft gezegd: “Degene die de nachtelijke gebeden verlaat is alsof hij gestraft wordt voor een zonde die hij gepleegd heeft.”

Vermeerder de smeekbeden

Vermeerder in deze laatste tien dagen ook in de smeekbeden, de smeekbede is jouw directe contact met Allah swt, jouw persoonlijke conversatie met jouw Schepper waarbij je ongelimiteerd kunt vragen. Vermeerder in de smeekbeden dat jouw hart wordt gezuiverd van buitensporigheden en dat Allah swt jouw hart zuivert en het laat vollopen met enkel het goede. Dit is de maand van berouw en van vergiffenis, wanhoopt niet Allah is de Meest Vergevingsgezinde de Genadevolle.

Reciteer de Koran

In deze beste maand, in de beste tien dagen en in de meest waardevolle nacht, is het beste Boek naar de mensheid nedergezonden. De Koran die het licht op ons heeft doen schijnen door ons duidelijk het verschil te tonen tussen Leiding en dwaling. Een van de krachtigste middelen om jouw hart mee te zuiveren van allerlei slechte zaken, is het veelvuldig lezen van de Woorden van Allah swt. De Woorden van Allah die wanneer je deze leest met oprechtheid, dit jouw medicijn en licht zal zijn. Overpeins de Woorden van Allah en besef dat wanneer je deze reciteert, dat Allah dan tegen je praat. Vraag eens iemand die op zijn sterfbed ligt wat zijn wens is en hij zal antwoorden, Had ik maar meer gebeden, had ik maar meer berouw getoond, had ik maar meer goede daden verricht, had ik maar vaker de koran gereciteerd, had ik maar…, had ik maar…!

Allah swt zegt: Voorwaar, degenen van hen die bedachtzaam zijn vanwege hun ontzag voor Allah. En degenen die in de Verzen van hun Heer geloven. En degenen die hun Heer geen deelgenoten toekennen. En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren. Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zij zijn daarbij dee eersten. [23:57/61]

 

Lailatu’lqadr 

Beste dienaren van Allah, stel je eens voor dat jij de keuze maakt om vandaag jouw koers volledig om te gooien en je treft Lailatu’l in staat van gebed, oprechtheid en berouw. Welk succes in dit aardse leven zou dit kunnen overtreffen. In de hoop dat wij in deze staat deze geweldige nacht zullen treffen, dienen wij ook rekening te houden dat wij er voor moeten zorgen dat wij ons moeten verschonen van allerlei hartziektes zoals afgunst, haat en nijd opdat we met een vredig ontspannen hart deze geweldige nacht zullen treffen.

 

De Profeet saw zei: “Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over (wanneer het) Laylatul Qadr (zou zijn), maar die en die maakten ruzie, waardoor het nieuws van me weggenomen is. Misschien is het beter voor jullie. Zoek er naar in de negende, de zevende of de vijfde (nacht van de laatste tien dagen van Ramadan).”

 Dus beste gelovigen, breng deze dagen en nachten door in aanbiddingen vol smeekbeden, vol berouw, en veelvuldig koranrecitaties en gebeden opdat dit jouw succes bij Allah swt zal worden. Aisha vroeg daarom aan de Profeet saw wat zij moest zeggen als Laylatul Qadr aangebroken was. De Profeet saw leerde haar daarop de volgende smeekbede.

Allahoemma innaka 3affoewwoen toeh’ibboel l-3afwa faa3foe ‘annie.

O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.

 

Ik vraag Allah swt ons de kans te geven de laatste tien dagen te treffen met daarin Lailatu’l al’Qadr in staat van gebed en oprechtheid. Moge Allah swt ons vergeven voor al onze tekortkomingen en deze de komende dagen te herstellen, Allahomma ameen.