De juiste opvoeding

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle lof aan de Heer die ons uit de buiken van onze moeders voortbracht terwijl wij niets wisten. En Hij gaf ons het gehoor en het zien en de harten. Hopelijk zullen wij dankbaarheid tonen.

Vrede en zegeningen met de Profeet die zei: “Ieder kind wordt geboren op de natuurlijke aanleg (de Islam) en het zijn de ouders die hem tot jood, christen of vuuraanbidder maken.”

Beste dienaren van Allah, Het onderwerp van vandaag gaat over een element in ons leven dat ongetwijfeld ons het meest dierbaar is, iets waarvan wij slapeloze nachten krijgen wanneer het iets mankeert en iets wat ons het meest gelukkig maakt wanneer wij het zien. Een element dat Allah het beschrijft als de verkoeling voor de ogen. Dit element geliefde broeders en zusters, zijn onze kinderen.

Allah swt zegt: …Hij schept wat Hij wil en Hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie hij wil. Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig. [42:49,50]

De positie van het kind

Binnen elke natie heeft het kind een hoge status met bepaalde rechten en beschermingen die dit kind toekomen. Maar de islam gaat hierin een stapje verder nl, het kind krijgt rechten voordat het geboren wordt. Al voor dat het kind wordt geboren heeft het kind recht op een goede moeder.

De methode waarmee we onze kinderen opvoeden is het waard onze volle aandacht te krijgen want opvoeden is één van de belangrijkste taken die we hebben, en één die de grootste nauwkeurigheid vereist. Allah heeft kinderen aan hun ouders toevertrouwd. De puurheid van hun harten is uniek. Hun harten kennen geen schuld en zijn vrij van enig vooroordeel of voorstelling. Zij verlangen ernaar om indrukken op te doen en houden van alles wat we hen laten waarderen. Als ze gewend raken aan het goede en het leren herkennen, dan wordt het goede hun tweede natuur en verblijdt het hun leven, hier en in het hiernamaals.

Beste dienaren van Allah, Wij zien tegenwoordig dat de ouders zich massaal druk maken over het leven van hun kinderen. Zij maken zich zorgen hoe het kind zijn leven zal doorbrengen wanneer de ouders er niet meer zijn, wat er voor zorgt dat de ouders enkel gefocust zijn op de materiele zaken. Echter vergeten vele ouders zich zorgen te maken hoe het kind zich religieus gezien zich zal redden in dit wereldse vorens hij het hiernamaals treft. Wat bereiden de ouders voor hun kinderen als het gaat om het geloof, als het gaat om het geloof als een fundament in hun leven te implementeren opdat zij zowel hier als in het hiernamaals succesvol zullen zijn. In hoeverre zij hun Schepper kennen en in hoeverre hun gedrag overeenkomt met wat Allah en Zijn Boodschapper saw voorschrijven.

Red jullie zelf en je jullie gezinnen

Allah swt zegt: O, jullie die geloven, redt jullie zelf en je gezinnen van het Vuur, waarvan het brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng, die Allah niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en uitvoeren wat hun wordt geboden. [66:6]

Weten de ouders dan niet dat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en het onderwijzen van hun kinderen? Hebben de ouders de verantwoordelijkheid genomen hun kinderen te adviseren en hen de juiste richting gewezen? Dit is de toekomst die wij voor onze kinderen dienen veilig te stellen. Want wees je ervan bewust dat er een moment komt dat wij allen in het graf liggen en het enige dat ons en onze kinderen zal baten, is hoe wij met onze deen zijn omgegaan. Hoe zijn wij omgegaan met Allah, met de Profeet saw, met de Koran, met de aanbiddingen en ga zo maar door.

Beste broeders en zusters, vele ouders kampen met enorme moeilijkheden als het gaat om het opvoeden van de kinderen. Door deze moeilijkheden vervallen deze ouders in wanhoop, depressies en stress.

Ibn Al-Qayyim zei: “Hoeveel mensen hebben niet ellende veroorzaakt bij hun eigen kinderen, de oogappels, in deze wereld en in het Hiernamaals, door hen te verwaarlozen, hen niet op te voeden. Of hen aanmoedigen om hun eigen begeerte te volgen, denkende dat ze hen eerden maar in feite vernederden, dat ze dachten goed voor hen te zijn maar in feite ze slecht voor hen waren. Ze hebben geen voordeel gehad uit hun kind en hebben het kind hun deel in deze wereld en het Hiernamaals laten verliezen. Als je nadenkt over het verderf onder kinderen dan zul je zien dat het in de meeste gevallen vanwege de ouders is.” [“Tuhfat al-Mawdood bi Ahkam al-Mawlood”]

 

Proficiat voor degenen die hun kinderen goed hebben opgevoed en hen datgene hebben meegegeven wat Allah en Zijn Boodschapper saw tevreden maakt.

En wanneer jullie moeilijkheden treffen in de opvoeding, richt je je dan tot Allah en toon berouw voor je zonden en wees dankbaar voor datgene wat je hebt en wat je niet hebt. En houd je vooral vast aan een islamitische opvoeding ondanks de moeilijkheden die je tegenkomt.

Jongeren, houd je vast aan je religie

Beste jongeren, wanneer de ouders niet de verantwoordelijkheid hebben genomen jou op de juiste wijze op te voeden, dan wil dat niet zeggen dat jij niet verantwoordelijk bent voor jouw daden. Jij blijft te allen tijde verantwoordelijk en dient daar rekening mee te houden door bijv. Constant berouw te tonen en en je op het juiste te focussen opdat je op het pad van Allah blijft en ernaar terugkeert wanneer je er van afwijkt.

Een van de zaken die wij weinig zien is de aanwezigheid van de jongeren in de moskee. De jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de moskeeën in vergelijking met de ouderen. Beste jongere, welke positie heeft de moskee in jouw leven? Welke positie heeft de Profeetﷺ in jouw leven? En welke positie heeft Allah in jouw leven? Weet dat als Allah op nr. 1 staat bij jou, dat jij dan op nr.1 staat bij Hem. Neem de stap je religie serieus te nemen en kennis op te doen in de moskee opdat jij dit door zult geven aan jouw kinderen waar jij straks verantwoordelijk voor zult zijn.

Moge Allah ons in staat stellen onze kinderen de juiste opvoeding mee te geven.