In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


Beste dienaren van Allah,

Nog ongeveer twee weken en we zullen de gezegende maand Ramadan verwelkomen. En ik vind het daarom belangrijk om het te hebben over vijftal aandachtspunten in deze preek.

 

Ten eerste: De gunsten van Shaâban:

Profeet vrede zij met hem zegt in een overlevering:

“De maand Shaâban is een maand die vergeten wordt tussen Rajab en Ramadan, en het is een maand waarin alle daden aan Allah SBW worden gepresenteerd, en ik wil graag dat mijn daden worden gepresenteerd terwijl ik aan het vasten ben”.

 

Uit deze hadtih kunnen de volgende lessen trekken:

Het uitnodigen tot van het benutten van momenten waarin mensen nalatig zijn. Het spiritueel en lichamelijk voorbereiden op het vasten in Ramadan door te vasten in de maand Shaâban zoals dit doen met het vrijwillig gebed vóór het verplichte gebed.

 

Het feit dat onze daden worden gepresenteerd aan Allah SBW in de maand Shaâban is een zeer belangrijk moment. Het is daarom een geschikte periode om te vasten. Uit andere (Hadith) overleveringen begrijpen we dat Aisha RDA pas in Shaâban het vasten inhaalde van de afgelopen Ramadan. Dit betekent dat het uitstellen van het vasten van gemiste dagen van Ramadan tot Shaâban dus is toegestaan.

 

Het tweede punt in onze preek gaat over de waarde en deugden van de nacht van de helft van Shaâban. In een overlevering van Abu Musa al ash’ari RDA zegt de profeet r vrede zij met hem:

Op de nacht van de helft van Shaâban vergeeft Allah SBW al zijn schepselen behalve iemand die deelgenoten toe kent aan Allah SBW en een persoon die haatdragend is”.

 

Deze (Hadith) overlevering is een duidelijke oproep aan vrome dienaren afstand te nemen van Shirk en haat.

 

Het derde aspect van de preek gaat over het islamitisch oordeel over het vasten na de 15e van de maand de Shaâban: Het is toegestaan in de islam om na de 15e van Shaâban te blijven vasten ondanks dat er een Hadith is die dit afkeurt. Deze Hadith is namelijk door veel geleerden als zwak beschouwd en wordt daarom daar niet vanuit gegaan.

 

Het vierde punt gaat over een moslim die het vasten van Ramadan opzettelijk verbreekt en zonder geldige reden: Iemand die zo’n daad verricht, begaat hiermee een van de grootste zonden in de islam want Ramadan is een pilaar in de islam, en er is geen discussie mogelijk over wel of niet vasten. Voor degene die spijt heeft, moet hij berouw tonen aan Allah SBW. Hij moet dan voor iedere dag die hij verbroken had, zestig behoeftige mensen voeden, of twee maanden achter elkaar vasten. Dit geldt dus voor iedere dag die hij heeft overtreden.

 

Ten slotte: Het oordeel over het verbreken van het vasten vanwege examens en schoolreizen: Geldige redenen voor het verbreken van het vasten tijdens Ramadan zijn zeer beperkt, namelijk:

1. Ziek zijn met bepaalde voorwaarden.

2. tijdens het reizen met bepaalde voorwaarden.

3. Zwangerschap en borstvoeding met hun bekende voorwaarden.

4. Ouderdom en zwakte.

5. Buitengewone dwang met voorwaarden. Een voorbeeld is een situatie waarbij je gedwongen wordt om je vasten te breken.

6. Ondraaglijke vermoeidheid met zijn voorwaarden.


Voor studenten die examens hebben, blijft de verplichting om te vasten gelden. Er is geen geldige reden dus om niet te vasten vanwege examens.

 

In noodgevallen, waarin het vasten ondragelijk wordt, is het toegestaan om te verbreken, met als voorwaarde dat men slechts genoeg eet en drinkt om de dag door te komen.  Na het innemen van noodzakelijke hoeveelheid voedsel moet de moslim echter gewoon doorgaan met vasten. Voor schoolreizen geldt ook dezelfde regel, vasten is verplicht. Voor een minderjarige die met schoolreis gaat, adviseren we hem te eten en drinken zolang hij niet de leeftijd heeft van de verplichting.

 

Moge Allah SBW onze resterende dagen van Shaâban  zegenen en ons Ramadan doen bereiken .  Moge Allah SBW ons laten behoren tot degenen die de maand Ramadan naleven en doorbrengen in vroomheid, en perfectie zoals het hoort te zijn. Aamin.