بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de naam van Allah de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle. Moge Allah SWT Zijn zegeningen doen neerdalen over onze geliefde profeet Mohammed ﷺ, zijn familieleden en een ieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de dag des Oordeels.

Beste gelovigen, we leven in een tijd waarin mensen veel te kampen hebben met klachten van  mentale of psychische aard, zonder te weten hoe hier vanaf te komen. Klachten en diagnoses waarvan we nog niet zo heel lang geleden het bestaan ervan niet eens wisten, zijn nu ruim verspreid onder de mensen, zowel onder moslims, als niet moslims. Klachten en diagnoses die niet zozeer fysiek zijn, maar van binnenuit komen omdat de ziel en de mentale gesteldheid niet gezond zijn.

Wanhoop en tegenspoed

De Koran leert ons hoe breekbaar onze mentale balans kan zijn bij verschillende situaties in het leven van een mens. Ieder mens heeft te maken met blije, vrolijke en positive ervaringen in zijn leven zoals wij ook allemaal te maken krijgen met negatieve, verdrietige en slechte ervaringen in ons leven. In soerat Fussilat geeft Allah SWT een weergave van hoe de mens reageert op voorspoed en tegenspoed:

De mens raakt niet vermoeid van het smeken om het goede. En als het slechte hem treft, wordt hij wanhopig, (en) geeft hij alle hoop op.

En als Wij hem Genade van Ons laten proeven nadat tegenspoed hem trof, dan zegt hij zeker:  “dit is voor mij (vanwege mijn verdienste). En ik denk niet dat het Uur zal komen. En als ik terugkeer naar mijn Heer, waarlijk, dan zal er voor  mij bij Hem zeker het Goede zijn”. (41;49-50)

Een ander situatie lezen wij in soerat Yunus: En wanneer de mens wordt getroffen door tegenspoed roept hij Ons aan, terwijl hij op zijn zij ligt, of zittend of staand. Maar wanneer wij zijn tegenspoed van hem hebben weggenomen, gaat hij door (zoals hij gewend was te doen)alsof hij Ons nooit, vanwege een tegenspoed die hem trof, heeft aangeroepen. Zo werd voor de buitensporigen datgene wat zij deden schoonschijnend gemaakt.(10;11-12)

We zien dat wanneer de mens wordt getroffen door tegenspoed hij het vertrouwen verliest, de hoop verliest, geen uitweg meer ziet en alles met een donkere bril op aanschouwt. Zijn omgeving, zijn gezin, en iedereen die met hem in aanraking komt ondervindt hiervan de gevolgen door zijn slechte humeur en zijn slechte reacties op alles en iedereen.

We zien ook dat men in het geval van tegenspoed geneigd is Allah te vragen hem bij te staan, totdat het tegenspoed plaats heeft gemaakt voor voorspoed. Dan is diezelfde mens opeens hoogmoedig en rekent hij het succes aan zichzelf toe in plaats van aan Allah SWT die hem heeft begunstigd.

Balans tussen lichaam en geest

Eén van de belangrijkste oorzaken van een ongezonde mentale situatie is het ontbreken van een stabiele gezinssituatie.  Het gezin heeft een belangrijke functie van thuiskomen, van liefde en is een rustbaken voor alle leden van het gezin. Als die rust en liefde ontbreekt is het niet verwonderlijk dat men van binnenuit niet meer de balans kan opbrengen om met de ervaringen in het leven om te blijven gaan. En al helemaal in de huidige tijd waarin wij leven, waarin materialisme, geld en het vermeerderen van de eigendommen een groot deel van onze inspanningen vragen.

De oorzaak van deze onbalans lezen wij in soerat Tahaa waarin Allah SWT zegt: En wie zich afwendt van het gedenken van Mij, waarlijk voor hem is er een benauwd leven(20;124).

En het gouden advies wat Salmaan Alfarisi r.a. aan Abu Dardaa r.a heeft gegeven: “Jouw Heer heeft rechten tegenover jou, jij zelf hebt rechten tegenover jouzelf, en jouw gezin heeft rechten tegenover jou. Geef iedereen waar die recht op heeft.

Het beste medicijn tegen de angsten, de stress, de wanhoop en  het wantrouwen is terugkeren naar Allah SWT: je gebeden op tijd gaan verrichten en het gedenken van Allah SWT op de bekende momenten en op alle momenten van de dag. Het lezen van soerat Annaas en soerat alfalaq en het recitieren van de Troonvers ( ayat alkursi). Het vertrouwen hebben in Allah SWT als de Almachtige die jouw voorziet. Geen schepsel op aarde kan jou wat negatiefs aandoen zonder dat Allah SWT dit voor jou heeft voorgeschreven en geen schepsel kan jou voorzien van voorspoed zonder dat Allah SWT jou dit heeft voorgeschreven.

Leef hiernaar met volle overtuiging beste gelovigen, en je bent verzekerd van de bescherming en leiding van Allah SWT in zowel voorspoed als tegenspoed.