In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle Lof aan de Heer der Werelden die het leven schenkt aan wie Hij wilt, en het leven neemt van wie Hij wilt. Van Hem komen wij en tot Hem zullen wij wederkeren.

De imam opent zijn preek vandaag met een vers uit surat As-Shoe’araa waarin Allah swt zegt: De dag waarop bezit, noch kinderen kunnen baten. Behalve degene die bij Allah komt met een zuiver hart. [26:88,89]

 Het onderwerp van vandaag wordt duidelijker en confronterender wanneer de imam het volgende vers uit de koran voorleest, nl;

Iedere ziel zal de dood proeven. En alleen op de dag der Opstanding zullen jullie je volledige beloning ontvangen. En wie van het Vuur wordt afgehouden en tot het Paradijs wordt toegelaten, heeft zeker gewonnen. En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting. [3:183]

Iedere ziel zal de dood proeven

Het onderwerp van vandaag geliefde broeders en zusters is de zekere ‘Beslistheid’ oftewel de dood en wat er na de dood komt. De dood die een ieder van ons vroeg of laat zal proeven. Of je nu rijk bent of arm, jong of oud bent, knap of lelijk bent, leider bent of een onderdaan. Niemand is hiervan gevrijwaard, geen plek zal jou hiervoor beschermen. Wanneer eenmaal jouw tijd is aangebroken, is jouw tijd aangebroken. Allah zwt zegt: Waar jullie ook zijn, de dood zal jullie bereiken, al bevinden jullie in hoge forten. [4:78]

 De dood draagt grote geheimen met zich mee. Geheimen waar enkel Allah de kennis over beschikt. Geheimen die tot op de dag van vandaag de wetenschappers bezighoudt maar niks aan hen wordt blootgesteld. De dood is in relatie met de ziel zoals Allah swt ons dat beschrijft Zeggende; En zij vragen jou (o Mohammed) over de ziel. Zeg “de ziel behoort tot de Zaak van mijn Heer. En jullie is slechts een geringe mate van kennis (hierover) gegeven.” [17:85]

De dood is vastgesteld

Je ziet een jong persoon in de bloei van zijn leven, een moedige held vol kracht in een levenloos lichaam. Een lichaam dat niet meer beweegt, een lichaam dat niet meer ruikt, niet meer ademt, niet meer hoort en niet meer denkt. De dood treft ons op een moment dat het ons niet schikt, een moment dat door de Al-Levende is vastgesteld. Allah swt zegt: Wanneer haar (vastgestelde) tijdstip is gekomen, kunnen zij het (tijdstip) voor geen moment uitstellen, noch kunnen zij het vervroegen. [10:49]

 Terwijl de mens volop geniet van zijn leven en zijn gezondheid, wordt hij door de dood gegrepen zoals de leeuw zijn prooi grijpt waarna zijn kracht verzwakt en de dood intreedt en vervolgens zijn geschriften van de daden worden opgerold om zich klaar te maken voor de ontmoeting met zijn Heer die o zo ver weg leek. Elke dag die verstrijkt is een stap dichter tot onze dood, sinds vorige week vrijdag, zijn wij inmiddels zeven stappen dichter gekomen tot onze dood en intussen zijn er al velen teruggeroepen door Allah swt.

In deze tijd zien we vaak mensen die lol maken en lachen tijdens de Djanaza-gebeden of mensen die zelf het zover brengen met elkaar te roddelen over de overledene en vergeten even stil te staan bij de gebeurtenis die hen aan het denken zou moeten zetten en hen zou moeten laten inzien wat hen te wachten staat en datgene wat zij voorbereid hebben overpeinzen.

Wat heb jij voorbereid?

Beste dienaren van Allah, wat hebben wij voorbereid? Wat is het antwoord als wij nu onszelf afvragen, ben ik klaar voor de dood? Wat is dan het antwoord? Beseffen wij genoeg dat straks het zand ons bed is, het graf ons onderkomen is, en het hiernamaals onze bestemming is, en de hel of het paradijs ons eindbestemming is? Dit zijn de zaken die ervoor moeten zorgen dat wij voorbereid zijn. We dienen daarom de strijd niet op te geven en ons niet gewonnen geven aan het wereldse die ons opslokt waardoor wij ons niet kunnen voorbereiden op de dood. Zoveel rijken zijn gestorven, waar is hun vermogen nu. Zoveel gebouwen bezittingen achtergelaten en niets mag baten.

Aantal zaken die ons kunnen helpen de dood voorbereid tegemoet te gaan zijn: het gedenken van de dood zelf opdat het hart verzacht, afstand nemen van de verboden zaken, niet mengen in andermans zaken, de gebeden op tijd verrichten en onderhouden, nachtgebeden verrichten, het gedenken van Allah swt, veelvuldig de koran reciteren en memoriseren, afstand houden van roddels en laster, goede daden verrichten en ga zo maar door. Dit zijn enkele zaken die ervoor kunnen zorgen je enigszins voorbereid bent voor het zekere. Als dienaar van Allah dien je het wereldse in je hand te houden en niet je hart zodat je het ook los kunt laten.

Ibnoe cOmar, zei: “De Boodschapper van Allah  greep mij bij de schouders,” om zodoende zijn volledige aandacht te krijgen, waarna hij  zei: “Wees in de wereld alsof je een vreemde of een reiziger bent.” Wat de Profeetﷺ  hem hiermee wilde leren is dat hij niet gehecht moet raken aan dit wereldse leven en zich moet gedragen als een reiziger zonder vaste verblijfplaats.

Na deze woorden van de Profeetﷺ , was Ibnoe cOmar gewoon het volgende te zeggen: “Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen.” Hiermee wil Ibnoe cOmar zeggen dat niemand zijn leven zeker is, en men zich beter moet bezighouden met het verrichten van goede daden, voordat dit leven voorbij is.  

Ook zegt de profeetﷺ “Als je gezond bent, maak hier dan gebruik van voordat je ziek wordt (en je niet in staat bent goede daden te verrichten) en zolang je nog leeft, moet je jezelf op de dood voorbereiden.” Ditbetekent dat zolang men gezond is, hij bezig moet zijn met het verrichten van goede daden. Het is immers gemakkelijk om Allah te aanbidden terwijl men gezond is. Dit in tegenstelling tot degene die geveld is door ziekte. Ook moet men tijdens het leven goede daden verrichten alvorens men met de dood wordt geconfronteerd. Want met het vinden van de dood, komt een einde aan het verrichten van daden. Dit op basis van de overlevering van de Profeetﷺ : “Als de mens sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie; een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die voor hem smeekbede verricht.”

Ik vraag Allah swt ons te begunstigen met het beste einde en ons in staat stelt ons op de beste wijze voor te bereiden opdat wij Hem ontmoeten terwijl Hij tevreden over ons is. Ameen.