In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


Beste gelovigen,

De dagen vliegen snel voorbij en voordat we het weten, is er weer een jaar voorbij. Gisteren namen wij afscheid van Ramadan, en nu staat deze gezegende maand weer voor de deur. Moge Allah de maand Ramadan ons bereiken in goede gezondheid en geluk.


Het is bijna niet te geloven hoe snel de tijd gaat en daarmee onze dagen van het leven.
Een jaar voelt als een maand, een maand als een week, een week als een dag, en een dag als een uur.

Moge Allahons bewuster maken van deze beproeving!

Beste vrome dienaren:

Besef dat gehoorzaamheid aan Allah een eer is, het staan voor Allah is een teken van gunst is. Besef dat het benutten van gezegende tijden, waarin de zegeningen van de dienaar veel malen worden vermenigvuldigd, een genade is van Allah aan zijn vrome dienaren.

 

Over de deugden van de gezegende maand Ramadan zegt de profeet Mohammed vrede zij met hem in een Hadith die overgeleverd is door Imam Attirmidi:

“Wanneer de eerste nacht van de maand Ramadan aanbreekt, worden de duivels en rebelse Djin vastgeketend.

Alle poorten van het hellevuur zonder uitzondering worden gesloten, terwijl alle poorten van het paradijs wijd open gaan zonder dat er één poort van het paradijs gesloten blijft. Vervolgens roept een omroeper: “O jij die verlangt naar het goede, kom dichterbij! En O jij die het slechte opzoekt, stop ermee.

Voorwaar, Allah stelt redders ter beschikking tegen het Hellevuur gedurende elke nacht van Ramadan”. Deze Hadith weerspiegelt de onbegrensde genade van Allah aan zijn dienaren. Hij geeft iedereen de ultieme kans in deze gezegende maand om vruchten te plukken, om zijn barmhartigheid en liefde te winnen, om het paradijs te betreden en het hellevuur te vermijden.

Allah stelt iedere nacht van de ramadan redders beschikbaar, die ons kunnen redden van het hellevuur. Dit is een grote genade van Hem . Er is wel één voorwaarde nodig om dit te verkrijgen en dat is dat we bereid moeten zijn om ons te richten naar Allah met een zuiver hart dat alles vertaalt naar goede daden in de praktijk. Het is daarom belangrijk dat de moslim moet streven om succesvol te zijn in zijn handelingen met Allah tijdens deze bijzondere maand Ramadan. Dit kan alleen bereikt worden door een oprechte intentie te hebben als eerst, vervolgd door goede voorbereiding en een serieuze discipline.

De vrome dienaar hoort in deze maand proactief te zijn in de belijdenis van zijn geloof ten opzichte van andere maanden. In deze maand leert hij weerstand op te bouwen tegen de verleidingen van de menselijke geest en de duivel.

Beste vrome gelovigen,

Het is belangrijk dat de moslim een speciaal programma of plan maakt voor Ramadan waarin duidelijk staat hoe hij of zij deze maand wil doorbrengen. Probeer een goede balans te vinden tussen dingen die moeten en dingen die mogen. Vermijd het nutteloos doorbrengen van je tijd in sociale media en dergelijke en focus je op wat echt belangrijk is.

Prioriteiten stellen is hierbij de sleutel:
Neem afstand van de verboden en afgeraden zaken in het geloof. Doe de verplichte dingen van het geloof eerst en dan pas de dingen die aangeraden zijn. Doe daarna je best en gedisciplineerd om tijd te benutten in het verrichten van de aanbevolen daden voor zover dit mogelijk is voor jou.

Vergeet niet dat je altijd hulp moet vragen aan Allah met oprechte intentie en dus smeekbeden doen, want zonder Zijn hulp gaat het niet lukken.

O Allah, laat ons Ramadan bereiken en maak ons tot degenen die vasten uit geloof en in verwachting op u beloning. O Allah, vergeef onze zonden en laat ons het paradijs binnen treden, en bescherm ons tegen het vuur. Ameen.