In de Naam van Allah Barmhartige de Meest Genadevolle.

Beste vrome dienaren:

In de preek van vandaag gaan we het hebben over de menselijke begeerte tussen gehoorzaamheid en afkeer. In de koran worden de vele herinneringen en lessen genoemd met doelstelling dat de vrome dienaar stil moet staan bij zijn relatie tot zijn menselijke begeerte.

Zo zegt Allah de verhevene in de Koran in Surat Anaziaat: Maar hij die de verschijning voor zijn Heer zal hebben gevreesd, en zijn ziel in haar lusten zal hebben bedwongen. Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats.

Uit deze woorden van Allah de verhevene worden we herinnerd aan deze waarschuwing die ons is bereikt. Naast de angst die we moeten hebben voor de verschijning bij Allah, blijft het overwinnen van onze begeertes de sleutel tot het betreden van het paradijs.

Angst voor Allah, de Verhevene, is de enige sterke muur die de driften en verlangens van menselijke begeerte kan tegenhouden. Voor een vrome dienaar betekent angst dat hij zich zorgen maakt over het doen van slechte dingen in de toekomst, waardoor hij de woede van Allah over zichzelf afroept. Degene die zijn schepper vreest zal niet snel zondigen. En als hij toch zondigt door zijn menselijke zwakte, brengt de vrees hem tot spijt, berouw en het zoeken naar vergeving. Zo blijft hij gehoorzaam aan zijn heer.

De mens is werkelijk een mens wanneer hij erin slaagt om zijn menselijke ziel te beteugelen tegen begeerte zoals Allah de verhevene dit van hem vraagt. Juist doordat de vrome dienaar deze strijd van zijn ziel overwint, stijgt hij naar hogere niveaus van aanbidding.

Hij is geen mens als hij zijn ziel aan haar eigen begeerten overlaat en gehoorzaamt aan haar oproepen om deze te bereiken, onder het excuus dat dit een nature is. Het is Allah de verhevene die in de ziel van de mens bereidheid heeft ingebracht om zich over te geven aan de legers van begeerten. Maar het is ook Allah de verhevene die aan de mens bereidheid heeft gegeven om de lusten van begeerte onder controle te houden.

Een geslaagde dienaar is een vrome mens die zich verheft boven de verlangens en lusten van de ziel uit angst voor zijn schepper. Hij is een vrome dienaar die zich bewust is van het moment van verschijning voor zijn heer, om verantwoording af te leggen van wat hij heeft gedaan in het aardse leven. Hij heeft zijn vrijheid die hij van Allah kreeg goed en nuttig gebruikt. De vrijheid die overwint van de driften en verlangens van de begeerten van de ziel.

Moge Allah ons helpen de lusten en driften van onze begeertes te overwinnen. Moge Allah ons ondersteunen de verleidingen van de ziel en de duivel te verslaan. Moge Allah ons onder degenen rekenen die op de Dag des Oordeels te horen krijgen dat zij hun begeerten hebben overwonnen. Amien