In de Naam van allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


 

Beste gelovigen,

Het danken van Allah SWT voor zijn gunsten zou een logische reactie moeten zijn van ons, kijkend naar de vele gunsten waar Allah SWT ons gedurende ons leven mee overspoelt. En de allergrootste gunst waar wij elk moment van de dag dankbaar voor zouden moeten zijn is de gunst van de islaam. Het feit dat Allah SWT jouw heeft uitgekozen tussen al Zijn schepselen om jou de islam te geven, om jou de imaan te geven waar je Allah SWT mee hebt leren kennen. De gunst dat jij door de islam in je leven een doel hebt, dat je met het Licht van Allah SWT het rechte pad bewandelt.
Een pad die je zal leiden tot het behalen van je doel. En het doel is om te eindigen in het paradijs.

 

De vraag die we ons daarom moeten stellen is hoe komen we in het paradijs. Het antwoord is; het onderwerp van de vrijdagpreek vandaag. Namelijk; Hoe zorg je ervoor dat Allah SWT tevreden is met jou? Hoe verkrijg je de tevredenheid van jou Heer en Schepper? Want dat beste broeders en zusters, is het allerhoogste doel. Het allerhoogste streven van een moslim is dat Allah SWT tegen hem zegt op de dag dat hij Zijn Heer ontmoet ;’mijn dienaar, ik ben tevreden met jou!’

 

Zelfs wanneer je het paradijs hebt bereikt en je alles hebt wat je maar begeert en zelfs wat je niet begeert, luxe, genot en vreugde die je je onmogelijk kan voorstellen en die alle verbeelding te boven gaat. Dan nog is er daarboven nog een niveautje hoger. Luister maar naar deze overlevering van de profeet SAW

de profeet SAW zegt: Allah SWT zal tegen de bewoners van het paradijs zeggen:
“Oh, bewoners van het paradijs”. Zij zullen antwoorden: “Hier zijn wij, uwe Excellentie en al het goede komt van U”. Hij zal tegen hen zeggen: ”Zijn jullie tevreden?” Zij zullen antwoorden: “En waarom zouden wij niet tevreden zijn en U heeft ons gegeven wat U geen van Uw andere schepselen heeft gegeven”. Allah zal tegen hen zeggen: “Voorwaar, ik heb jullie zelfs meer gegeven”. Zij zullen zeggen “Oh onze Heer, wat is nog beter dan dit?” Allah SWT zal antwoorden: “Ik heb Mijn tevredenheid over jullie doen neerdalen en Ik zal nooit en te nimmer ontevreden over jullie zijn”.
Uit dit gesprek tussen de bewoners van het paradijs en Allah SWT kunnen we concluderen dat boven het bereiken van een plek in het paradijs de totale tevredenheid van Allah SWT te verkrijgen is voor de rechtschapenen onder ons.

Het meest simpele antwoord dat we kunnen geven op de vraag hoe bereik je de tevredenheid van Allah SWT, is dat je je houdt aan de Leiding die Allah SWT jouw heeft gestuurd, de Edele Koran.
In soerat Al- Maa’dah zegt Allah SWT: Voorzeker, er is tot jullie een Licht van Allah gekomen en een duidelijke Boek. Allah leidt daarmee degene die Zijn Welbehagen zoekt naar de wegen van Vrede. En Hij voert hen met Zijn Toestemming van de duisternis naar het Licht en Hij leidt hen naar het Rechte Pad.(5:15-16)

 
De vroegere profeten en boodschappers, alsook onze vrome voorgangers geven ons hierin het goede voorbeeld. In de Koran en de soennah van onze profeet SAW is te vinden dat de rode draad in hun leven het bereiken van de tevredenheid van Allah was. In soerat El Fath zegt Allah SWT over de metgezellen van onze profeet Mohammed SAW: Jij ziet hen buigen en neerknielen, strevend naar de Gunst van Allah en (Zijn) Welbehagen. (48:29).
Ook hierin zien we dat het Welbehagen van Allah ligt bij diegenen die zich op het pad van Allah bevinden.

 
Twee van de allerbelangrijkste deuren naar de tevredenheid van Allah SWT, en misschien wel na het aanbidden van Allah SWT, dé belangrijkste twee deuren naar Allah, zijn de deur van je moeder en de deur van je vader. Voor wat betreft de rol die je ouders spelen in het bereiken van de tevredenheid van je ouders is de profeet SAW heel duidelijk geweest. Zijn woorden hierin behoeven bijna geen vertaling. De profeet SAW zegt in een overlevering:
« رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ»
De tevredenheid van Allah SWT ligt bij de tevredenheid van je ouders. Dus twijfel je of Allah SWT tevreden met jou is? Vraag je ouders of zij tevreden met jou zijn en je hebt het antwoord.

 
Daarnaast brengen het verrichten van goede daden je uiteraard dichterbij de tevredenheid van Allah SWT. In de koran vinden we voorbeelden waarbij Allah SWT een verband legt tussen het verrichten van goede daden met de tevredenheid van Allah. Het spreken met alleen de waarheid en het geven van sadaqah, aalmoezen fi sabilillah zijn hier voorbeelden van.

 
Moge Allah SWT onze ouders tevreden laten zijn met ons en Moge Allah SWT Zijn tevredenheid en welbehagen over ons doen neerdalen. Ameen.