In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

Beste dienaren van Allah.

Hij komt eraan, hij is onderweg en kan elke moment aankomen, we zijn allen in afwachting en hopen hem met open armen te verwelkomen. Het is ónze gast die ons komt opvoeden en onze imaan komt opladen, opdat wij van zijn zegeningen kunnen profiteren en onze berouw naar onze Heer kunnen tonen, in afwachting van onze gast die ons zal aansporen te geven, te delen en te vergeven.

O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen. (2:183)

Volgende week is het weer zover. De heilige maand Ramadan is dan weer onder ons en wij zouden Allah dankbaar moeten zijn dat wij behoren tot diegene die weer de kans zullen krijgen insha allah om van deze maand te mogen profiteren. Velen onder ons die er vorig jaar bij waren, zullen er dit jaar niet bij zijn. En misschien zullen zelfs sommigen onder ons die hier vandaag nog wel zijn, er volgende week niet meer zijn.

Onze gast Ramadan treft ons dit jaar in moeilijke tijden beste gelovigen. Onze ummah ondergaat momenteel vele beproevingen en onze islaam staat wereldwijd onder grote druk. De imaan in de harten is verzwakt, de harten onderling zijn verhard en de nobele eigenschappen en het vertrouwen op Allah zijn verloren gegaan. Dit is de situatie waarin onze gast Ramadan ons treft.

En het juist de Ramadan die ons kan helpen uit dit dal te komen. Want zoals we zonet hebben gehoord in het vers waarin Allah SWT de Ramadan aankondigt in soerat Albaqarah, geeft Allah SWT aan dat het vasten is voorgeschreven met één hoofddoel: opdat jullie zullen vrezen, de taqwa! Op het moment dat wij godsvrucht en godsvrees, dus de taqwa in onze harten hebben zullen wij eerdergenoemde tekortkomingen waarmee wij te kampen hebben overwinnen. Door taqwa zullen wij niet van het pad van Allah kunnen wijken. En wie zich op het pad van Allah bevindt zal slagen in dunia en akhira.

Als de maand Ramadan aanbrak feliciteerde de profeet Mohammed ﷺ zijn metgezellen en zei:

“Ramadan is tot jullie gekomen, een gezegende maand. Allah heeft het voor jullie verplicht gesteld om (gedurende deze maand) te vasten. Tijdens (deze maand) zijn de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn vastgeketend. Erin (in de maand Ramadan) is één nacht die beter is dan duizend maanden en wie van de goedheid ervan wordt ontnomen, wordt waarlijk (van iets groots) ontnomen”. (nasaa’ie)

De vrome voorgangers waren altijd blij en verheugd met de komst van Ramadan. Zij smeekten Alllah 6 maanden lang voor de Ramadan om het hen mogelijk te maken de volgende Ramadan te mogen mee maken en smeekten 6 maanden lang na de Ramadan of Allah hun vasten en goede daden in de afgelopen Ramadan wil accepteren. En als het dan zover was en de nieuwe maan van de maand Ramadan is gezien uitten zij hun geluk en blijdschap met de volgende smeekbede:

“O Allah, laat het verschijnen van de nieuwe maan voor ons gepaard gaan met geluk, geloof, vrede en Islam. Mijn Heer en jouw Heer is Allah.” (tirmidie en ibn habbaan)

Beste gelovigen. Dit is dé kans. Dit is de gouden kans. Grijp hem met beide handen aan en zet je kiezen erop. Iedereen van ons begaat zondes. Iedereen van ons maakt fouten. Maar Allah SWT, de Meest genadevolle, de Oneindige Vergever van zonden, Arraheem, Al Ghaffaar. Hij zal jou nooit opgeven als jij Hem niet opgeeft.

Gebruik deze maand om berouw te tonen en pak je kans om een gouden deal te maken. Alle goede daden die je in deze maand verricht worden oneindig veelvuldig vermenigvuldigd. Wees een ondernemer in hasanaat in deze maand en haal je winst binnen door het grote rendement aan hasanaat die Allah SWT jou biedt . Luister naar een aantal overleveringen van onze profeet ﷺ over de beloning en de waarde van Ramadan:

“Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten wordt voor Mij gedaan en Ik zal hem ervoor belonen.”

“Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.”

“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.”

De vastende zal blij zijn op de Dag des Oordeels met zijn vasten. Het vasten zal immers op die dag zeggen: “O Heer, ik heb hem onthouden van zijn eten en van zijn fysieke begeerten gedurende de dag, laat me daarom bemiddelen voor hem.”

“Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.”

“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en worden de poorten van de Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.”

Nogmaals beste broeders en zusters laten we deze kans aangrijpen om onze levens te verbeteren, onze relatie met Allah te verbeteren en onze relatie met onze omgeving te verbeteren.

Vast niet alleen met je maag, maar vast met je hele lichaam en let extra op je tong. Mis het taraweeh gebed niet en vul je tijd met koran lezen en luisteren en doe kennis op via lezingen en het bijwonen van kennisbijeenkomsten.

O Allah, laat de komst van deze Ramadan ons gepaard gaan met geluk, geloof, vrede en Islam. Ameen