Verwoestende Gedragingen binnen het Gezin

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammed saw, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.


 

Beste gelovigen, de problemen die voor veel ellende zorgen binnen het gezin, zijn er in vele varianten. In de vorige vrijdagpreek hebben we kunnen constateren dat de oorzaak van de problemen binnen het gezin, het ontbreken van het geloof binnenshuis is en het tekort hebben aan vrees voor Allah swt. Het ontbreken van deze twee zaken is zowel vernietigend voor het gezin als voor de relatie tussen de echtgenoten.

We hebben toen ook een van de vele oorzaken besproken die het gezin verwoesten, en dat is; het ontbreken van wederzijds respect tussen de echtgenoten. In dezelfde preek heeft de imam toen aangegeven ons het medicijn oftewel de oplossingen te geven om te voorkomen dat wij ons schuldig maken aan het verwoesten van ons eigen gezinnen, of op z’n minst het weer bouwen, herstellen en sterker maken van het gezin. Echter heeft dit onderwerp meer preken nodig en zullen de oplossingen tijdens de volgende vrijdagpreek besproken worden inshaAllah. Daarom zullen we ook vandaag een aantal zaken opsommen die een groot aandeel hebben in het verwoesten van het gezin.

1. Het elkaar vermijden en/of negeren. Het elkaar negeren tijdens een gesprek of vermijden dat de ander je uberhaupt kan aanspreken. En het elkaar weigeren samen het bed te delen om vervolgens in gescheiden kamers te slapen. Dit geldt ook wanneer de een de ander de rug toekeert wanneer het bed wel wordt gedeeld. Een grote fout wat ook hieronder valt, zijn de mannen die nachten lang wegblijven en pas diep in de nacht naar huis gaan waarbij de vrouw en kinderen alleen thuis achterblijven. Dit is absoluut niet bevorderlijk voor de relatie tussen de echtgenoten. De kinderen kunnen op deze wijze geen sterke band bouwen met hun vader en zal de vader in veel gevallen als een vreemde worden beschouwd.
2. Wanneer de vrouw de deur uitgaat zonder toestemming van haar man. Met name als het gaat om vrouwen die erom liegen zodat zij de deur uit kan. Wanneer zij aangeeft naar plek a te gaan terwijl zij naar plek b gaat waar de man nooit toestemming voor zou geven. Het komt ook vaak voor dat de man thuis komt en de vrouw niet thuis treft zonder dat hij er iets vanaf weet. Dit soort praktijken zijn zeer schadelijk voor het huwelijk en het gezin. Respect voor elkaar hebben houdt in dat je rekening houdt met elkaar en elkaar te allen tijde informeert en met elkaar communiceert.
3. Partners die elkaar geen toelichting geven bij het vertrekken naar een ongewoonlijke bestemming of niet de waarheid vertellen. Sommige mannen stellen zich snel aan als de vrouw hem vraagt waar hij naartoe gaat en soms beantwoordt hij dit met scheldwoorden en gevloek en in sommige gevallen met fysiek geweld.
4. Het veelvuldig wegblijven van de echtgenoten bij hun vrouwen en kinderen. Ipv dat zij de tijd doorbrengen met hun partners en kinderen en met hen goede gesprekken aangaan en deelnemen aan de opvoeding en sterke relaties onderling, kiezen deze veelal mannen voor hun vrienden buitenshuis waarmee zij of buiten rondhangen of in cafes en theehuizen doorbrengen en geven zij veel geld uit aan deze nutteloze zaken die niet ten goede komen van het gezinsleven. Zij verkwisten hun tijd en geld terwijl zij deze beter kunnen besteden aan hun eigen kinderen door hen meer tijd en aandacht te geven. Ouders en met name de vaders zouden meer betrokken moeten zijn met hun kinderen. Door bijvoorbeeld mee te gaan naar sport en andere nuttige zaken waar kinderen zich mee bezighouden. Dit versterkt de relatie tussen ouder en kind en zal dit goede invloed hebben op het gezinsleven.
5. Het gebruiken van fysiek geweld. In het bijzonder wanneer de kinderen hier getuige van zijn. Wanneer de kinderen dit waarnemen, zal dit haat en afstand creëren bij de kinderen. De kinderen zullen dan een minderwaardigheidscomplex krijgen en zo een leven leiden met veel onzekerheid en tekort aan zelfvertrouwen. De Profeet saw zei: “Kan iemand van jullie zijn vrouw slaan als een slaaf, en vervolgens ’s avonds met haar in bed liggen?”
6. De echtgenoot de deur wijzen oftewel het huis uitgooien en vervolgens de deursloten vervangen zodat hij er niet meer in kan. In sommige gevallen staan ook zijn spullen en kleding buiten op straat. Er zijn gevallen waarin vrouwen zichzelf iets aandoen om vervolgens de politie te bellen en de man hiervan te beschuldigen. Uiteraard gebeurt dit in weinig gevallen ook andersom.
7. Een groot voorkomend probleem wat steeds meer aan het licht komt tegenwoordig vanwege de socialmedia en het internet, is overspel waar veel mannen zich aan schuldig maken. Door de vele sociale media platformen, lijkt het steeds makkelijker en onschuldiger om overspel te plegen. Het begint met het vergrendelen van de telefoons voor elkaar en het nemen van een tweede geheime nummer. De grens tussen het toelaatbare en het ontoelaatbare wordt steeds vager en verdwijnt op gegeven moment.
8. Het weigeren van de echtgenoot tot intieme handelingen met elkaar zonder geldige redenen hiervoor. Dit kan ervoor zorgen dat de man bepaalde frustraties ervaart en daardoor zich een bepaalde negatief gedrag kan vertonen die niet bevorderlijk is voor het huwelijk. De Profeet saw heeft gezegd: “wanneer de vrouw geen gehoor geeft aan de seksuele behoefte van haar man en deze laatste brengt de nacht ontevreden over haar door, dan zullen de engelen haar onophoudelijk vervloeken tot de ochtend. (Bukhari & Muslim)
9. Een ander belangrijke verwoestende oorzaak, is wanneer het om mannen gaat die dag in dag uit aan het werk zijn en nooit thuis zijn, nooit tijd hebben voor de kinderen en nooit tijd hebben voor de echtgenote. Nooit hebben zij gezamenlijk met het hele gezin samen een maaltijd genuttigd. Zij brengen geen tijd door met hun gezinnen en doen geen leuke dingen om de dagelijkse sleur te doorbreken. Zij leven enkel om te werken en zien het gezinsleven als een vanzelfsprekendheid. Allah swt zegt hierover: …zeg o Mohammed “de verliezers zijn degenen die zichzelf en hun familie zullen verliezen op de Dag der Opstanding. Weet dat dit het duidelijke verlies is.” [39:15]

En zo zijn er vele zaken die zowel het huwelijk als het gezin kunnen verwoesten en teniet doen maar door tijdsgebrek deze niet allemaal kunnen behandelen.

Moge Allah swt ons en onze partners in staat stellen onze partners goed te behandelen en ons de kracht geven meer te betekenen voor onze kinderen. Ameen.