In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Beste gelovigen,

We bevinden ons momenteel in een van de beste maanden van het jaar. Allah heeft daarin deugden en voordelen verzameld die Hij in geen enkele andere maand verzameld heeft. Dit is de maand van het vasten, van het nachtgebed en het reciteren van de Koran. Degenen die deze maand benutten zullen hungodsvrezendheid versterken en vele beloningen ontvangenvoor hun goede daden.  

 

De Profeet SAW zei: Allah SWT heeft gezegd: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.”Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

 

Een van de voordelen van deze gezegende maand is dat het vasten en het nachtgebed erin een middel zijn voor vergeving van zonden, fouten en slechte daden.

Allah SWT zegt in surat Al baqara:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

 

De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran geopenbaard is; als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en het onderscheid. Dus wie van jullie de nieuwe maan (van de eerste nacht) van de maand Ramadan ziet, moet die maand vasten.

 

De Profeet SAW zei: Wie (de maand) Ramadan vast, uit geloof (in Allah) en rekenende (op Zijn Beloning), (al) zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

 

Aboe Hoerayrah overlevert ook dat de Profeet SAW heeft gezegd: “De vijf dagelijkse gebeden en de vrijdag tot vrijdag en Ramadan tot Ramadan, gelden als een kwijtschelding voor wat ertussen plaatsvindt, zolang je wegblijft van grote zonden.”

 

In deze gezegende maand maakt Allah de verhevene het voor ons gemakkelijk om goede daden te verrichten door het wegjagen van de duivels, het openen van de deuren van het paradijs en het sluiten van de deuren van de hel. Dit zorgt ervoor dat de moslim zich kan wijden aan aanbidding en zich kan richten tot Allah de Verhevene, en dat er voor hem in deze maand gemakken zijn die in andere maanden niet beschikbaar zijn.

 

Zo heeft Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Profeet SAW heeft gezegd: “Wanneer de maand Ramadan aanbreekt, worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten, en de duivels worden vastgeketend.

 

Wij moeten beseffen dat het belangrijk is om deze kans met beide handen aan te grijpen. Want vandaag hebben we leven, jeugd, gezondheid en vrije tijd, maar morgen weet niemand wat voor verplichtingen er op ons pad komen.

 

Beste dienaren van Allah,

De deuren van goedheid zijn talrijk in deze gezegende maand en het is aan de moslim om ze te benutten, door middel van het geven van liefdadigheid, het onderhouden van familiebanden, het tonen van vroomheid en vriendelijkheid, het verrichten van gebeden en nachtgebeden, het reciteren van de Koran en het gedenken van Allah SWT.

 

Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “De profeet SAW zei tegen zijn metgezellen: “Wie van jullie vast vandaag?” Aboe Bakr zei: “Ik”. Hij SAW zei: “Wie van jullie heeft vandaag een begrafenis bijgewoond?”Aboe Bakr zei: “Ik”. Hij SAW zei: “Is er iemand onder jullie die een zieke persoon heeft bezocht?”Aboe Bakr zei: “Ik”. Hij SAW zei: “Is er iemand onder jullie die heeft uitgegeven in liefdadigheid?”Aboe Bakr zei: “Ik”. Hij SAW zei: “(Deze kwaliteiten) komen niet samen in een man, of hij zal het Paradijs binnentreden. Overgeleverd door Moeslim.

Moge Allah ons allen bijstaan bij het vasten, het gebed, het bewaken van onze blikken en het bewaken van onze tongen.

Moge Allah al onze daden accepteren in deze gezegende maand. Amin