Beste gelovigen,

Allah SWT heeft de profeet SAW gestuurd naar de gehele mensheid om haar te leren zichzelf en dus haar eigenschappen en omgangsvormen te vervolmaken. Zo was onze geliefde profeet SAW een levend voorbeeld hoe een persoon perfect kon zijn in zijn omgang.

Een van de eigenschappen waar de profeet SAW uitmuntend in was en waarin niemand hem kon nastreven is het nakomen van zijn plichten tegenover iedereen aan wie hij een plicht of een belofte verschuldigd was.
En degene aan wie wij het meest verplicht zijn onze beloftes en plichten na te komen is natuurlijk onze Heer en Schepper; Allah SWT. Dit was ook de lijn van alle profeten en boodschappers.
In de Koran kunnen wij lezen hoe de profeet Ibrahim AS een belofte maakte aan Allah SWT en hoe Allah SWT hem testte door het vuur waarin Ibrahim AS terecht kwam, maar die door Allah SWT een veilige haven voor Ibrahim AS werd en het verzoek van Allah SWT zijn zoon Ismail AS te offeren waar hij wederom gehoor aan had gegeven totdat Allah SWT hem een dierlijk offer liet offeren in plaats van zijn zoon A.S.
Over deze Ismail A.S zegt allah SWT in de Koran in surat Maryam:

En gedenk Ismaël in het Boek. Hij was getrouw aan zijn belofte. En hij was een boodschapper en profeet. (19:54)

En over zijn vader Ibrahim A.s. zegt Allah SWT in soerat Annajm:

En van Ibrahim, die zich aan de geboden hield.(53:37)

Hoe kunnen wij onze plichten nakomen tegenover Allah? Ons is niet gevraagd in het vuur te springen en ook is ons niet gevraagd een kind van ons te offeren. Maar ons is wel opgedragen na te komen wat Allah SWT ons heeft verplicht en na te laten wat Allah SWT ons heeft gevraagd na te laten.
Het leven binnen de grenzen die Allah SWT aan jouw heeft opgedragen is een belofte en een plicht beste gelovigen. Het is een plicht die je na dient te komen en een belofte waar je je aan hebt verbonden op het moment dat je bent gaan geloven in laa ilaha illa Allah, Mohammed Rasulullah.
En zoals deze getuigenis ook beschrijft heb je ook een belofte na te komen en een plicht in acht te houden tegenover diegene die meer van jou houdt dan van zichzelf. Diegene die op de dag des oordeels zich maar om een detail bekommert. En dat ben jij. Diegene die jou plekje in het paradijs als zijn verantwoordelijkheid voelde voordat jij er überhaupt was; Rasulullah SAW.
In zijn voetsporen treden, zijn levensloop kennen, Zijn sunnah praktiseren en meer van hem houden dan van je zelf en je kinderen is een belofte en een plicht die boven het hoofd van elke moslim hangt.

En als we het hebben gehad over onze plichten tegenover Allah SWT en tegenover onze profeet SAW, dan is een logische derde aandeelhouder in onze leven; onze ouders.
De vrouw en de man die Allah SWT heeft gekozen om jou uit hen voort te laten komen. Die alle pijn en verdriet en al hun belangen in de strijd hebben gegooid om jou maar gelukkig en gezond te laten zijn. Ook hiervoor geldt dat jij je verplicht hebt gesteld op het moment dat jij ze aankeek en hen mama en papa noemde om hen nooit en te nimmer te laten zuchten om iets wat jij gedaan hebt. Laat zitten met ze te vechten, ze uit te schelden of zelfs te slaan moge Allah SWT ons allen hiervan behoeden. Je bent verplicht, je móet in de tevredenheid van je ouders leven als moslim. Zo niet dan heb je niet de eigenschap van het nakomen van je plichten en je beloften.
En denk niet dat het behagen van je ouders ophoudt op het moment dat zij overlijden. Je plichten gaan door ook na hen dood. Jij bent verplicht hun boeken van daden op te houden en te vullen met hasanaat door in hun naam aalmoezen (sadaqaat) te blijven geven, smeekbedes (dua) voor hen te verrichten en zelfs hun vrienden te blijven bezoeken nadat zij er niet meer zijn.
Voor de getrouwden onder ons. Je hebt ooit ja gezegd tegen je man of vrouw. Daarmee ben je een overeenkomst aangegaan waarin jij wederom plichten hebt tegenover je echtgenoot. En wat zou het toch velen malen beter gaan met onze gezinnen als we ervan bewust waren dat trouwen geven en nemen betekent. Dat de overeenkomst die er is tussen jou en je partner gestoeld is op de tevredenheid van Allah. En dat het niet nakomen van deze plichten de relatie met Allah SWT verslechtert of zelfs verbreekt. En het zelfde geldt voor diegenen onder ons die kinderen hebben gekregen. Kom je belofte na tegenover hen in hun opvoeding en in alles wat je aan hen verplicht bent. En de belangrijkste plicht die hebt als ouder is de islam te brengen in het leven van je kinderen.
Lees het levensverhaal van jou profeet en ontdek dat de liefde van de profeet SAW voor zijn echtgenoten enorm is. En in het bijzonder zijn liefde voor onze Moeder Khadija R.A.
Deze korte samenvatting geeft niet genoeg de ruimte om hier diep op in te gaan. Maar ik kan iedere gehuwde broeder of zuster aanraden op te zoeken hoe de relatie was tussen de profeet SAW en onze moeder Khadija en hier lering uit te trekken.

En dan tot slot je plichten en beloftes tegenover de rest van de mensen en in het bijzonder je broeders en zusters. Je buren, je collega’s op werk, je kennissen, je familieleden enz.
Met al deze mensen heb je een relatie van rechten en plichten. Kom hierin je plichten na. Zorg voor hen, ontferm je over hen, steun hen in moeilijke tijden. Lieg niet tegen hen, bedrieg ze niet, steel niet van ze en laat ze in hun waarde.

Moge Allah SWT ons alles in staat stellen om onze eigenschappen te verbeteren en in de voetstappen te treden van onze geliefde profeet Mohammed SAW.