In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Beste gelovigen,

Hiervoor hebben we twee preken gehad over de regels van het huwelijksaanzoek. Vandaag praten we verder over andere belangrijke aandachtspunten bij het huwelijksaanzoek.

De eerste kwestie gaat over het Istikhara gebed. Het wordt de moslim aanbevolen om Istikhara gebed te verrichten voordat hij een huwelijksaanzoek doet. In dit gebed (Isthikhara) vraagt de moslim aan Allah om hem te helpen om de juiste keus te maken. Istikhara gebed is een speciaal gebed waarbij de gelovige aan Allah vraagt om te helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Het tweede punt van vandaag gaat over het islamitisch oordeel over het kijken naar de vrouw vóór het doen van huwelijksaanzoek. Het is wel toegestaan voor de moslim dat hij zijn toekomstige partner kan zien voordat hij een huwelijksaanzoek doet.

Het derde en ook een belangrijk onderwerp is het alleen zijn met een vrouw (AL-Ghoulwa) waar je mee wilt trouwen. Deze actie wordt unaniem door alle geleerden als verboden beschouwd. Zelfs als het doel een huwelijksaanzoek en het huwelijk is. De islam ziet dit als een risico op zina en verdorvenheid.

De Profeet Mohammed , zei: “Wanneer een man en een vrouw alleen zijn, is de derde persoon daarbij de duivel.” (Overgeleverd door Imam Ahmad).


Het is echter wel toegestaan voor een verloofde
koppel om samen te zijn in openbare ruimtes met sociale controle, zoals een bibliotheek, restaurant of vergelijkbare plaatsen, zolang beide personen zich houden aan de islamitische normen.

Het vierde punt betreft de indirecte communicatie met de verloofde.  Wat betreft communicatie, het is toegestaan voor de verloofde man en vrouw om met elkaar te communiceren over zaken die te maken hebben met hun huwelijk. Het kan schriftelijk of alleen met geluid zijn. De gesprekken dienen echter binnen de grenzen van beleefdheid, fatsoen en respect te blijven. Het wordt wel aanbevolen om de ouders op de hoogte te stellen van dergelijke communicatie. Wat betreft communicatie via video, wordt geadviseerd dat het verloofde paar dit vermijdt. Zelfs als de vrouw zich bedekt tijdens een videogesprek.

Het vijfde punt gaat over het verbreken van het huwelijksaanzoek. Het is toegestaan voor zowel de man als de vrouw de verloving te verbreken. Er moet dan wel een geldige reden voor zijn die in overeenstemming is met islamitische belangen. Als het echter zonder een goede reden gebeurt na het maken van beloftes en afspraken, keuren geleerden dit af en wordt gezien als onfatsoenlijk.

Het laatste punt gaat over teruggeven van cadeaus.

Voor degene die zich terugtrekt van het huwelijksaanzoek, geldt de regel dat hij of zij geen recht heeft op het terug vragen  van de cadeaus. Aan de andere kant heeft degene die niet terugtrekt wel het recht om de cadeaus terug te vragen.

Moge Allah ons helpen kennis op te doen om ons geloof beter te leren kennen. Moge Allah onze gemeenschap versterken en beschermen tegen elk kwaad die familiebanden kan verbreken. Amien.