In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle

Beste gelovigen,

We leven in een tijd waarin veel mensen op grote afstand leven van de kernwaarden van de islam. Een leven waarin begeerte en menselijke drang van de ziel de leiding hebben over het hart, en reflecteert op ons gedrag. Eén van de gevaarlijkste fenomenen die de samenhang van onze gemeenschap bedreigt in toenemende maat, is de breuk in familiebanden in onze samenleving.

Vandaag praten we hoe je als moslim moet handelen binnen een familiesfeer waarin jou onrecht wordt aangedaan van het andere familielid. Dit soort gedragingen gebeuren omdat er een totale afwezigheid is van eerlijkheid, respect, genade en liefdadigheid.Dit leidt uiteindelijk naar haat, wrok en versplintering binnen de familie.

Het is hartverscheurend om te zien vanuit mijn ervaring hoe de familiebanden eraan toe gaan in onze gemeenschap, en dat is een aanleiding voor bezorgdheid. De metgezel Abu Huraira t heeft overgeleverd dat er ooit een man bij de profeet kwam klagen en zei :

“O Boodschapper van Allah! Ik heb familieleden waar ik goede band met hen aanhaal, maar zij negeren mij.Ook behandel ik ze met goedheid terwijl zij mij kwetsen. Ook heb ik veel geduld met hen, terwijl ze mij plagen.

De Profeet zei: “Als dit de waarheid is wat je vertelt, dan is het alsof je hen met hete as voedt, en Alla zal je altijd blijven ondersteunen zolang je volhardt in deze manier”.  Overgeleverd door Imam Moslim.

De eerste les die we uit deze hadith kunnen trekken, is dat veel mensen denken dat ze onrechtvaardig behandeld worden, terwijl dat niet het geval is. Daarom waarschuwde hij hem door te zeggen: “Als dit waar is wat je zegt”. De betekenis hiervan is dat het antwoord van de profeet niet op hem van toepassing is wanneer zijn kant van het verhaal niet klopt.

De tweede les uit deze Hadith is het opvallende antwoord van de Profeet . Ondanks het grote onrecht dat de man werd aangedaan, adviseerde de Profeet hem om toch zijn best te blijven doen, om goed met zijn familieleden om te gaan. Hij zei niet dat hij hen op dezelfde manier moest behandelen, maar juist vriendelijk en geduldig moest blijven.

Dit laat zien hoe hoog de ethische en morele normen zijn in de islam.

Geleerden leggen uit dat het antwoord van de profeet om hen met goed gedrag terug te handelen aanduidt op het feit dat wanneer je vriendelijk en geduldig blijft, ondanks hun vijandigheid, je hen eigenlijk kleiner maakt en vernedert. Dit komt doordat je reageert op hun vijandigheid met vriendelijkheid en zachtheid.

De derde les uit de hadith is dat Allah altijd degene zal ondersteunen die geduldig is, en goed gedrag vertoont. Als iemand volhardt in geduld te tonen tegenover vijandigheid, met als doel het behouden van familiebanden, zal Allah I dit uiteindelijk belonen en zal die persoon zegevieren.

Samengevat kunnen we leren uit dit verhaal dat de Profeet zijn metgezellen leerde, om nobele manieren te tonen in dit soort situaties binnen de familiebanden.

De kernwaarden van de islam als tolerantie, zachtheid, vergeving, mededogen, geduld tegenover, vijandigheid die de ander tegenover jou vertoont.  Dit zijn de ware karakters van de moslim om de innerlijke rust te bereiken.

Moge Allah ons helpen onze familiebanden goed te onderhouden. Moge Allah  zijn genade doen neerdalen op onze harten Moge Allah I onze harten reinigen van ziektes en onze harten doen verzachten. Amien