In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


Beste gelovigen,

De maand Ramadan begint bijna en daarbij worden er veel vragen gesteld over de regels van het vasten Één van de bekende vragen die vaak voorkomt gaat over het vasten van zieken. Mag iedere zieke persoon het vasten verbreken ongeacht de ziekte? Of zijn er bepaalde voorwaarden waar hij zich aan moet houden. 

Het verbreken van het vasten vanwege ziekte is een vrijstelling die door Allah is gegeven als een verlichting en gemak voor Zijn dienaren, maar deze vrijstelling heeft voorwaarden. Volgens de vier wetscholen moet de ziekte in de eerste plaats ernstig zijn, en moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1e voorwaarde: Er zijn zorgen dat door het vasten de ziekte erger wordt en daarmee de gezondheidssituatie van de persoon verslechterd wordt.

2e voorwaarde: Er is risico dat het herstel vertraagd wordt door het vasten.

3e voorwaarde: Er is een risico dat het vasten ernstige ongemak zal veroorzaken aan de persoon. Zelfs in het geval dat het vasten niet zal leiden tot het verergeren van de ziekte of geen invloed op het tegenhouden van het herstel.

4e voorwaarde: Er is een risico aanwezig dat het vasten zal leiden tot het ziek worden van de moslim.

In al deze genoemde gevallen mag een zieke stoppen met vasten als hij er zeker van is dat het beter voor hem is. De ernst van de ziekte kan hij zelf bepalen door het zelf te ervaren of door een betrouwbare dokter te raadplegen. Deze dokter hoeft overigens geen moslim te zijn zolang hij maar betrouwbaar is. Daarom moet de vraag die mensen vaak aan de imam stellen, eigenlijk aan de dokter worden gesteld. Het antwoord van de dokter is dan hetzelfde als het antwoord van de imam.

Wanneer moet een zieke het vasten verbreken?

Een zieke moet het vasten breken als hij of zij vreest voor zijn eigen leven

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

En doodt jezelf niet. Zeker, Allah is de meest barmhartig met jullie.

Wat moet de zieke doen nadat vanwege ziekte het vasten is verbroken?

Als de zieke herstelt van zijn ziekte, moet hij de gemiste vastendagen inhalen. Hij kan het gedurende het hele jaar, zolang hij de volgende Ramadan niet bereikt heeft. Als de volgende Ramadan aanbreekt terwijl niets heeft ingehaald en hij was ook staat om het te doen, dan is het verplicht om naast het inhalen van de gemiste dagen een compensatie te geven.(fidya) Dit houdt in dat hij voor elke gemiste dag een arme persoon voedt en de kosten liggen ongeveer tussen de 3 en 5 euro.

Wat moet een zieke doen die lijdt aan een chronische ziekte waarvan geen genezing wordt verwacht. En die niet in staat is om te vasten of in te halen onder geen enkele omstandigheden?

Het is aanbevolen voor deze zieke om voor elke gemiste dag een behoeftige te voeden. Dus tussen 3 en 5 euro voor elke dag.

Zwangere en zogende vrouwen volgen dezelfde regels als zieken, waarbij ze mogen stoppen met vasten als ze zich zorgen maken over hun kinderen of zichzelf vanwege het vasten. Echter, de zwangere vrouw hoeft alleen de gemiste dagen in te halen, terwijl de zogende vrouw naast het inhalen van de gemiste dagen ook een compensatie te geven fidyah. Dit omdat zij haar vasten verbreekt voor haar kind en niet voor zichzelf.

Ziekte is een beproeving van الله subhanahu wa ta’ala, en een van de beproevingen die mensen treffen.

Daarom moet een moslim de ziekte accepteren en dus gebruik maken van de vrijstelling van Allah om niet te vasten in Ramadan. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan ​​voor hem om zichzelf in gevaar te brengen door te vasten. Als de zieke dit wel doet, ongeacht zijn intenties, zou hij volgens geleerden zondigen tegen Allah door te vasten. Dit staat in tegenstelling tot wat sommige mensen kunnen denken dat ze dichter bij Allah komen door te vasten terwijl ze zichzelf in gevaar kunnen brengen.

Het is de plicht van een gelovige om geduldig te zijn en tevreden te zijn met wat Allah heeft bepaald.

Moge Allah de zieken onder ons genezen, hun pijn verlichten. Moge Allah hen sabr geven tegen de pijn van de ziekte. Moge Allah zijn genade op hen laten neerdalen in deze gezegende dagen. Moge Allah ons allen Ramadan doen bereiken en ons helpen het vasten op de beste manier te laten uitvoeren.