Alle lof en dank aan Allah SWT die de salaat voor zijn dienaren heeft voorgeschreven op vaste tijden.

En voor degene die zijn gebeden tijdig bidt in volle concentratie en bewustzijn, voor hem en haar zijn grootse verdiensten en beloningen te verwachten bij Allah SWT zoals het tegelijkertijd een enorm probleem is wanneer iemand zijn gebeden niet of niet op de voorgeschreven tijden bidt. Voor diegene is een bestraffing en lijdensweg te verwachten bij Allah SWT. En hoe kan het ook anders als het gebed het kloppend hart van alle aanbiddingen is. Het gebed als sleutel tot alle succes. Wanneer dit hart stil staat en niet klopt is het dood en niets meer waard, of wanneer de successleutel er niet is, zal er ook geen succes kunnen zijn uiteraard.

 

Eén van de gebeden waar héél veel mensen moeite mee hebben deze op tijd te bidden is salaat el fadjr. Zelfs voor veel van de vrome mensen onder ons die bekend staan als goede rechtschapen en vrome gelovigen, is het fadjr-gebed op tijd verrichten een probleem. Daarom staan we vandaag stil bij deze belangrijke aanbidding en zullen we het belang van dit gebed in ons leven toelichten.

 

Om te beginnen is het belang van dit gebed extra onderstreept door onze Schepper zelf door er bij te zweren in de bij ons allen bekende surat die naar dit gebed noemt is; Surat el fadjr. Deze begint met het zweren van Allah “Wal Fadjr”. Daarnaast zegt Allah SWT in Surat al Israa:

Voorwaar, van De Koran bij de dageraad wordt (door de Engelen) getuigd. [17:78]

Hier wordt met de Koran salat el fadjr bedoelt. Hierin verklaart Allah SWT dat de engelen jouw getuigen zijn bij salat el fadjr. Ook is de beloning voor het verrichten van salat el fadjr samen met het verrichten van salat el isha gelijk aan het verrichten van een hele nacht aan qiyaam ellayl zoals de profeet SAW heeft gezegd:

“Wie het Isha-gebed in Jama’ah (gemeenschap) bidt is als iemand die de halve nacht heeft gebeden. En wie (ook) het Fadjr-gebed in gemeenschap bidt, voor hem is het alsof hij de hele nacht heeft gebeden.”

De profeet SAW heeft in een andere overlevering degene die ‘snachts naar de moskee gaan om salat el fadjr te verrichten gefeliciteerd en verblijdt met speciale nour (licht) voor hen op de Dag des Oordeels.

De profeet SAW heeft ons ook geleerd dat degene die fadjr op tijd verricht onder bescherming van Allah SWT staat en Allah zelf is degene die zal afrekenen met iemand die jouw kwaad wilt aandoen terwijl je onder Zijn bescherming staat.

 

En hulde en blijdschap voor degenen die salat el fadjr op tijd bidden, want deze daad van jouw zal wijdverspreid gedeeld worden over de hele wereld, niet via een Instagram post of via jouw laatste statusupdate, maar door de reine vrome engelen zoals de profeet SAW heeft gezegd in de volgende Hadith:

“Er zijn engelen die tot jou komen opeenvolgend ’s avonds en anderen overdag. En ze komen bijeen op de gebedstijden van Asr en Fadjr dan stijgen de Engelen die bij jou waren ’s nachts naar de Hemel op en Hij (Allah) vraagt hen; “In welke staat hebben jullie Mijn dienaren achtergelaten?” En de Engelen zeggen, “Toen we hen achterlieten, waren ze aan het bidden en toen we bij hen kwamen, waren ze aan het bidden.” Allahu Akbar, dit zal maar over jou gezegd worden door de Engelen aan Allah SWT

 

En wellicht een van de mooiste beloningen die je kan krijgen op de dag des oordeels door middel van het bidden van salat el fadjr op tijd is het allerhoogste wat haalbaar is op de des oordeels; het kijken naar het aanzicht van Allah SWT, ofteweldoor het bidden van je fadjr gebed vergroot je je kans dat jij op de dag des oordeels Allah SWT mag zien.

 

En dit alles beste gelovigen is maar een kleine opsomming van de vele voordelen die je mis loopt door dat uurtje door te slapen, door even een nachtje door te halen.

Tegenover al deze beloningen staat natuurlijk een ander beeld. Dat van degene die dit bijzondere gebed niet serieus neemt, niet op tijd verricht of in zijn geheel niet bidt. Weet beste broeder en zuster dat als jij tot deze laatstgenoemde groep hoort, weet dan de profeet SAW heeft gezegd dat het moeilijkste gebed voor de moenafieqien, de hypocrieten, het Isha-gebed is en het fadjr-gebed. Het niet verrichten van het fadjr-gebed op tijd is daarmee een eigenschap van de hypocrieten. Weet ook dat er in het Hellevuur een rivier loopt die el wayl heet. Deze is speciaal voor degenen die het gebed niet op tijd bidt of de ene keer wel en de andere keer niet.

En degenen die salat el fadjr niet bidt zal zich suf, lui en moevoelen gedurende de dag. Het niet verrichten van je fadjr-gebed op tijd zal eenbestraffing in jouw graf opleveren. Het niet op tijd verrichten van salat el fadjr kan oorzaak zijn voor het ontbreken van zegeningen, barakah in je voorzieningen, in je werk , in je inkomen en gezin.

Het is jammer dat de tijd het niet toelaat deze slechte gevolgen van salat el fadjr te onderbouwen met bijbehorende verzen uit de Koran en de Hadith zoals de imam dat net wel heeft gedaan. Want als we de woorden van onze profeet SAW en de verzen uit de Koran die aangeven wat de gevolgen zijn van het verwaarlozen van het gebed in het algemeen, maar salat el fadjr in het bijzonder, dan zouden in al onze huizen elke ochtend met de adhaan van fadjr het licht branden en zouden onze moskeeën elke ochtend hier vol zitten.

Tot slot een aantal adviezen voor degene die vanaf vandaag de knop om wilt zetten en geen fadjr gebed meer wilt verwaarlozen:

1: een zuivere intentie hebben dit serieus te willen oppakken en Allah smeken je daarbij te helpen.

2: Op tijd naar bed gaan en heel bewust de wekker zetten voor het fadjr gebed.

3: Zorg dat je gaat slapen met Wudhu en lees de adhkaar annawm op voor je gaat slapen. Ken je deze niet, zoek deze dan op en lees deze uit een boekje of uit je hoofd.

4: Ben je getrouwd? Vraag je partner je wakker te maken. Ben je niet getrouwd? Vraag dan je ouders of andere gezinsleden je wakker te maken. Woon je alleen? Spreek met een vriend af. Vind een fadjr-buddy. Net zoals je een vriend hebt waarmee je altijd samen naar de sportschool gaat of naar school fiets. Zoek iemand uit je vriendenkring  waarmee je afspreekt elkaar wakker te maken of samen naar de moskee te gaan.

Dus beste jongeren met name; zit je niet lekker in je vel? Pak het fadjr-gebed op.

Voel je je suf en energieloos? Pak je fadjr-gebed op.

Heb je het gevoel dat alles tegenzit? Pak je fadjr-gebed op

Heb je het gevoel dat niets lukt en alles wat je probeert mislukt? Pak je fadjr-gebed op.

Werk je en houd je toch niks over of zit je in de schulden? Pak je fadjr-gebed op.

Loopt je gezin niet lekker? Spreek dan af met je partner elkaar wakker te maken met fadjr.

En als je dan wakker bent en je hebt gebeden hef je handen dan op naar de Voorziener en de Barmhartige en vraag hulp in datgene waar je mee zit.

Moge Allah SWT het belang van het tijdig het gebed verrichten in onze hart planten en ons laten behoren tot diegenen die salat el fadjr elke dag op tijd bidden. Ameen.