Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle, de zender van de Koran en de profeten, met aan hun hoofd Rasulullah Mohammedﷺ en met zijn metgezellen.

De Muhajirien en de Ansaar

Beste dienaren van Allah de Almachtige, twee weken geleden hebben wij stilgestaan in de vrijdagpreek bij de reis die de profeetﷺ en zijn metgezellen van Mekka naar Medina maakten die bekend staat als de Hijra an-Nabawiya, waar de islamitische jaartelling begon. Deze mensen die deze zeer vermoeiende reis maakten worden de Muhajirien genoemd.

Nog veel belangrijker dan het vertrek van de Muhajirien uit Mekka, is de ontvangst door de Ansaar, de bewoners van Medina. In de desbetreffende vrijdagpreek hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de lessen die wij hier uit kunnen trekken vandaag de dag. De rode draad daarin was dat de Ansaar alles wat zij hadden deelden met de Muhajirien en er alles aan deden om hen welkom te heten in hun harten, in hun huizen en hun nieuwe stad.

Wij gelovigen geloven dat Allah SWT Almachtig is (alqadir) en dat Allah SWT de Regulator is (almudabbir) van deze kosmos, dit universum waarin wij leven. Hij SWT heeft overal een plan voor en niets gebeurt zonder Zijn toestemming. En Allah SWT is de Meest Wijze (alhakiem). Achter alles wat Allah SWT bepaalt zit een wijsheid waarvan wij, dienaren van Allah, soms iets van meekrijgen en begrijpen, maar heel vaak ook de wijsheid van Allah SWT niet kunnen bevatten. In soerat Al-Qamar zegt allah SWT: Voorwaar, Wij hebben alles volgens een bepaalde maat geschapen. En Ons Bevel geschiedt slechts in één (keer), net als een oogwenk. (54:49-50)

Vanuit dit oogpunt dienen wij ook te kijken naar de constante strijd tussen recht en onrecht wereldwijd. Deze strijd die wereldwijde oorlogen, onschuldige doden en volledige volksverhuizingen tot gevolg heeft.

Wees voor de vluchtelingen zoals de Ansaar waren

Terwijl wij in de maand Muharram zijn, de maand van de Hijra an-Nabawiyya, de maand van de Muhajirein en de Ansaar. Terwijl wij in deze maand zijn, heeft Allah SWT ons begunstigd om dezelfde beloningen te verkrijgen als de Ansaar in de tijd van de profeetﷺ. Want terwijl de eerder genoemde strijd tussen recht en onrecht voortduurt, zijn onze broeders en zusters daar de dupe van. Vele van onze broeders en zusters, op veel meer plekken wereldwijd, worden hun huizen uitgejaagd en wordt het hen onmogelijk gemaakt in alle vrijheid moslim te zijn. Precies zoals de Muhajirien waren verjaagd uit Mekka.

En daarom beste gelovigen is de boodschap van onze imam vandaag; wees net zoals de Ansaar waren toen de Muhajireen naar hen vluchtten. Wij hebben in Leiden en omgeving al drie weken lang een groep Syriërs in deze regio waarvan de meeste moslims zijn.

Een Syrisch kind op weg naar het ICIM

Een Syrisch kind op weg naar het ICIM

Deze mensen, moslim of geen moslim, zijn onder moeilijke omstandigheden gevlucht uit hun land en hebben hun families en huizen achter moeten laten. Vandaag zit een grote groep van hen hier bij ons in de moskee. Vrijwillige broeders hebben hen vanochtend opgehaald om salaat Aljumo3a bij te wonen en zullen hen straks weer terug brengen.

Wij dragen als Leidenaren een verantwoordelijkheid als het gaat om deze groep vluchtelingen. Zij zijn voorlopig bij ons te gast. Wij zullen niet kunnen voldoen aan het niveau van gastvrijheid van de Ansaar. Uit overleveringen blijkt dat zij de helft van hun bezit wilden schenken aan de gevluchte Muhajirien en meer dan dat. De helft van alles wat ze maar onder hun bezit hadden.

Wat vandaag van ons verwacht wordt vanuit onze islamitische principes is dat wij deze mensen een warm welkom heten in ons midden en niet terughoudend te zijn in hetgeen wij hen te bieden hebben. Maak kennis met deze mensen, zoek ze op en leer ze kennen.

Door de autoriteiten is onderdak en voedsel geregeld, maar wij kunnen ons voorstellen dat het voor deze mensen aangenaam is iets te eten van hun Arabische traditionele eten.

Leer ze de Nederlandse taal en gewoontes kennen en maak ze wegwijs. En maak daarin geen onderscheid tussen een moslim en niet-moslim. Onderken hun behoeftes en zoek uit waar jij wat in kan betekenen. Kun je nou niets van dit alles waarmaken dan heb je nog altijd het allerbelangrijkste instrument dat een moslims kan hebben; het verrichten van smeekbedes, du’a doen voor onze gasten. Velen van hebben familieleden verloren in de oorlog, sommigen van hen zijn ziek en allemaal hebben zij een moeilijke vooruitzicht. Vraag Allah SWT barmhartig te zijn voor hun overledenen, hun zieken te genezen en hun situatie te vergemakkelijken.

Jouw beloning bij Allah SWT zal groot zijn.

En wat vragen wij van onze gasten als tegenprestatie voor onze gastvrijheid? Wij vragen ze daar niets voor terug. Maar de profeetﷺ heeft de Muhajirien geleerd hoe te reageren op de gastvrijheid van de Ansaar. Hij leerde ze Dua te doen voor hun broeders en zusters. En daarom vragen wij ook van onze gasten om standvastig te zijn in hun geloof en hun imaan, op Allah SWT te vertrouwen en ons niet te vergeten in hun smeekbedes.

Niks gebeurt zonder Zijn Wil en niets gebeurt buiten Zijn Kennis

Bekijk hier de toespraak van de imam aan de vluchtelingen.