In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels


 

Beste dienaren van Allah, Onze geweldige religie heeft de ouders een verheven status gegeven en een eervolle plek gegeven. De ouders zijn na Allah swt de belangrijkste die rechten hebben op jou. Allah swt zegt: En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem Alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn. Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen. [17:23,24]

Dit vers impliceert dat de preek van vandaag over de goedheid jegens de ouders gaat.

Beste mensen, Allah swt heeft ons glashelder duidelelijk gemaakt hoe wij met onze ouders dienen om te gaan en hoe op de beste wijze om te gaan met zij die de aanleiding zijn geweest dat wij op deze wereld zijn gekomen. Om ons als kinderen van onze ouders op de juiste plek te zetten, waarschuwt Allah swt ons op onze manier van spreken te letten door zelfs de niets betekenende woorden als “oef” niet tegen onze ouders uit te spreken. Laat staan dat we kwetsende woorden zouden gebruiken of hen beledigen en uitschelden. Allah swt heeft ons bevolen met goede en zachte woorden tot hen te spreken en hen niet af te snauwen zodat hun harten gevuld zullen worden met blijdschap en geluk.

Beste broeders en zusters, indien wij de Koran zouden lezen, overpeinzen en ernaar gedragen, dan zouden wij goed beseffen in wat voor mate de Koran de goedheid jegens de ouders benadrukt. Allah swt heeft ons bevolen goedheid te tonen jegens onze ouders, ook wanneer zij geen moslims zijn. Dus indien jij wel een moslim bent je ouders niet, wees dan alsnog goed voor hen en toon hen jouw goede omgang met hen zoals Allah swt dat van jou vraagt. Wanneer zij jou van het pad van Allah swt leiden, dan heb je het recht hen ongehoorzaam te zijn. Want in surat Loeqmaan zegt Allah swt: En als zij erop aandringen dat jij deelgenoten aan Mij toekent waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam hun dan niet. En ga in deze wereld goed met hen om en volg de weg van degene die berouwvol tot Mij terugkeert. Vervolgens zal tot Mij jullie terugkeer zijn en ik zal jullie berichten over da twat jullie deden. [31:15]

 Om een sterker beeld te geven van wat de ouders voor ons betekenen en wat voor status zij bij Allah swt hebben, zegt Allah swt: En Wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem met moeite en baarde hem met moeite. En het dragen en spenen van hem duurde dertig maanden. Toen hij zijn volle kracht bereikte, zei hij; “Mijn Heer stel mij in staat om dankbaar te zijn voor Uw Gunst die U mij en mijn ouders heeft geschonken en om goede daden te verrichten die U welvallig zijn, en maak mijn nageslacht rechtschapen. Waarlijk, ik wend mij berouwvol tot U en waarlijk, ik behoor tot de moslims. [46:15]

 Beste dienaren van Allah adv deze verzen kunnen we concluderen dat we niet anders dan goedheid moeten tonen jegens onze ouders. Willen we Allah tevreden stellen en een hoge positie bij Hem bereiken, dan dienen we goed om te gaan met onze ouders. Het is met name de moeder die het als eerste verdient om goed om te gaan met haar. Zij heeft jou negen maanden met onvoorstelbare pijn en leed gedragen en nadat zij jou op deze wereld heeft gezet, heeft zij jou beschermd, verschoond, gevoed, verwarmd, onderwezen en onvoorstelbare liefde gegeven. Hoe denk je dit ooit goed te maken?

De imam richt zich tot ons allen en wijst erop dat wij allen ouders hebben of hebben gehad. Met name in deze tijd waarin de liefde voor de ouders is verruild voor haat, zachtheid voor hardheid en zorg plaats heeft gemaakt voor last. En wat betreft deze zaken, is het vooral de moeder die het moet vergelden. De profeet zegt in een bekende overlevering die een ieder van ons kent.

 

 “O Boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?” Hij antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder?” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder.” “En wie dan?” hij antwoordde: “Je vader.”

Dus de eerste drie plekken zijn bij voorbaat voor de moeder gereserveerd.

 

En oh jij die vele grote zonden heeft gepleegd en daarin is verdronken. Als jij van Allah verlangt om vergeven te worden voor al jouw grote zonden, kom dan dichter tot jouw Heer opdat Hij je zal vergeven. Geef een ieder zijn rechten terug en wees goed voor je ouders met name voor je moeder. Want daarmee kom je dichter tot jouw Heer. Ibn Abbas zei: “Ik ken geen betere daad die dichter tot Allah brengt dan het goed zijn voor de ouders”.

En wat betreft de onachtzaamheid en de slechte omgang met onze ouders, zijn dat vele zaken waar we mee te maken hebben of tegenkomen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld: Huilende ouders met veel verdriet, het verheffen van de stem naar hen, ongehoorzaamheid, continu hen afsnauwen, alsmaar chagrijnig zijn in hun bijzijn, het in huis halen van zaken die Allah niet tevreden stellen, hen niet helpen in het huishouden, hen niet betrekken in bepaalde beslissingen en hun adviezen steeds afslaan enzovoorts.

Beste mensen, de grote verliezer is degene die in een slechte staat terugkeert tot zijn Heer, degene die terugkeert tot zijn Heer terwijl hij of zij geen goedheid heeft getoond jegens de ouders. Uiteraard hebben we allen onze ouders tekort gedaan en hebben wij hen pijn en verdriet aangedaan. Maar het zou schandelijk zijn wanneer wij met onze daden doorgaan wetende dat onze ouders hierdoor enorme pijn en verdriet lijden. En wat we ons vooral moeten beseffen en realiseren, is dat wanneer wij onze ouders slecht behandelen, dat er een grote kans bestaat dat wij door onze kinderen slecht zullen worden behandeld zoals wij onze ouders hebben behandeld.

De profeet saw heeft ons nadrukkelijk gewaarschuwd om op te passen voor slechte omgang met onze ouders. Hij saw zei: De grote zonden zijn: Het toekennen van deelgenoten aan Allah en ongehoorzaam zijn aan de ouders. Het feit dat de ouders direct na Allah komen in zowel deze overlevering als in een eerder genoemd vers, geeft aan hoe ernstig deze kwestie is.

Ook zei de profeet saw: “Vernederd is hij, vernederd is hij, vernederd is hij.” Er werd gezegd: “Wie is hij, O Boodschapper van Allah?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De persoon in wiens aanwezigheid één van zijn ouders of beiden de ouderdom bereikt, maar niet het Paradijs betreedt (door goed te zijn voor zijn ouders).”

En zo beste gelovigen zijn er vele verzen en overleveringen die ons aansporen goed te zijn voor onze ouders en ons waarschuwen niet ongehoorzaam te zijn aan onze ouders.

Moge Allah ons de kracht en wijsheid geven om goed om te gaan met onze ouders en ons te vergeven voor alle tekortkomingen jegens onze ouders.