In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle lof aan Allah die ons de beste gunsten heeft geschonken. Hij die ons het beste gedrag van ons verlangt, en het slechte te vermijden. Vrede en zegeningen met de Profeet ﷺ.

De oprechte vriendschap is een ware gunst van Allah swt dat ons in staat stelt dichter bij Allah swt te komen. Het is een middel dat leidt naar goedheid en oprechtheid en helpt ons het slechte en het verdorvene te vermijden. Ware vriendschap is datgene wat aan goedheid, vertrouwen en bescherming tussen twee vrienden staat. Zij zijn elkaars spiegel en kompas. Wanneer de een verzwakt, versterkt de ander. Wanneer de een dreigt te dwalen, leidt de ander. Wanneer de een in gevaar komt, beschermt de ander. Het is daarom van groot belang dat een ieder van ons naar de juiste vriendschap zoekt. Vriendschap waarin de beste zeden centraal staat. Een vriendschap dat omringd is met puurheid, liefde, barmhartigheid en wederzijds begrip. Een rechtschapen vriend zal jou helpen om datgene te doen wat goed is en zal je herinneren aan Allah, de Sublieme. Hij zal datgene wat goed is aanmoedigen en datgene wat slecht is afwijzen.

De Profeet ﷺ heeft het onderwerp van goede vriendschap zodanig uitgelegd dat er geen ruimte overblijft voor twijfel of verwarring toen hij saw zei: “Een persoon is op de Dien van zijn khaleel (vriend) dus kijk uit wie je als vriend neemt.”

Een persoon kan bij anderen bekend zijn adv met wie hij omgaat. Indien hij met een goed persoon omgaat, wordt hij als goed gezien en indien hij met een slecht persoon omgaat, wordt hij als slecht gezien.

Kies de juiste vrienden

Wij dienen daarom onze vrienden voorzichtig uit te kiezen zodat we vrienden kiezen die oprecht zijn, en die ons het goede gebieden en het slechte verbieden. Als hij ziet dat je zonden begaat zal hij je waarschuwen, als hij zich bewust wordt van jouw tekortkomingen zal hij je adviseren en als hij een fout bij je ontdekt zal hij dit verbergen. Jouw vriendschap met iemand kan een vriendschap zijn dat Allah swt tevreden stelt of een vriendschap dat de Shaytan tevreden stelt. Wat voor vriendschap bezit jij op dit moment?

Allah swt zegt tegen ons: En stel jezelf geduldig op samen met degenen die hun Heer in de ochtend en avond gedenken, strevend naar Zijn Gezicht. En wend jouw ogen niet van hen af, strevend naar de bekoringen van het wereldse leven. En gehoorzaamt niet degenen van wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor Onze Gedenking en zijn begeerte volgden waar aan de zaak verloren is. [18:28]

De vriendschap tussen de Profeet ﷺ en Abu Bakr As-Siddiq (ra)

Als we even stil staan bij de vriendschap tussen de profeet ﷺ en zijn metgezel Abubakr As-Siddiq, dan kunnen we snel concluderen dat er geen betere vriendschap bestaat dan de vriendschap tussen deze twee. Allah swt zegt over deze vriendschap het volgende: Als jullie hem (Mohammed) niet helpen, voorzeker, Allah zal hem helpen zoals toen die niet geloofden hem verdreven en hij tot één van de twee behoorde die zich in de grot bevonden, en toen hij tegen zijn metgezel zei; “wees niet bedroefd, Allah is met ons.” [9:40]

Beste dienaren van Allah,

De beste vriendschap is de vriendschap van de profeet saw met zijn metgezellen. Hij was de vriend die het beste haalde uit zijn metgezellen, hij was de vriend die het beste advies gaf en zich om hen bekommerde, hij was de vriend die geduldig was met zijn metgezellen in moeilijke tijden, hij was de vriend die zijn vermogen weggaf om zijn metgezellen gelukkig te zien, hij was hun coach, hun meester, hun opvoeder. In hem saw hadden de metgezellen alles wat zij nodig hadden om het grote succes te behalen in zowel het wereldse als in het hiernamaals.

Invloed van foute vrienden op de jongeren

Met name de jongeren dienen heel voorzichtig te zijn met het uitkiezen van vrienden. In deze moeilijke snelle tijden is het van essentieel belang dat de jongeren een vriend nemen die een voorbeeld voor hen kan zijn. Iemand die hen aanspoort tot het goede en hen weerhoudt van het slechte. Helaas zien we tegenwoordig juist het tegenovergestelde. Onze jongeren gaan veelal met vrienden om die hen tot het slechte aansporen en weerhouden van het goede. Neem een iemand als vriend die jou aanmoedigt naar de moskee te gaan, iemand die jou aanmoedigt goed te zijn voor je ouders, je studie af te maken, goed te zijn jegens anderen. Hoeveel jongeren kennen we wel niet die beland zijn in criminaliteit, drugsgebruik, gokverslaving, ontucht, geweld, gevangenis en ga zo maar door. De ene liquidatie na de ander komt voorbij in het nieuws waarbij onze jongeren elkaar koelbloedig vermoorden. En dat allemaal door een verkeerd persoon die zij als vriend hebben genomen.

Allah, de Verruimer zegt: “De boezemvrienden zullen op die dag (Dag des oordeels) elkaars vijanden zijn, behalve de moettaqoen (degene met Vrees voor Allah).” (Surah az Zoekhroef, vers 67)

De Profeet ﷺ heeft gezegd: “De gelijkenis met de goede metgezel en de slechte metgezel is niet anders als die met degene die Musk verkoopt en degene die het ijzer smeed . Degene die Musk verkoopt geeft je er misschien van of je koopt er misschien wat van, of je ruikt er in ieder geval de goede geur van. En degene die ijzer smeedt steekt misschien je gewaad aan en je krijgt van hem een vieze geur.”

Het is ook de plicht van de ouders te allen tijde op de hoogte te blijven met wie de kinderen omgaan. Wat voor soort vrienden zijn het waarmee mijn kinderen omgaan? Zodat wij als ouders op tijd kunnen ingrijpen wanneer het dreigt mis te gaan.

Indien je op dit moment vrienden hebt die jou naar de ontevredenheid van Allah swt leiden, neem dan meteen afstand daarvan voordat je spijt krijgt. Allah swt zegt: En gedenkt de Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen bijt, terwijl hij zegt: “Had ik maar een weg genomen met de Boodschapper. Wee mij! Had ik maar niet zo’n boezemvriend genomen. Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning nadat die tot mij gekomen was en de Shaytan is de mensen ontrouw.” (Surah al Furqan, vers 27-29)

Ya Allah schenk ons de meest oprechte vrienden en stel ons in staat oprechte vrienden van anderen te zijn opdat wij uw tevredenheid zullen verkrijgen. Ameen.