De koran als prioriteit

Alle lof aan onze Heer en Schepper, Koning der hemelen en Aarde. Zijn Woord heeft hij gezonden aan de beste der Schepselen, Mohammedﷺ. Vrede en Zegeningen vragen wij Allah voor onze geliefde profeetﷺ.

Beste dienaren van Allah, vrees Allah in al jullie doen en laten en weet dat er een dag komt waarop wij ons zullen verantwoorden voor de keuzes die wij in dit aardse leven hebben gemaakt. Dat is de dag waarop noch bezit noch familie zal baten, behalve diegene die met een oprechte hart komt.

Allah SWT zegt in surat Al furqaan:

En de Boodschapper (Mohammed) zei: “O mijn Heer, waarlijk, mijn volk heeft deze Koran verlaten” (25:30)

Beste gelovigen, wij moeten oppassen dat wij niet behoren tot de mensen waarover onze profeetﷺ in dit vers klaagt bij Allah SWT dat zij de Koran verlaten hebben. De Koran is naar ons gezonden via onze profeetﷺ om als leidraad in ons leven te dienen. Het is onze handleiding en onze route naar het paradijs. Wie geluk zoekt vindt het in de Koran, wie leiding zoekt vindt het in de Koran, wie genezing zoekt vindt het in de Koran, wie innerlijke rust, vrede en vermaning zoekt, vindt het in de Koran.

Allah SWT zegt in soerat Yunus: O mensen, voorzeker, er is een Vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen, en een Genezing voor wat zich in jullie borsten bevindt, en een Leiding en Genade voor de gelovigen. (10:57)

De realiteit

Als we naar onze realiteit met de Koran kijken, is deze bedroevend beste broeders en zusters. Als we kijken welke rol de Koran in onze leven speelt, en als we kijken in hoeverre wij onze Koran recht aan doen en onze verplichtingen jegens de Koran nakomen, moeten wij helaas de conclusie trekken dat wij in een kritieke situatie zijn beland.

We zien een generatie opgroeien die de Koran vrijwel niet kent en er geen band mee heeft. We zien jonge ouders die de Koran niet kunnen lezen en nauwelijks iets uit de Koran kennen. Deze ouders hebben kinderen die opgroeien. Wat gaan deze ouders meegeven aan hun kinderen? Hoe gaan deze ouders ervoor zorgen dat de Koran een hoge positie inneemt in het leven van hun kinderen als zij zelf de Koran vaarwel hebben gezegd?

Interesse in de koran

Afgelopen weekend heeft hier een tweedaagse Korancompetitie plaatsgevonden. Twee dagen lang ademde de moskee Koran, van kleine kinderen die hun uiterste best deden om de Koran zo goed mogelijk uit hun hoofd te reciteren en op hun allermooist de verzen uit te spreken, tot grote reciteurs met prachtige stemmen, speciaal overgekomen uit het buitenland die bij elke gebed ons harten hebben doen sidderen met de woorden van Allah.

De pijnlijke realiteit echter is dat er heel weinig animo was vanuit onze eigen mensen. Een klein groepje heeft deze Koranfeest meegemaakt, maar waar was de rest? Waar waren onze kinderen? De moskee zit nu vol alhmadulillah. Maar hebben wij werkelijk twee dagen lang geen enkele moment vrij kunnen maken om de Koran live te komen proeven en onze kinderen enthousiast te maken voor het leren van hun Koran?

Van de koran gedistantieerd

Hoe zijn wij zo ver van de Koran geraakt terwijl onze profeetﷺ, waarvan wij menen dat hij onze grootste voorbeeld is en wij verklaren dagelijks dat wij van hem houden en samen met hem het Paradijs willen betreden. Hoe kunnen we dan zo ver verwijderd van de Koran zijn, terwijl hijﷺ ons heeft geleerd zeggende:

“De beste onder jullie zijn zij die de Koran lezen en onderwijzen” (bukhari)

In een andere hadith zegt de profeetﷺ: “Waarlijk, Allah doet middels dit Boek volkeren stijgen (in rang) en anderen omlaaggaan.” (Moeslim)

 

Er is geen twijfel mogelijk dat het onderwijzen van onze kinderen in de Koran zal bijdragen dat zij op het pad van Allah zullen blijven insha Allah en als vrome dienaren zullen opgroeien. Wij hebben in deze moskee voor verschillende leeftijdscategorieën koranonderwijs georganiseerd.

Maar helaas, vooral bij de kinderen is het gewenste resultaat nog niet zichtbaar en één van de grootste redenen daarvan is dat wij de Koran nog niet als prioriteit nummer één hebben in ons leven. Zowel ouders als kinderen hebben andere prioriteiten dan het onderwijzen en leren van de Koran.

Voor onze moeders is er ook een Koranklas en alhamdulillah, wij zien daar goede resultaten van zusters die surat albaqarah en de eerste twee hizb inmiddels uit het hoofd hebben geleerd.

Vanaf volgende week zal er ook voor onze vaders door de imam Koranles gegeven worden om zo, met de wil van Allah, de Koran weer terug te krijgen in het leven van onze gezinnen.

De koran is de weg naar succes

Beste dienaren van Allah, onze gemeenschap zal alleen slagen als wij vasthouden aan de Koran in combinatie met onze wereldse leven. Wij moeten onze kinderen aansporen hun opleidingen af te maken op school, hoge posities te bekleden in het bedrijfsleven en sterk te staan in de maatschappij. Maar dit alles ten alle tijden met behoud van ons geloof. En ons geloof vinden wij naast de overleveringen van onze profeetﷺ maar in één boek en dat is de Koran.

Keer daarom terug naar de Koran beste broeders en zusters, leer de Koran lezen, geef de Koran een vaste moment in je dagelijkse planning en haal die Koran thuis van de plank en geef hem een plek in je gezin.

Moge Allah SWT de Koran terugbrengen in ons leven en moge Allah SWT ons laten behoren tot degene die gezelschap zullen krijgen van de Koran in hun graf en op de dag des oordeels totdat wij het paradijs zullen binnentreden. Ameen.

Beluister hier de samenvatting van de vrijdagpreek.