In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Beste dienaren van Allah, de imam opent zijn preek met het uiten van zijn zorgen. Hij zegt; Er is een grote kwestie die mij als imam diep raakt en vaak heb aangekaart maar tot op heden weinig verandering in heb gezien. Ik kan het niet verkroppen als imam hierover te zwijgen want niemand garandeert mij dat ik zo meteen nog leef. En het is mijn verantwoordelijkheid deze kwestie aan te kaarten en deze grote last waar wij allen voor verantwoordelijk zijn van mijn schouders af te werpen voor ik Allah swt ontmoet.
Als prediker op deze preekstoel houd ik van jullie, van jullie gezinnen en van al jullie dierbaren. En wens jullie daarom het succes in zowel het wereldse als in het hiernamaals.

Het valt op dat wij ons in het ene vaarwater bevinden en de islam in het ander. Het onderwerp dat ik hier wil aansnijden, beste zusters, beste partners, beste moeders en beste vaders, is de Hijab. De Hijab die door vele zusters is verbannen en waarover vele mannen tevreden zijn geworden met deze situatie. Zo erg dat het normaal is geworden.

In surat Al-Ahzab zegt Allah swt: O profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (djilbab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevingsgezind Meest Barmhartig. [33:59]

Dit vers is behalve aan de vrouwen van de profeet saw ook aan jou gericht geliefde zuster.

En in surat An-Noor zegt Allah swt: En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vader of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de ‘Aurat van vrouwen letten. En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen. [24:31]

De geleerden hebben uit dit vers 3 stelregels getrokken:
1. De meerderheid van de geleerden is het overeens dat alles bedekt dient te zijn behalve het gezicht en de handen.
2. Het is niet togestaan voor de vrouw haar hals en/of een gedeelte van haar borst te tonen. Beide dienen bedekt te zijn.
3. Het is niet toegestaan voor de vrouw geluid te maken terwijl zij loopt, denk bijv aan de hakken. Als dit al zelfs verboden is, wat dan te denken over de vrouw die haar haren toont wat tot de schoonheidsidealen behoort.

Beste dienaren van Allah, De hijab is kuisheid, is een bescherming, is een waardigheid, is een teken van gehoorzaamheid aan de Schepper en Zijn Boodschapper saw.
O geliefde, waardevolle zuster (met of zonder Hijab) waarvan de waarde niet in geld of goud is uit te drukken, De islam wil niets anders dan jou een verheven status toeschrijven zoals Mariam de moeder van Issa as, zoals Khadija ra en zoals de moeder der gelovigen Aicha ra, of Fatima ra, of Assiya de vrouw van Fir3awn. Wil jij niet behoren tot dit rijtje van echte sterren?

En weet zuster dat wanneer jij op de hoogte bent van de regelgeveing omtrent de Hijab, dat je daar verantwoording voor moet afleggen bij Allah swt, dit is geen makkelijke kwestie.
En ja zuster, we weten inderdaad dat het niet makkelijk is voor je. Gezien de oceanen van de modetrends die aan je trekken, de kleuren die je wereld mooier maken, en de weeldige stoffen die je verleiden en de grote luxe merken die je doen geloven dat je je zelfverzekerd zult voelen en ga zo maar door. (voorbeeld merken Chanel, Gucci, Louis Vuitton)
Al deze zaken die jou verleiden jezelf tentoon te stellen op social media, hebben zich ook een weg gebaand naar de moskeeen. Dit is een oorzaak van onwetendheid, of gemakzucht en heel misschien een vorm van arrogantie.

De grote geleerden hebben een aantal voorwaarden van de Hijab vastgesteld:
1. De Hijaab dient het lichaam van de vrouw volledig te bedekken.
2. Het kledingstuk dient dik te zijn, niet dun en transparant. Dit, aangezien het doel van de Hijaab, wat het bedekken van het hele lichaam van de vrouw en haar verborgen en zichtbare sieraden is, niet bereikt kan worden met een dun kledingstuk.
3. De Hijaab mag geen versiering opzich zijn, op de manier dat het kleurig en opvallend is, wat ervoor zorgt dat (de) ogen zich ernaar wenden en (de) harten ziek worden (tgv verlangens).
4. Het dient wijd en los te zijn, aangezien een strakke kledingstuk het lichaam accentueert en (het lichaam) beschrijft aan vreemde mannen.
5. Het is ook vereist, dat de Hijaab niet wordt geparfumeerd, aangezien geurtjes ervoor zorgen, dat er verlangens bij de man worden opgewekt en ze worden verleid, zonder dat ze dat willen. Een vrouw die dat doet, draagt de zonde van haar daad en de zonde van degenen die haar actieve roep naar dit type ontucht beantwoorden. Het is overgeleverd in een overlevering, dat de Profeet saw heeft gezegd: “Voorwaar, wanneer een vrouw zichzelf parfumeert en dan langs een menigte gaat, dan is ze zus en zo” – doelend op een ontuchtige (Zaaniyah).
6. Het is niet toegestaan voor de vrome vrouwen zich te identificeren met ongelovige vrouwen of vrouwen van andere religies.
7. Het is niet toegestaan voor de vrpuwen zich te kleden als mannen. En natuurlijk dienen mannen zich niet te kleden als vrouwen. Allah swt heeft dit soort mensen vervloekt zoals een overlevering van de profeet saw ons dat leert.

Beste zuster, besef dat jij een ambassadrice bent van jouw geloof, dat je een volgeling bent van de meest nobele persoon ooit saw, en vooral dat jij Allah swt tevreden wilt stellen.

Allah swt zegt: De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: “Wij horen en wij gehoorzamen.” En zij zijn degenen die de welslagenden zijn. [24:51]

En weest niet van de mensen waar Allah swt het volgende over zegt: En zij (de huichelaars) zeggen: “Wij geloven in Allah en de Boodschapper en wij gehoorzamen.” Vervolgens wendt een groep van hen zich daarna af. En zij zijn niet de gelovigen. [24:47]

Beste zuster, heb het oprechte vertrouwen in Allah swt dat Hij jou met al het goede zal begunstigen indien je Hem gehoorzaam bent. Ja, ook als het moeilijk is op je werk, of geen werk kunt vinden, of geen partner of geen stage, of met deze warme temperature, weet dan dat Allah iets beters voor je in petto heeft Insha’Allah.

En tot slot geliefde broeders en zusters. Een surah in de Koran die iedereen van ons wel kent, jong en oud vrouw en man. Een surah die we vaak in onze gebeden reciteren. Surat Lailatu’l Qadr. Dit is een surah die veelal wordt gereciteerd in waardevolle nacht in de oneven nachten van de laatste tien nachten. Deze nacht die wij InshaAllah in oprechte aanbidding zullen treffen, is meer waard dan 1000 maanden dat weer gelijk is aan 83 jaar.
De profeet saw zei: “Degene die tijdens Laylatoel Qadr opblijft en bidt vanuit oprechte geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.”
Wanneer wij gehoor geven aan de bovenstaande hadith, dan zullen wij zeker deze nacht treffen.
Ook zei de profeet saw: Zoek naar de nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van Ramadan’.

Allah swt heeft voor ons het tijdstip van deze geweldige nacht verborgen gehouden. Het is daarom aan ons geliefde broeders en zusters deze laatste eindsprint van deze 10 nachten extra ons best te doen in de hoop dat wij deze nacht in ruku3 en sujood mogen doorbrengen en de beloofde belonging kunnen binnenhalen. Dit zijn de nachten waarin wij onze gebeden, smeekbeden, dikr en andere goede zaken moeten vermeerderen.

Aisha ra vroeg aan de Profeet saw wat zij moest zeggen als Laylatul Qadr aangebroken was. De Profeet saw leerde haar daarop de volgende smeekbede.

اَللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ
O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.

Moge Allah swt onze zusters beschermen en hun de kracht, geduld en volharding schenken de Hijab te dragen. En de broeders hierin wijsheid, kennis en geduld doen opbrengen.