In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle Lof aan de Heer der werelden, de Al-Wetende, de Al-Ziende de Al-Horende.


Beste dienaren van Allah, Allah swt heeft ons geschapen en ons de verantwoordelijkheid gegeven om goede daden te verrichten en bepaald dat deze zullen worden gewogen op de weegschaal van Waarheid en Rechtvaardigheid. Allah swt zegt: En Wij zullen de Weegschalen van Rechtvaardigheid klaarzetten voor de Dag de Opstanding. Geen ziel zal dan iets van onrecht worden aangedaan. En als er (ook maar) iets is ter grootte van een mosterdzaadje, (dan) zullen Wij ermee komen. En Wij volstaan als Berekenaars. [21:47]

Houd voor ogen dat je straks voor Hem komt te staan

De voorstelling van de mens wanneer hij straks voor Allah swt staat om verantwoording af te leggen aan Allah omtrent al het grote en al het kleine aan daden wat hij verricht heeft, zou de mens er toe aan moeten zetten zijn best te doen om zoveel mogelijk in de goede daden te vermeerderen. Het voor ogen houden dat je straks voor Allah swt kom te staan om verantwoording af te leggen voor al je daden, zou het alarmbelletje voor ons moeten zijn om op de juiste koers te blijven. We weten allemaal dat deze dag zal komen waar geen ontkomen aan is, maar in hoeverre heeft dit invloed op ons gedrag en onze daden in het dagelijkse leven. Want stel je eens voor dat jouw ziel nu ontnomen wordt, had je dan niet meer goede daden op je weegschaal willen hebben. Of wanneer je weet dat je nog een dag te leven had, hoe zou deze laatste dag eruit zien voor jou? Zou deze dag hetzelfde zijn als de afgelopen dagen, of zou deze dag volledig in teken staan van goede daden, aanbiddingen, goedheid en de ontmoeting met jou Schepper straks.

Onze daden stijgen twee maal per week naar Allah

Weet beste gelovigen dat jouw daden twee maal per week aan Allah worden gepresenteerd nl; iedere maandag en iedere donderdag. Hoe kan het dan zo zijn dat wij niet veranderen als wij weten dat gisteren onze daden aan Allah zijn gepresenteerd, en wie van ons zal er veranderen als wij zometeen de moskee uit lopen zodat alleen het beste aan Allah wordt gepresenteerd as maandag. Naast deze twee dagen per week, worden onze daden ook een maal per jaar aan Allah swt gepresenteerd nl, in de maand Sha’baan. De huidige maand voor de maand Ramadan waarin wij ons op dit moment bevinden. Allah swt vraagt Zijn Engelen dagelijks naar de daden van Zijn dienaren wat zij aan daden hebben verricht. En Hij is de Al-Wetende de Al-Horende de Al-Ziende. 

Het belang van het Fajr-gebed & het Asr-gebed

De Profeet saw zei: “Er zijn engelen die tot jou komen opeenvolgend ’s avonds en anderen overdag. En ze komen bijeen op de gebedstijden van Asr en Fajr dan stijgen de Engelen die bij jou waren ’s nachts naar de Hemel op en Hij (Allah) vraagt hen; “In welke staat hebben jullie Mijn dienaren achtergelaten?” En de Engelen zeggen, “Toen we hun achterlieten, waren ze aan het biden en toen we bij hun kwamen, waren ze aan het bidden.” Allahu Akbar, dit zal maar over jou gezegd worden door de Engelen aan Allah swt.

In de Koran geeft Allah swt ons het belang van het Fajr gebed te kennen. Allah swt zegt hierover: Voorwaar, van (het reciteren van de Koran) bij de dageraad wordt (door de Engelen) getuigd. [17:78] De Engelen zijn de getuigen van het Fajr-gebed en heeft Allah swt ons opgedragen het Fajr-gebed en het middelste (Asr) gebed te onderhouden. En wie deze twee gebeden verricht en onderhoudt, hem staat het Paradijs te wachten. De profeet saw zei: Wie de twee koele gebeden verricht, zal het Paradijs binnentreden.

Proficiat voor de mensen die de gebeden verrichten en onderhouden, trots en tevreden benoemen de Engelen jullie namen bij Allah swt en staat het Paradijs op jullie te wachten Insha’Allah.

Beste dienaren van Allah, iedere maandag en donderdag worden onze daden aan Allah swt gepresenteerd. Dit is de reden dat de Profeet saw deze twee dagen vastte. Tevens zijn dit de dagen waarop Allah swt de Poorten van het paradijs voor Zijn dienaren open stelt en hen de gelegenheid biedt de tevredenheid van Allah swt te verkrijgen.

Sha’ban, een genegeerde maand

Ousama ibn Zayd verhaalt ons een prachtige overlevering waarin hij de Profeet saw het volgende vroeg: O’ Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast tijdens Sha’baan? De Boodschapper van Allah saw zei: Het is een door de mensen genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden (naar Hem) opstijgen terwijl ik vastende ben.

Deze overlevering maakt ons duidelijk dat wij deze maand Sha’baan inderdaad verwaarlozen door het niet zijn recht te geven. Goede daden in deze maand wegen zwaarder dan in de normale maanden. Juist omdat het zwaar is om in deze maand extra te vasten of extra gebeden te verrichten. Sha’baan is een unieke kans voor ons om ons goed voor te bereiden voor de maand Ramadan. Een goede maand voor degenen die hun zielen willen zuiveren en dichter tot Allah willen komen dmv de gebeden en andere aanbiddingen. Sha’ban is de warming-up die wij dienen te draaien voor de grote wedstrijd. En voor degenen die deze unieke kansen hebben laten liggen, hen rest nog berouw te tonen en zoveel mogelijk goede daden te verrichten want de goede daden wissen de zonden. want Allah swt is Barmhartig en Vergevingsgezind

Allah swt zegt: …Vorwaar, het goede neemt het slechte weg. Dit is een Vermaning voor degenen die gedenken. [11:114]

Herstel de relaties tussen de mensen

De Imam benadrukt dat we op de helft van de maand Sha’baan staan. En dat Allah swt tijdens deze nacht neerdaalt naar Zijn dienaren om hun zonden te vergeven behalve aan een afgodendienaar. Streef daarom naar een vredig en een zuiver hart en herstel de relaties de mensen. Het herstellen van relaties tussen de mensen is een van de beste daden die je kunt verrichten. De Profeet saw zei: “ zal ik jullie vertellen over datgene wat beter is dan het gebed, het vasten en de aalmoezen? Zij zeiden; vertel ons. Hij saw zei: Het goedmaken tussen twee mensen.

Een vredig innerlijk en het herstellen van relaties met anderen zijn aanleidingen tot vergiffenis van Allah en het verhogen van de status. Moge Allah swt ons in staat stellen de relaties tussen anderen te herstellen en ons de kracht geven onze relaties te herstellen met mensen met wie wij onenigheid hebben.