Benut je tijd

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Hij is de Enige, de Zelfgenoegzame van wie iedereen afhankelijk is. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt en er is niet één gelijk aan Hem. Vrede en Zegeningen smeken wij Hem voor onze geliefde profeet Mohammedﷺ, zijn familieleden en zijn volgelingen tot de dag des Oordeels.

De waarde van de tijd

Beste dienaren van Allah,

Het leven van een mens loopt van wieg tot de graf langs een tijdslijn van seconden tot minuten en uren. En van dagen tot maanden en jaren. Wanneer wij beseffen dat elke dag die voorbij gaat in ons leven, er één is die ons dichter bij onze graf brengt, zullen wij weten hoe belangrijk het is om onze tijd goed in te delen.

Allah SWT heeft het belang van tijd in meerdere verzen benadrukt in de Koran door in verschillende soera’s te zweren bij de tijd zelf, of bij tijdsaanduidingen zoals de dag, de nacht, de dageraad en de ochtendgloren. En wij weten dat als Allah SWT bij iets zweert, dan is dat meestal om het belang ervan aan te duiden.

Dat de tijd een gunst is van Allah SWT voor ons, zodat wij ons leven kunnen plannen blijkt uit de volgende verzen in soerat al-Israa’ waarin Allah SWT zegt:

En Wij hebben de nacht en de dag tot twee Tekenen gemaakt. En het Teken van de nacht hebben Wij donker gemaakt en het Teken van de dag hebben Wij verlichtend gemaakt opdat jullie de gunst van jullie Heer zoeken en opdat jullie de jaartelling en de berekening ervan kennen. En alle zaken hebben Wij met een duidelijke uitleg uiteengezet.(17:12)

 

De profeetﷺ leert ons in de overleveringen ook goed om te gaan met de indeling van onze tijd. Zo zegt de profeetﷺ in een hadith:

“Benut vijf (zaken) vóór vijf (andere zaken): je jeugd vóór je ouderdom en je gezondheid vóór je ziekte en je rijkdom vóór je armoede en je vrije tijd vóór je bezigheid en je leven vóór je dood.”

Hoe om te gaan met tijd?

Hoe dienen wij moslims dan om te gaan met onze tijd als het belang ervan zo groot is in de Koran en in de overleveringen van de profeetﷺ?

Besef om te beginnen dat je na je dood gevraagd zal worden naar hoe jij je tijd op deze aarde, die je van Allah SWT hebt gekregen, hebt gespendeerd. Waar heb je je tijd aan besteed op deze aarde?

Daarnaast is de tijd van een moslim kostbaar. Als we kijken naar hoe de metgezellen van de profeetﷺ omgingen met hun tijd zien wij dat zij zelfs slapen als tijdsverspilling zagen. Zij streefden ernaar dat elke moment in hun leven een moment is waarin zij in contact stonden met Allah SWT door een vorm van de vele vormen van aanbidding te verrichten.

De islam geeft ons de ruimte om tijd in te plannen voor ons werk, om tijd in te plannen voor onze sport, tijd te maken voor onze vrienden en familie en ook voor vrije tijd en tijd om lol te hebben en te spelen. Vooral als je nog kind bent heb je daar ook recht op.

Maar zorg ervoor dat al deze zaken niet voorrang krijgen op de tijd waar Allah SWT recht op heeft. De tijd die je nodig hebt om je gebeden te verrichten, om de moskee te bezoeken, om je dagelijkse hoeveelheid Koran te reciteren en dhikr te doen. Kortom, maak gerust tijd voor wereldse zaken, maar zorg ervoor dat je geen tijd verspilt en geen tijd meer overhoudt jouw Heer en Schepper. En juist als je jong en sterk bent en veel aankunt dien je je tijd goed te benutten voordat er een dag komt dat je terugdenkt aan je jonge jaren en spijt krijgt dat je die jaren niet beter hebt besteed.

De wijze imam Hasan Elbasri zei dat elke dag op deze wereld komt en zegt: “oh mensen ik ben een nieuwe dag, ik zal getuigen over datgene wat in mij gedaan wordt (daden) en als de zon ondergaat kom ik niet meer terug naar jullie tot de dag des Oordeels.”

Wat bedoelt de imam met deze woorden? In deze woorden schuilt een les voor degene die denken dat als ze vandaag voorbij laten gaan zonder hun dag goed te besteden, denken dat er nog genoeg dagen zullen komen. Uit deze woorden leren wij dat deze vrijdag, niet een dezelfde vrijdag is als volgende week vrijdag. Deze vrijdag zullen wij niet meer terug zien tot de dag des Oordeels. Dan zal deze vrijdag komen getuigen over wie vandaag wel het vrijdaggebed heeft gebeden bijvoorbeeld en wie dit willens en wetens niet heeft gedaan.

Dezelfde imam Hassan Elbasri heeft ook gezegd dat het leven op aarde uit drie dagen bestaat; gisteren, morgen en vandaag. Gisteren is geweest, morgen wordt jou niet gegarandeerd en vandaag is jouw dag, investeer er dan ook in. Als wij zo zouden denken over onze tijd zouden wij veel meer uit ons leven halen en dichter bij Allah SWT staan.

Moge Allah ons leiden naar het goede en verre houden van het slechte en ons in staat stellen onze tijd goed in te delen zonder dat wij Zijn rechten verwaarlozen. Ameen