Alle lof aan de Heer der Werelden die ons in staat heeft gesteld de ramadan te bereiken en met Zijn Wil straks ook het einde. Alhamdoelillah dat hij ons weer bijeen heeft gebracht op deze laatste gezegende vrijdag in deze gezegende maand. Vrede en zegeningen met de profeet Mohammed saw.

O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedere ziel kijken naar wat zij vooruit heeft gezonden voor morgen. En vrees Allah, waarlijk Allah is op de hoogte van dat wat jullie in het verborgene doen. En wees niet zoals degenen die Allah vergaten. waarna Hij hen zichzelf liet vergeten. Zij zijn de verdorvenen. [59:18, 19]

Geliefde broeders en zusters, gefeliciteerd, proficiat met het succes. met het succes dat je hebt behaald. het succes dat je de ramadan hebt kunnen bereiken en het succes dat je inshaAllah deze maand zult afronden. Het is een van Zijn grote gunsten dat Allah swt jou de kans heeft gegeven deze maand je volledig in te zetten voor Zijn aanbiddingen en gehoorzaamheid en zo Zijn paradijs zult verdienen. Proficiat voor degenen die deze maand succesvol zullen beëindigen en op deze wijze de wegen zijn gespreid naar de tuinen waaronder rivieren stromen van de Schepper te betreden. Beste gelovigen, de mensen bestaan uit twee groepen. Een groep die gehoor heeft gegeven aan de roep van de Heer der werelden en zichzelf van grote rampen heeft ontdaan door de ramadan door te brengen in oprechte geloof en aanbidding. En er is een groep die zijn begeerte achterna is gegaan en heeft gerekend op datgene wat hem niet baat en enkel heeft geleden door de honger en dorst. Hij heeft de waarde van deze maand niet geproefd noch gekend, zij hebben enkel zichzelf voor de gek gehouden. Deze mensen zouden oprechte berouw moeten tonen en om vergiffenis vragen.

Allah swt zegt: Zeg, O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle. [39:53]

En wat de vrome dienaar die zijn Schepper gehoorzaam is geweest en leefde tussen vrees en hoop voor Allah betreft, Allah zegt over deze persoon; En degenen die geven wat zij kunnen afdragen, terwijl hun harten sidderen, omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren. [23:60]

Wanneer hebben onze harten gesidderd, of een rilling gevoeld uit vrees voor Allah. De maand ramadan is zo goed als voorbij, vele dagen en nachten zijn aan ons voorbij gegaan. Vele iftars en gebeden. Tijden die als een flits langs ons heen zijn gegaan en niet terug te halen zijn.

O jij die in staat was te vasten, die in staat was de gebeden te verrichten, die in staat was de koran te lezen en te memoriseren. Gebruik deze laatste dagen nog voor de eindsprint. De dagen zijn geteld en opgerold. De maand zal terugkeren maar de levens zijn beperkt en niet zeker van de terugkomst, allen zullen we verhuizen naar onze Schepper. Profiteer beste dienaar van Allah van deze laatste dagen. Breng deze dagen door in aanbidding, berouwvol en gehoorzaam aan je Schepper opdat je het alsnog succesvol zult afronden. De maand ramadan bevat vele schatten. Zegen je vermogen door ervan te doneren, zuiver het door de zakat te geven. Wees hecht met de koran en doe alsof dit je laatste ramadan zal zijn. Inventariseer jezelf en wees kritisch naar jezelf wanneer het gaat om jouw relatie met Allah swt. Werk aan je minpunten en verbeter deze.

Beste dienaren van Allah, een van de tekenen dat je je op de goede weg bevindt is wanneer de ene goede daad het volgende volgt en de tekenen dat je niet juist zit, is wanneer een slechte daad een goede daad volgt.

Allah swt zegt: En onderhoud het gebed aan het begin en het einde van de dagen in delen van de nacht. Voorwaar, het goede neemt het slechte weg. Dit is een vermaning voor degenen die gedenken. [11:114]

De profeet saw zei: Vreest Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slchte daad opvolgen zodat deze haar uiwist en ga met de mensen om op goede wijze.

Het is uiterst belangrijk na de maand van de koran extra alert te zijn op de zonden die op ons loeren. Verderf jezelf niet door bepaalde zonden te plegen nadat je dicht tot Allah stond. Behoud datgene wat je hebt opgedaan in de maand ramadan zvm ook na de ramadan.

Het leven in dit wereldse wordt slechts eenmalig verstrekt. Je kunt het maar een keer uitgeven. Vul daarom deze laatste dagen je dagen met istighfaar en berouw want het tonen van berouw is de zegel op de goede daden. Wellicht dat Allah swt ikhlas in jouw hart zal planten.

Beste dienaar van Allah, moge Allah jouw vasten accepteren. Alhamdoelillah heeft Allah jou in staat gesteld zakat al-fitr te voor jezelf en voor degenen die jij onderhoudt te voldoen. Deze maand loopt weliswaar op zijn einde, maar we dienen te allen tijde ons volgens de voorschriften te gedragen. Wat in de ramadan geldt, geldt ook buiten de ramadan. Moge Allah ons de ramadan beter doen uittreden dan dat we intraden.

Wanneer de zon onder is op de laatste vastendag, dan wordt zakat al-fitr voor een ieder van ons verplicht. Een ieder van ons dient dan voor zichzelf en voor degenen die hij normaliter onderhoudt de zakat al-fitr uit te trekken. Dit is geen groot bedrag maar eerder een symbolisch bedrag dat laat zien dat ook de minder bedeelden onder ons de vreugde van de Aid moeten proeven. Een bedrag van €5 per persoon voldoet om aan de verplichting te voldoen. Want weet beste broeder en zuster, tewijl jij je Aid viert met volle vreugde en je naasten om je heen, zijn er nog altijd mensen die dit niet kunnen. Zakat al-fitr is daarom het minimale wat we kunnen geven. Wees op deze dag ook gul naar je directe naasten zoals jouw partner en je kinderen, verblijd ze maar verkwist niet. Want Allah swt zegt: …eet en drink maar verkwist niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de verkwisters. [7:31]

Moge Allah swt onze vasten accepteren, onze daden belonen, onze zonden vergeven en het einde van de ramadan succesvol doen beindigen, ameen.