In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Een van de grootste zegeningen die Allah aan Zijn dienaren schenkt, is dat Hij hen elke dag een nieuwe kans geeft goede daden te verrichten en vergeving te kunnen vragen voor hun zonden uit het verleden. Het aanbreken van de maand Ramadan is een van de grote gunsten die Allah ons schenkt zodat wij Hem om vergeving vragen.

 

Een zeer bekende hadith m.b.t de waarde van Ramadan is de volgende:

 

De profeet vzmh besteeg de Minbar (vrijdagpreekstoel). Vervolgens zei de profeet vzmh 3 maal Amien. Hierop werd de profeet vzmh gevraagd waarom hij dit zei. De boodschapper van Allah antwoordde: Jibriel is gekomen en heeft dua (smeekbede) gedaan dat wie de maand Ramadan bereikt, niet wordt vergeven en vervolgens naar de hel gaat, moge Allah afstand van hem nemen! Toen beval hij me Amien te zeggen waarop ik dat zei. En wie zijn ouders ongehoorzaam is, moge Allah afstand van hem nemen. Daarna beval hij me Amien te zeggen en zei ik Amien. Als laatst wie jouw naam hoort en geen zegeningen naar jou stuurt (het zeggen van vzmh), sterft en dan naar de hel gaat, moge Allah afstand van hem nemen. Toen zei ik nog een keer Amien.

 

Deze hadith laat de enorme zegening van de maand Ramadan zien, namelijk dat de persoon die laks is in zijn aanbiddingen in deze maand en de kans niet grijpt, zichzelf ontdoet van vele beloningen en Allah Zijn vergeving. Als tweede leren we dat men zijn ouders hoort te helpen vooral als zij oud zijn geworden, omdat dit een poort voor jou kan zijn om het paradijs te betreden. Tenslotte leren we het belang van het zegeningen sturen (het zeggen van vzmh of een soortgelijke bewoording), naar de profeet vzmh. Wie dit licht opvat kan hierdoor in het ergste geval naar de hel gaan.

 

We kunnen ons het beste voorbereiden door een aantal dingen te doen, namelijk:

  1. Onze intentie zuiveren. 
  2. Allah om vergeving vragen (vooral voor en tijdens Ramadan)

 

Iedereen hoort Allah om vergeving te vragen, omdat Allah in Soera An-Nur ons dit beveelt:

 

(وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُومِنُونَ لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

 

En keer jullie allen in berouw tot Allah, O gelovige (mannen en vrouwen), opdat jullie zullen slagen (en gered zullen worden van de verschrikkingen).

 

Zelfs de beste mens, onze profeet vzmh, vroeg Allah 100 keer per dag om vergeving.

 

Een van de doelen van het vasten tijdens deze gezegende maand, waarin de Koran is neergedaald is het prijzen van Allah’s Grootheid, omdat hij ons leiding schonk en zodat wij dankbaar zijn. Allah SWT zegt:

 

(وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّةٍ عرضُها السَّماوات والأرض أعدَّت للمتَّقين *

Wedijver met elkaar in het vragen om vergiffenis van jullie Heer en om het Paradijs, dat zo wijd is als de hemelen en de aarde, bereid voor de godvrezenden.

 

الذين ينفِقُونَ في السَّرَّاء والضَّرَّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس واللّه يُحبُّ المحسنين *

Degenen die in voorspoed en tegenspoed besteden, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allah houdt van degenen die het goede doen.

 

والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذُّنوب إلاَّ اللّه ولـم يُصرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون *

En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf kwaad hebben aangedaan, daarna Allah gedenken en om vergeving voor hun zonden vragen – en wie kan zonden vergeven behalve Allah? En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.

 

أولئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربِّهم وجنَّاتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجرُ العاملين)

Hiervoor is de beloning vergeving van hun Heer en Tuinen (het Paradijs) waar rivieren onderdoor stromen, waarin zij voor altijd zullen verblijven. Hoe uitmuntend is de beloning voor degenen die goede daden verrichten in” overeenstemming met de geboden van Allah.

 

O Allah doe ons Ramadan bereiken, vergeef ons en begunstig ons!