Thomas Carlyle over de Profeet
Annie Besant over de Profeet
Gustav Weil over de Profeet
Bernard Shaw over de Profeet
de La Martaine over de Profeet

Thomas Carlyle

De Britse filosoof Thomas Carlyle, die de Nobelprijs won voor zijn boek ‘The Heroes’ schreef: “Het is een grote schande voor eenieder om te luisteren naar de beschuldigingen dat de Islam een leugen is en dat Mohammed een verzinner en bedrieger was.We zagen dat hij standvastig bleef vasthouden aan zijn principes met ferme verbetenheid. Liefdevol en gul,gepassioneerd, vroom, kuis, met echte mannelijkheid, hardwerkend en serieus. Ondanks al deze kwaliteiten was hij zacht tegen anderen, tolerant, aardig, opgewekt en prijzenswaardig en soms zou hij met zijn metgezellen grapjes maken. Hij was rechtvaardig, oprecht, slim, puur, edelmoedig en scherp; zijn gezicht was stralend alsof hij licht binnen in zich had om de donkerste van de nachten te verlichten. Hij was van nature een grootse man die niet was onderwezen op een school, of door een mentor onder zijn hoede werd genomen. Hij had dit allemaal niet nodig.” Terug naar boven

Annie Besant

Annie Besant: schrijfster en vrouwenrechtenactivist in “The Life and Teachings of Muhammad”:

“Voor een ieder die de biografie van de grote Profeet van de Arabieren heeft bestudeerd en te weten komt hoe deze Profeet plachte te leven en de mensen onderwees, blijft er niets anders mogelijk dan het respecteren van deze achtenswaardige Profeet.”Terug naar boven

Gustav Weil

Dr. Gustav Weil schrijft in ‘History of Islamic peoples’:

“Mohammed was een schijnend voorbeeld voor zijn volk. Zijn karakter was puur en vlekkeloos. Zijn huis, zijn kleding, zijn voedsel –deze karakteriseerde zijn zeldzame simpliciteit. Zo eenvoudig was hij dat hij van zijn metgezellen geen aanbidding ontving, noch accepteerde hij van zijn persoonlijke bediende een dienst die hij zelf kon verrichten. Hij was toegankelijk voor iedereen op ieder mogelijk tijdstip. Hij bezocht de zieken en was vol sympathie voor allen. Oneindig was zijn welwillendheid en vrijgevigheid als ook zijn ongerustheid over het welzijn van zijn gemeenschap.”Terug naar boven

Bernard Shaw

George Bernard Shaw: de Britse theaterschrijver zei:

“De wereld heeft heel erg behoefte aan een man met het gedachtegoed van Mohammed. In de Middeleeuwen werd hij op een heel donkere manier afgeschilderd. Vooral vanwege hun onwetendheid en vooroordelen, omdat zij hem als vijand van het Christendom beschouwden. Maar toen ik terug ging kijken naar het verhaal achter deze man vond ik hem een verbazingwekkende en miraculeuze persoon, en ik kwam tot de conclusie dat hij nooit een vijand van het Christendom was. Hij zou in plaats daarvan de redder van de mensheid genoemd moeten worden. Ik denk dat als hem vandaag de controle over de wereld wordt gegeven, dat hij onze problemen zou oplossen en de vrede en het geluk zou brengen waar de wereld zo naar verlangt.”Terug naar boven

Alphonse de La Martaine

Alphonse de La Martaine schreef in: ‘Historie de la Turquie’:

“Als grootsheid in doel, kleinigheid van betekenis, en verbijsterende resultaten de drie criteria zijn voor een menselijke genie, wie kan iemand anders uit de geschiedenis durven vergelijken met Mohammed? De meest beroemde mensen creëerden legers, wetten en slechts rijken. Zij stichtten, als het al iets was, niet meer dan materiele machten welk noch meestal voor hun ogen in elkaar stortte. Deze man verzette niet alleen legers, wetten, rijken, mensen, dynastieën, maar miljoenen mensen in 1/3 van de toen bewoonde wereld: en meer dan dat, hij verzette altaren, de goden, de religiën, de ideeën, de geloven en de zielen. Filosoof, Redenaar, Apostel, Wetgever, veroveraar van ideeën, de restaurateur van rationele opvattingen… De stichter van twintig aardse rijken en van één spiritueel rijk. – Dat is Mohammed. Gezien alle maatstaven waarmee we menselijke grootsheid kunnen meten, zouden we ons kunnen afvragen, is er een man groter dan hij?Terug naar boven

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi, “Young India”, 1924:

“Ik wilde weten over het beste van het leven van degene die vandaag de dag een onbetwiste invloed heeft op de harten van miljoenen mensen….Ik werd meer dan ooit overtuigd van het feit dat het zwaard niet hetgeen was dat voor de Islam een plaats had veroverd in deze wereld. De consequente eenvoud, volkomen ingetogenheid, achting voor beloften, intense toewijding aan metgezellen en volgelingen, heldhaftigheid, elan en onbegrensde vertrouwen in God en de missie van de Profeet. Het waren al deze zaken en niet het zwaard die elk obstakel overwonnen. Bij het eindigen van het tweede deel (van de biografie van de Profeet), was ik bedroefd dat er voor mij niets meer te lezen was van dit grootse leven.”Terug naar boven

Michael Hart

Michael Hart, “The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History,” 1978:

“Mijn keuze om Mohammed de lijst van ’s werelds meest invloedrijke personen aan te voeren, zal wellicht enkele lezers verbazen of door sommigen in twijfel worden getrokken. Maar hij was de enige man in de geschiedenis die buitengewoon succesvol was op zowel werelds als religieus gebied. Het is aannemelijk dat de invloed van Mohammed op de Islam groter was dan de gecombineerde invloed van Jezus en St. Paul op het christendom. Het is deze ongeëvenaarde combinatie van het wereldse en het religieuze aspect, welke naar mijn mening Mohammed het recht geeft beschouwd te worden als meest invloedrijke individu in de menselijke geschiedenis.”Terug naar boven

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe, een Duitse schrijver heeft gezegd:

“Wij, Europeanen, met al onze denkbeelden hebben nooit kunnen bereiken wat Mohammed heeft bereikt en niemand zal ooit bij machte zijn om hem te evenaren. Ik heb in de geschiedenis van de mensheid naar een voorbeeld gezocht en geconstateerd dat het Mohammed was, zoals de waarheid moet worden onthuld. Waarlijk, Mohammed was succesvol in het onderwerpen van de gehele wereld aan het monotheïsme.”Terug naar boven

Lane-Poole

Lane-Poole in “Speeches and Table Talk of the Prophet Muhammad”:

“Hij was de meest betrouwbare beschermer voor degene die in aanmerking kwam voor zijn bescherming, de zachtaardigste en meest behaaglijke in het gesprek. Zij die hem zagen werden abrupt vervuld met ontzag; zij die hem naderden hielden van hem, zij die hem beschreven plachten te zeggen: “Nooit heb ik iemand zoals hem gezien, vóór noch na hem.” Hij was zwijgzaam , maar als hij sprak was dat vol kracht en gedrevenheid en kon niemand de woorden vergeten die hij uitsprak.”Terug naar boven

J.W.H. Stab

J.W.H. Stab schreef in ‘Islam and its founder’:

“Oordelend naar de geringe middelen die hij tot zijn beschikking had en de duurzaamheid van het resultaat dat hij heeft bereikt, schijnt geen naam zo bekend te zijn als die van de profeet uit Mekka. Aan de impuls die hij gaf, danken talloze dynastieën hun bestaan, tot de ogen strelende steden, statige paleizen, en tempels zijn uit de grond geschoten en wijde provincies die trouw gehoor geven aan het geloof. En buiten al dit regeerde zijn woorden het geloof van generaties, werden geaccepteerd als hun manier van leven en hun vaste leiding naar de nog te komen wereld. Op duizend altaren smeken de stemmen van de trouwe gelovigen zegeningen op hem, wie zij in hoge achting nemen als de profeet van God, de zegel van de Apostelen. Gezien de standaard van menselijke roem; van welke sterveling vergelijkt de glorie zich met de zijne?”Terug naar boven

Slot:

Wij danken deze grote namen voor hun objectiviteit, eerlijkheid, openheid en het feit dat zij zich in hun werk niet laten misleiden door de blinde haat tegen de Islam’.Terug naar boven