Een voorval met Imam al-Shafi’i, Imam Ahmad en diens dochter [rahmatullahi ‘alayhim]

Imam Ahmad benoemde vaak de deugden van zijn Shaykh, Imam al-Shafi’i tegenover zijn dochter. Hij benoemde haar zijn uitgebreide en sublieme kennis en ook zijn taqwa [godsvrees]. Imam Ahmad nodigde Imam al-Shafi’i uit naar zijn huis en toen het etenstijd was, at Imam al-Shafi’i totdat hij vol was waarna hij naar de gastenkamer ging om te slapen.
De dochter van Imam Ahmad zei tegen haar vader: “O vader! Is dit dezelfde al-Shafi’i waar je mij over hebt verteld?”
Imam Ahmad zei: “Ja O mijn dochter, dat is hij!”
Ze zei: “Ik heb drie zaken bij hem opgemerkt die waardig zijn om kritiek op te hebben! Allereerst, toen we eten serveerden at hij er veel van. Ten tweede, toen hij naar de gastenkamer ging, sliep hij zonder wakker te worden voor het nachtgebed [qiyaam al-layl]. Ten derde, toen hij Salaat al-Fajr met ons bad, verrichte hij geen Wudu?!”
Hierop ging Imam Ahmad naar Imam al-Shafi’i en vroeg hem over deze drie zaken die zijn dochter had opgemerkt. Imam al-Shafi’i antwoordde zijn student Ahmad en zei: “O Ahmad! Ik at veel, omdat ik zeker weet dat jouw voedsel halal is en dat jij een gulle man bent. Het voedsel dat van een gulle man komt is een genezing, terwijl het voedsel dat van een gierige komt een ziekte is!
Niettemin at ik niet om mijn buik te vullen, maar ik at veel van jouw halal voedsel zodat ik er genezing uit kon halen O Ahmad! Wat betreft de reden dat ik niet in de nacht ben opgestaan om het nachtgebed te verrichten; toen ik mijn hoofd neerlegde om te slapen, keek ik en het enige wat ik kon zien was het Boek van Allah en de Sunnah van Zijn Profeetﷺ recht voor mijn gezicht. Ik heb 72 fiqh [jurisprudentiële] gerelateerde voordelen eruit onttrokken zodat de moslims er baat bij zullen hebben. Er was dus geen mogelijkheid voor mij om op te staan en het nachtgebed te verrichten!
Wat betreft de reden dat ik Salaat al-Fajr bad zonder Wudu; Bij Allah! Mijn ogen hebben niet de zoetheid van slaap geproefd waardoor ik opnieuw Wudu moest gaan nemen. Ik was de gehele nacht wakker en dus bad ik Salaat al-Fajr met dezelfde Wudu die ik had voor Salaat al-‘Ishaa!
{Ibn Mandhur; Mukhtasar Tarikh Dimashq 384/7}
 Bron: Sunni-instituut.