Een nieuw leven…

Vele mensen willen graag een nieuw leven, hoewel zij niet altijd weten hoe zij een nieuw leven moeten beginnen. Hier zijn enkele wijze raadgevingen:

– Leef jouw dag van vandaag, en baar nog geen zorgen voor morgen! Gisteren is voorbij, morgen werd nog niet geschapen, wees dus het kind van het moment dat jij beleeft.

– Stel geen zaken uit, want datgene jij vandaag uitstelt, stapelt zich op bij de zorgen van morgen, totdat je uiteindelijk een hele lijst zal hebben en niet meer zal weten waar je moet beginnen, en je uiteindelijk ontmoedigd zal zijn.

– Wacht niet op de dankbetuiging van de mensen, want dan zal je triest leven, de meeste mensen zijn nu eenmaal niet dankbaar. Ga verder en verricht jouw zaken en daden voor Allah, en dan zal Allah jou bedanken: “…En hun Heer zal hen een pure drank schenken. (Er wordt gezegd:) ‘Voorwaar, dat is een beloning voor jullie en jullie daden zijn aanvaard.'” {QS 76:21-22}

– Weet dat jouw leven niets anders is dan de verwezenlijking van jouw eigen gedachtes en de gevolgen van jouw keuzes die je voorheen maakte. Weet dus dat de keuze van vandaag jouw geluk of triestheid van morgen zal zijn!

– Weet dat je de persoon die je gisteren was niet kan veranderen, maar dat je vandaag wel een andere persoon kan worden. Sta dus op als een nieuw persoon, met hogere doelstellingen en met moed.

– Leef als iemand die de avond niet zal bereiken. Leg jezelf neer en denk: “Als de engel des doods nu mijn ziel zou komen halen, en mij zou vragen wat ik nog recht wil zetten, wat zou ik dan doen?” Verricht deze zaken vervolgens allemaal. Doe dit elke dag, totdat je uiteindelijk zal sterven zonder énig gevoel van schuld, triestheid, of bekommernis!

– Bereid jezelf steeds voor op het ergste, en hou rekening met de meest moeilijke situaties die op jou af kunnen komen. Bereid je hierop voor, zo voel je je steeds rustig, omdat je weet dat je klaarstaat voor eventuele problemen.