De reden achter het vasten van Ashura

“De Profeetﷺ kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van Ashura. Hij vroeg hen erover. Zij antwoordden: “Dit is een goede dag, (dit is) de dag waarop Allah de Kinderen van Israel van hun vijand (Firaun) gered heeft en Musa vastte op deze dag.” De Profeetﷺ zei: “Wij zijn dichter bij Musa dan jullie.” Dus de Profeetﷺ vastte op deze dag en hij spoorde aan om te vasten (op deze dag).”

De dag voor Ashura vasten

“Toen de Profeetﷺ vastte op de dag van Ashura en de mensen opdroeg om te vasten, zeiden zij: “O Boodschapper van Allah, dit is een dag van de joden en christenen.” De Boodschapper van Allah zei daarop:

“Als ik nog leef het volgende jaar, dan zal ik de negende dag ook vasten.”

Deze hadith werd overgeleverd door Abdullah ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeetﷺ . De hadith staat vermeld in Muslim (1134). Echter, toen de volgende dag van Ashura, een jaar later, aanbrak, was de Profeetﷺ overleden, waardoor hij dit niet meer kon doen. Toch zijn de woorden duidelijk.

De Profeetﷺ doelde met zijn woorden op het vasten op de dag voor de dag van Ashura. Het is daarom aanbevolen om ook op de dag voor Ashura of op de dag na Ashura te vasten.

De Profeet ten opzichte van Ashura

“Ik heb de Profeetﷺ nooit zoveel moeite zien doen om te vasten (op dagen die hij boven de rest van de dagen verkoos), dan op deze dag (de dag van Ashura) en in deze maand (de maand Ramadan).”

Vasten op Ashura en Arafa

“Met het vasten op de dag van Arafa hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar. En met het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar.”

 

 

 

De dag van Ashura valt dit jaar op zaterdag 24 oktober (10 Muharram 1437). De dag voor Ashura op vrijdag 23 oktober 2015 en de dag na Ashura op zondag 25 oktober 2015.