Als iemand die de koran uit zijn hoofd leert dit niet veelvuldig en consequent oefent, zal hij de gememoriseerde delen vergeten. de koran verdwijnt namelijk snel uit het geheugen van de mensen. Daarom moeten we het zo regelmatig mogelijk bestuderen en voordragen.

Ibn Omar (ra) berichtte dat de Boodschapper van Allahﷺ zei: “Het voorbeeld van de metgezel van de koran is dat van een eigenaar van een vastgebonden kameel: Als hij op hem let, zal hij zijn kameel behouden. En als hij hem loslaat, zal hij weglopen” [Al-Bukhari & Muslim]

En in de hadith van Aboe Moesa (ra) zei de profeetﷺ: “onderhoud de koran (door het regelmatig te oefenen). want bij Degene Die mijn ziel in Zijn hand heeft, het ontsnapt sneller dan kamelen zich van hun halsters ontdoen”. [Al-Bukhari]

Hier vergeleek de profeetﷺ de bestudering en regelmatige recitatie  van de koran met het vastbinden van een kameel met zijn halster vastbindt, kan hij niet uitbreken. En zolang iemand de koran bestudeert en oefent, zal het niet uit zijn geheugen verdwijnen. kamelen worden hier specifiek genoemd omdat ze berucht zijn om ontsnappingen en omdat ze moeilijk te vangen zijn als ze eenmaal ontvlucht zijn.