Nederlandstalige lezing | Isra’e & de Mi’raaj’:

De nachtelijke hemelreis van de Profeet Mohammed vzmh

👳🏼‍♀️🧕🏼 voor broeders én zusters!

📅 zondag 27 februari 2022 | 19.00

🎙 Ustadh Rafik Dahman

Aankomende zondag 27 februari staan we stil bij een bijzonder moment. Zo uniek als het voor onze geliefde Profeet Mohammed ﷺ was, zo belangrijk is het voor ons. We herdenken en gedenken het moment waarop hij, de beste der schepselen, de nachtreis en hemelvaart volbracht.
Aan hem was toen de grote eer om dit als eerste en laatste Profeet te mogen doen. De nacht waarop onze geliefde Profeet de tweede pilaar van het geloof opgelegd kreeg van zijn Schepper: het gebed.
Het onbegrensde en voor ons en eenieder ongrijpbare wat de Profeet ﷺ toen heeft gezien en meegemaakt, daar nemen we jullie graag in mee. Alles wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat.
Een mooi onderonsje voor zowel broeders, als zusters waarin het vasthouden aan Allah’s gehoorzaamheid centraal staat. Maar waar ook wordt onderstreept wat het belang is van het hebben van geduld in tijden van tegenspoed. Weten en geloven dat tegenspoed wordt opgevolgd door voorspoed en dat na momenten van verdriet, momenten van vreugde komen.
Islamitisch Centrum Imam Malik | Leiden