Verklaring omtrent versoepelingen en het gebed voor de zusters

Beste broeders en zusters,

Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah Zijn vrede en zegeningen schenken aan Zijn Profeet, zijn familieleden, zijn metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt.

Verheugd zijn wij vanuit het Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden jullie enkele aankondigingen te doen, aangaande ons Coronabeleid. In het licht van de versoepelingen vanuit de Rijksoverheid die per 25 september 2021 ingaan, is ons Islamitisch Centrum tot de volgende wijzigingen gekomen.

– Naast de 5 dagelijkse gebeden die voor zusters reeds mogelijk waren, geldt per 1 oktober 2021 dat ook zij weer de mogelijkheid hebben het Vrijdaggebed bij te wonen

– In alle gebedsruimten hanteren we enkel vanaf links en rechts een verplichte onderlinge afstand van 1,5 meter. Tussenrijen worden vanaf die ingangsdatum van 25 september 2021 weer in gebruik genomen

– De regel van het meenemen van een eigen gebedskleed blijft staan, en is derhalve onveranderd

Belangrijk is te vermelden dat deze wijzigingen volgen op de keuze van ons Islamitisch Centrum om onze bezoekers en leden NIET te vragen om inzage in een Coronapas/vaccinatiebewijs.

We vragen Allah deze pandemie zo spoedig mogelijk te doen laten verdwijnen.

Islamitisch Centrum Imam Malik | Leiden