Verklaring MPL over ophef m.b.t. Visser ‘t Hooft Lyceum

Zondag 22 november 2020

Afgelopen dagen is de Nederlandse moslimgemeenschap, en met name de Leidse moslimgemeenschap verontwaardigd geraakt over een schrijfopdracht die aan de leerlingen van Visser ’t Hooft Lyceum te Leiden werd opgedragen door een godsdienstdocent. Het was duidelijk op te maken uit de opdracht dat de desbetreffende docent de leerlingen aan de hand van deze schrijfopdracht in een bepaalde hoek wilde duwen zonder ruimte over te laten voor een leerzame en een gezonde discussie in het belang van de leerlingen, zonder hen het gevoel te geven dat zij worden uitgesloten. Door deze schrijfopdracht en de daarmee samenhangende onverantwoorde aanpak van de desbetreffende docent zijn met name de leerlingen met een islamitische achtergrond diep gekwetst en emotioneel verward geraakt.

Hoewel er op sociale media er veel om te doen was, en zowel moslims als niet-moslims diep geraakt zijn door deze manier van lesgeven, koos het MPL (Moskeeën Platform Leiden) ervoor om de leerlingen, de ouders en de Leidse moslimgemeenschap bij te staan door de school om opheldering te vragen. In hoeverre staat Visser ’t Hooft achter deze vorm van onderwijzen en de pedagogisch onverantwoorde wijze waarmee deze docent heeft gehandeld?

Wij zijn daarom de afgelopen dagen in nauw contact geweest met de school en de lokale autoriteiten om:
1. Een reactie van de school te ontvangen naar aanleiding van de brief die wij eerder hebben gestuurd.
2. Rust te bewaren bij ouders, de leerlingen en eenieder die deze wijze van onderwijzen verwerpt ongeacht de achtergrond.
3. De vredige en harmonieuze leefsfeer tussen de verschillende bevolkingsgroepen, zoals wij die in Leiden kennen, te bewaren.

Vandaag heeft de school op de inhoud van onze brief gereageerd en heeft deze een helder standpunt ingenomen dat in onze ogen positief is. De school heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij zich distantiëren van de wijze waarop de docent in kwestie heeft gehandeld en er alles aan te willen doen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, zodat elke leerling zich veilig voelt op school. De schoolorganisatie heeft positief gereageerd op ons voorstel om hierover met ons in contact te staan.

Wij hopen van harte dat dit een eenmalig incident was en dat de school erop zal toezien dat dit niet weer gebeurt. Verder hopen wij dat de Leidse moslimgemeenschap zich kalm en rustig houdt om eventuele escalatie te voorkomen. Wij zijn er allen bij gebaat dat de school op een rustige en veilige wijze het onderwijs kan blijven aanbieden en dat de ouders, de leerlingen en de docenten op een constructieve en respectvolle wijze met elkaar in gesprek blijven over de relevante actualiteiten binnen onze Leidse samenleving.

– Einde bericht –

Hoogachtend,

Moskeeën Platform Leiden:
Islamitisch Centrum Imam Malik
ISN Mimar Sinan Moskee
Islamitisch Centrum Al Hijra