Vrijdagmiddag 9 januari hebben vicepremier Asscher en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gesproken met vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen.

Er waren afgevaardigden van het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO), de Raad van de Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), het Inspraak Orgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), en de Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON). De aanvankelijke aanleiding voor dit overleg vormde de bedreigingen aan het adres van Nederlandse moskeeën. De actualiteit maakt het overleg nog urgenter.

De aanslag in Parijs heeft in Nederland tot grote afschuw en verbijstering geleid. Tijdens het overleg werd dit breed gedeeld. Er was waardering voor de warme reacties vanuit onze samenleving, waarbij saamhorigheid de boventoon voert. Tegelijkertijd is er zorg rond de oplopende spanningen naar aanleiding van de aanslag in Parijs, de incidenten in Zweden en de anti-islam-demonstraties in omringende landen.

Aandacht is gevraagd voor toenemende moslimhaat. Er is overeengekomen om tot concrete afspraken te komen om moslimhaat beter te registreren. Daar wordt de komende periode door de betrokken organisaties en de overheid gezamenlijk vorm aan gegeven.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken gezamenlijk te strijden tegen elke vorm van terrorisme, moslimhaat, anti-semitisme en oplopende spanningen. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof zijn een groot goed. De Nederlandse overheid en de moslimgemeenschap zetten zich gezamenlijk in voor bescherming van deze waarden. Daarbij is aangedrongen op een scherpe bestrijding van de politieke ideologie van ISIS door een vrij en open debat over de fundamenten van een menswaardig bestaan: vrijheid.

Het kabinet houdt de veiligheidssituatie nauwlettend in de gaten en er wordt, waar nodig, extra bescherming geboden. Uitingen van moslimhaat zijn niet acceptabel. Vernielingen van moskeeën worden niet getolereerd. De daders zullen verantwoording moeten afleggen voor het Openbaar Ministerie en de rechter.

Bron: demoslimkrant.nl