Start weekendonderwijs

Op zaterdag 11 september en zondag 12 september 2021 starten de Arabische lessen voor kinderen die het afgelopen jaar les hebben gevolgd.
Meisjes krijgen les op zaterdag (van 10.00 uur tot 13.00 uur OF van 13.30 uur tot 16.30 uur). Jongens krijgen les op zondag (van 10.00 uur tot 13.00 uur OF van 13.30 uur tot 16.30 uur).
Let op a.u.b., de indeling van de groepen, lestijden en leslokalen zijn ongewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar!
Informatie over de indeling van uw kind(eren) met vermelding van leerkracht, lestijd en leslokaal is beschikbaar op lijsten die in de parkeergarage hangen.
Nieuwe leerlingen starten op zaterdag 25 september en zondag 26 september 2021. Ouders van nieuwe leerlingen zullen hier persoonlijk over worden geïnformeerd. Wilt u uw kind nog inschrijven , dan is dat t/m 20 september 2021 mogelijk. Inschrijfformulieren zijn in de moskee (receptie) verkrijgbaar. Indien er ruimte voor plaatsing is, dan zullen wij met de desbetreffende ouders contact opnemen.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u met ons contact opnemen (Tel. 071-5216044 / email onderwijs@icimleiden.nl)

Vredige groet,
Onderwijscommissie ICIM Leiden