Start Arabische lessen voor kinderen

Op zaterdag 19 september en zondag 20 september 2015 starten de Arabische lessen voor kinderen incha Allah.

Meisjes krijgen les op zaterdag (van 10.00 uur tot 13.00 uur OF van 13.30 uur tot 16.30 uur). Jongens krijgen les op zondag (van 10.00 uur tot 13.00 uur OF van 13.30 uur tot 16.30 uur). Let op a.u.b., de lestijden en leslokalen zijn gewijzigd!
Vanaf maandag 7 september is informatie over de indeling van uw kind(eren) met vermelding van leerkracht, lestijd en leslokaal beschikbaar op lijsten die in de parkeergarage en bij de damesingang hangen.

Wij gaan ervanuit dat alle leerlingen die vorig jaar les hebben gevolgd en niet zijn uitgeschreven op 19 of 20 september zullen verschijnen. Mocht dit niet het geval zijn, neemt u dan alstublieft contact met ons op!

Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen starten op zaterdag 26 september en zondag 27 september 2015.

Ouders van nieuwe leerlingen zullen hier persoonlijk over worden geïnformeerd. NB leerlingen die vòòr 1 juni 2015 zijn ingeschreven worden gegarandeerd ingedeeld. Leerlingen die na 1 juni zijn ingeschreven staan op de wachtlijst. Indien er ruimte voor plaatsing is, dan zullen wij tijdig met de desbetreffende ouders contact opnemen.

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt € 100,- per jaar voor het 1e kind en € 80,- per jaar voor het 2e kind. Ouders betalen vanaf het 3e kind € 60,- per jaar, dus ouders met 3 kinderen betalen in totaal € 240,- per jaar. Het lesgeld dient bij aanvang van het lesjaar te worden betaald!

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u met ons contact opnemen via email school.imammalikleiden@gmail.com of bel ons op 071-5210022

Vredige groet,

Onderwijscommissie ICIM-Leiden