Gisteravond kort voor het Maghreb-gebed overleed onze geliefde broeder Mohammed  El-Arkoubi thuis  in aanwezigheid van zijn gezin.

Na een lange strijd tegen zijn ziekte heeft Allah swt hem tot Hem laten terugkeren. Wij vragen Allah swt hem barmhartig te zijn en te laten behoren tot de bewoners van het Paradijs.
Broeder Arqoubi was oud-voorzitter van wat toen nog heette, Moskee Islamitische Vereniging ( het huidige ICIM).   Moge Allah swt hem groots belonen voor zijn inzet en de goede daden binnen de moskee vereniging.
Waarlijk, aan Allah behoort wat van Hem is en hetgeen wat Hij geeft is van Hem en Hij heeft voor alles een tijd bepaald. Wees geduldig en vertrouw op Allah.
O Allah, vergeef hem, schenk Uw genade aan hem, schenk hem kracht en aanvaard zijn berouw. Schenk hem een voortreffelijke eindbestemming en maak zijn ingang naar het graf wijd. Reinig hem met water, sneeuw en hagel en zuiver hem van zijn zonden, zoals witte kleding van vlekken gereinigd wordt.
De Profeet  صلى الله عليه وسلم‎  heeft gezegd: “Degene die zijn gelovige broeder condoleert vanwege zijn verlies, Allah zal hem met de kleding van eer kleden op de Dag der Opstanding.”

Woon het Janaza-Gebed bij

Voor het bijwonen van het begrafenisgebed worden we beloond. De Profeet صلى الله عليه وسلم  zei immers: “Degene die aanwezig is bij de dode tot er gebeden voor hem wordt, krijgt (de beloning van een) qiraat. En degene die aanwezig is tot hij begraven wordt, krijgt twee qieraataan.” Hij werd toen gevraagd: “Wat zijn qieraataan?” Hij zei: “Als twee grote bergen.”
Het Janaza-Gebed vindt plaats in het Islamitisch Centrum Imam Malik
Nieuwe Marnixstraat 80
2316 ES Leiden 
Tijd: Na Asr-Gebed (18:00)