LEIDEN – Ook het bestuur van Moskee Al Hijra Leiden heeft met afschuw kennis genomen van de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Deze trieste gebeurtenis heeft diepe indruk gemaakt op de Leidse moslimgemeenschap. In de vrijdagpreek heeft de imam openlijk zijn afkeer en ontzetting geuit.

Dit laat het bestuur van de Leidse moskee weten in een verklaring. De daad van geweld en terreur in parijs wordt ten zeerste veroordeeld. Alle gelovige burgers worden aangespoord een bijdrage te leveren aan de realisatie van een maatschappij waarin tolerantie, verdraagzaamheid en moreel gedrag vertegenwoordigd is.

In het belang van de veiligheid en stabiliteit verzoekt het bestuur alle Leidenaren om eventuele provocerende uitingen en/of gedragingen te negeren. In plaats daarvan zijn dialoog, goed nabuurschap en wederzijds respect betere oplossingen.

Wederzijds respect

Het verwijt dat de islam geweld en terreur verkondigt, berust volgens de Leidse moskee op een misvatting. Het beeld van intolerantie wordt slechts ingegeven door groepen die de religieuze teksten misbruiken. “Als Nederlandse burgers willen wij niet anders dan positief bijdragen aan deze samenleving, die rijk is aan een grote diversiteit aan culturen en religieuze opvattingen. (..) Wederzijds respect is daarom essentieel.”

Leiden, wees solidair met elkaar

Ook het Islamitisch Centrum Imam Malik spreekt van ‘barbaarse en onmenselijke gebeurtenissen’ in de stad Parijs. “Een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en een aanslag op de vrijheid van godsdienst, ook tegen de islam en de geliefde profeet (vzmh).”

Zij schrijven op hun Facebookpagina: “Wij roepen alle Leidenaren op solidair met elkaar te zijn en samen te blijven strijden tegen geweld en haat, ongeacht uit welke kant dit komt. Opdat we samen een vuist kunnen maken tegen extremisme en terreur.”
Bron: Dichtbij.nl