LEIDEN – Het mes snijdt aan twee kanten, zegt Abdelhamid Bouzzit bij de presentatie van het Moskeeënplatform Leiden. ,,Wij kunnen beter de gemeenschappelijke belangen van onze mensen in Leiden en omgeving behartigen en mensen of organisaties die iets over ons willen weten, hebben voortaan één adres waar zij terecht kunnen.’’

De drie moskeeën in Leiden trekken naar buiten toe voortaan samen op.

Bouzzit is van Islamitisch Centrum Imam Malik aan de Nieuwe Marnixstraat. Hij spreekt zijn woorden in de Turkse moskee Mimar Sinan aan de Curaçaostraat. En ook moskee Al Hijra, nu nog gevestigd aan de Rembrandtstraat maar over een tijdje aan de Haagweg, doet mee. ,,We hebben alledrie een eigen cultuur en een eigen identiteit, maar ook een groot raakvlak’’, zegt Bouzzit. ,,We spelen allemaal een maatschappelijke rol. We zijn betrokken Leidse burgers die zich inzetten voor hun stad.’’

Wijkagenten

Bij de presentatie zijn vertegenwoordigers van scholen, maatschappelijke organisaties, de Leidse wijkagenten, en namens de gemeente burgemeester Henri Lenferink en wethouder Roos van Gelderen aanwezig. Zij kunnen allemaal profiteren van het platform, meent Bouzzit. En daar is Lenferink het mee eens. ,,De gemeente heeft de band met de islamitische gemeenschap nodig. De spanningen tussen islamieten en niet-islamieten zijn toegenomen. En daar kunnen alleen heel verkeerde dingen uit ontstaan als je er niet alert op bent.’’

Spanningen, zegt de burgemeester in de moskee die grenst aan het Kooiplan, ,,zijn er ook in deze buurt. Jongeren van verschillende culturen spelen lang niet altijd samen.’’ Maar hij relativeert dat meteen weer. Integratie is een zaak van lange adem. ,,De Vlamingen en Walen die in de zestiende eeuw naar Leiden kwamen, trouwden honderd jaar later ook nog in eigen kring.’’

Lenferink is blij dat de moskeeën zich hebben verenigd. Zo kan de gemeente beter in de gaten houden wat voor bewegingen er in de samenleving zijn, meent hij. ,,Ik denk dat dit ons helpt en dat de samenleving er veel baat bij heeft.’’

Historisch

Voorzitter Ad Alblas van de Leidse Raad van Kerken noemt de oprichting van het platform een ’historisch moment’. ,,Het is een signaal naar de samenleving: wij moskeeën van Leiden hebben één lijn. Wij stellen eenheid boven verdeeldheid en respect boven strijd.’’

Niet voor niets wordt het platform iets meer dan twee weken voor aanvang van de vastenmaand Ramadan gepresenteerd. Want dat is de maand waarin islamieten onder meer wordt gevraagd hun verschillen opzij te zetten, zegt Bouzzit. ,,Het gevoel van saamhorigheid is dan het sterkst.’’

Alblas geeft de drie voorzitters van de verschillende moskeeverenigingen huiswerk mee. Alle drie krijgen zij het boek dat hij met predikante Christiane Berkvens schreef over twaalf begrippen – zoals vrede en rechtvaardigheid – die in Bijbel en Koran voorkomen: De catechismus van de compassie. ,,Ik wil u vragen in uw besturen het komende jaar twee keer een uur aan een hoofdstuk uit dit boek te besteden en ons dan over uw bevindingen te vertellen.’’

Bron: Leidschdagblad.nl