Op dit moment is repatriëren naar landen van herkomst niet mogelijk. Tevens is niet bekend hoelang deze situatie zal voortduren. Daarom adviseert de religieuze commissie vaart te maken met het begraven van de overledenen.

Er is geen enkel islamitisch bezwaar tegen het begraven van overleden moslims in islamitische begraafplaatsen in Nederland, waarbij sprake is van eeuwigdurend grafrust. Als een exclusief islamitische begraafplaats niet mogelijk is, kunnen overleden moslims begraven worden in aangewezen afgescheiden islamitische delen van algemene begraafplaatsen in Nederland.

Indien eeuwige grafrust gegarandeerd kan worden dan is dit het belangrijkste uitgangspunt waaraan men zich dient te houden. Mocht het niet mogelijk zijn om de overledene te begraven op een plek waarbij sprake is van eeuwigdurend grafrust, dan dient gekozen te worden voor de locatie waarbij de grafrust voor de langst mogelijke periode gegarandeerd kan worden.

Verklaring religieuze commissie omtrent islamitisch begraven en rituele wassing (AR)