Inschrijven nieuwe leerlingen Arabische les kan t/m 31 mei 2015!

Tot uiterlijk 31 mei 2015 kunnen nieuwe leerlingen worden ingeschreven voor het volgen van Arabische les. Inschrijfformulieren die na deze datum worden ingeleverd kunnen niet meer in behadeling worden genomen voor het  volgen van lessen in het schooljaar 2015-2016. Blanco inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur en de onderwijscommissie.

Leerlingen die dit schooljaar (2014-2015) lessen volgen hoeven niet opnieuw te worden ingeschreven!

Wij verzoeken ouders die hun kinderen willen uitschrijven dit uiterlijk 30 juni 2015 aan ons te melden.

 De lessen voor nieuwe leerlingen starten op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2015. Het lesgeld bedraagt Euro 100,-  per jaar, en dient bij aanvang van het schooljaar te worden betaald. Het lesgeld voor het 2e kind bedraagt Euro 80,- per jaar. Ouders betalen vanaf het 3e kind Euro 60,- per jaar, dus ouders met 3 kinderen betalen in totaal Euro 240,- per jaar.

 

Voorwaarden inschrijving nieuwe leerlingen:

  • – Het kind is 5 tot 7 jaar oud op moment van inschrijving (dus van geboortejaar 2008, 2009 of 2010).
  • Kinderen ouder dan 7 jaar kunnen worden ingeschreven, maar plaatsing van deze kinderen kan niet worden gegarandeerd! Kinderen jonger dan 5 jaar oud kunnen nog niet worden ingeschreven.
  • – Het volledig ingevulde inschrijfformulier is voor 1 juni 2015 ingeleverd.
  • – Het lesgeld wordt bij aanvang van het schooljaar op zaterdag 10 of zondag 11 oktober betaald.

Heeft u vragen of tips mbt het kinderwonderwijs, stuur dan gerust een email naar info@icimleiden.nl

Moge Allah ons helpen onze doelstellingen te bereiken en ons leiden naar het goede pad.