Imam spreekt vluchtelingen toe en geeft adviezen

Afgelopen woensdag hadden wij de eer 65 Syrische vluchtelingen te verwennen met een uitgebreide diner. Als afsluiting gaf Imam Abdelhamid Belkasmi een toespraak waarin hij bepaalde essentiele zaken benadrukte.

In zijn toespraak verwelkomt de imam zowel de moslims als de christenen in het centrum. Daarbij dankt hij de vrijwilligers die de moeite hebben gedaan dit op het laatste moment mogelijk te maken. Vervolgens toont hij begrip voor de situatie waarin de vluchtelingen zich bevinden en benadrukt dat het zwaar is en veel standvastigheid en geduld vereist, dat dit een beproeving is.

De imam benadrukt sterk dat de vluchtelingen zich goed vast moeten houden aan de religie, hun eigen waarde hoog moeten houden en hun eer dienen te beschermen. Met name de jongeren moeten er voor oppassen zich niet te laten verleiden door de shaytaan door te grijpen naar verdorvenheden zoals drugs, alcohol, zedeloosheid en andere verdorvenheden die in deze maatschappij binnen handbereik zijn. De imam adviseert hen zich te richten tot Allah en Hem te smeken om het goede en het goede voor hun naasten in land van herkomst.

De Imam voegt eraan toe dat wij vanuit het centrum bereid zijn de vluchtelingen op vrijdag op te halen voor het vrijdaggebed en weer terug te brengen naar hun verblijf.
De imam benadrukt dat hij trots is dat wij als centrum de vluchtelingen mogen helpen. Dit is een gunst van Allah die ons in staat stelt de ander te helpen, met name de mensen die uit hun landen zijn verdreven.

Vluchtelingen tijdens het diner

Vluchtelingen tijdens het diner

De imam benadrukt dat het gedrag uitmuntend moet zijn, juist omdat de vluchtelingen de Arabische/Moslimwereld vertegenwoordigen. “Dit houdt in dat je niet neer moet kijken op anderen die anders zijn. Wees goed voor anderen ongeacht achtergrond. Wanneer je het goede doet, Allah zal jou het goede schenken en jou beschermen”. Vervolgens geeft de imam aan dat er onder de vluchtelingen het besef moet zijn dat zij zich op dit moment in Nederland bevinden en er bepaalde gedragscodes zijn. Deze gedragscodes zouden voor een moslim normaal moeten zijn. In Nederland leven we samen met mensen van verschillende culturen, rassen, religies etc. In een flat zul je een Christen, een Hindoe, een Shiiet, een ongelovige etc treffen. Respect naar al deze verschillende mensen dient het uitgangspunt te zijn voor een harmonieuze samenleving zoals de Profeet vzmh dat ook in zijn tijd deed.

“Dit houdt in dat je niet neer moet kijken op anderen die anders zijn. Wees goed voor anderen ongeacht achtergrond. Wanneer je het goede doet, Allah zal jou het goede schenken en jou beschermen”.

De imam sluit af met een smeekbede waarin hij Allah swt vraagt de vluchtelingen te helpen, te beschermen en hun situaties te vergemakkelijken.

Bekijk hier de toespraak van de Imam