De Freedom Walk Leiden vindt plaats op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie van de Verenigde Naties. De naam Freedom Walk verwijst naar de titel van de autobiografie van Nelson Mandela (Long Walk to Freedom) en de historische Mars naar Washington op 28 augustus 1963 toen ds. Martin Luther King zijn beroemde toespraak “I Have a Dream” uitsprak voor het Lincoln Memorial.

Waarom een Freedom Walk?

In deze Freedom Walk willen wij onze stem verheffen vóór vrede, vrijheid en gelijkwaardigheid van iedereen. Voor de vrijheid van pers, meningsuiting en het fundamentele recht van alle mensen om hun leven in te richten op basis van in vrijheid gekozen levensovertuigingen.
Wij weigeren ons te laten gijzelen door het terreurgeweld, het zaaien van angst en misplaatste pesterijen. Vrijheid betekent dat wij recht doen aan de vrijheid van anderen, respect hebben voor andere overtuigingen, en ook in eigen doen en denken  bestrijden wat tot extremisme kan leiden.
Wij laten ons niet van elkaar vervreemden, maar versterken juist onderlinge banden om zo elkaar die vrijheid te geven en te garanderen.

Initiatiefnemers

De Freedom Walk is een initiatief van het Levensbeschouwelijk Platform Leiden, waarin gemeenschappen van uiteenlopende levens- en geloofsovertuigingen (waaronder joodse, christelijke, islamitische, bahá’í en boeddhistische gemeenschappen) vertegenwoordigd zijn.

Gesteund door

De Freedom Walk wordt ondersteund door vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties, de Gemeente Leiden, politieke partijen en mensen uit diverse geledingen van de Leidse samenleving.
Dus kom ook op zaterdag 21 maart
om 15.00 uur naar het Stationsplein
van Leiden en sluit je aan bij de rest.