Het Samenwerkingsverband van islamitische organisaties in de regio Haaglanden e.o., waarbij het Islamitisch centrum Imam Malik is aangesloten, is nog in oprichting maar kon het niet meer aanzien hoe moslims in toenemende mate worden gediscrimineerd, gestigmatiseerd en in hun vrijheid hun geloof te uiten zoals het hen goeddunkt worden beperkt; moslima’s worden mishandeld en beledigd, moskeeën met nieuwbouwprojecten wordt een halt toegeroepen, bestaande moskeeën worden aangevallen en beklad, moslims worden bij sollicitaties geweigerd puur omwille van hun naam en hun imams en geleerden wordt de toegang tot Nederland geweigerd om dezelfde uitspraken die in Nederland dagelijks worden gezegd in het parlement en in de media over de islam en de moslims.

In een brandbrief wordt minister van Veiligheid en Justitie van der Steur gewezen op de zorgen die heersen bij de islamitische Nederlanders en wordt de minister opgeroepen in overleg te treden met de islamitische organisaties om escalatie te voorkomen.

Kwetsende leefklimaat

‘’Het huidige leefklimaat (zo niet hetze jegens de moslims), gevoed door bepaalde media en vooral het ontbreken van duidelijkheid door de Nederlandse overheid geven ons weinig reden tot optimisme. Wij moeten helaas constateren dat het ‘moslim zijn’ en de godsdienst ‘Islam’ in onze ogen onnodig en onterecht worden besmeurd. Tegelijkertijd doen terminologieën als ‘haatimam’, ‘haatpredikers’, ‘haatbaard’ en ‘jihadgezinnen’ gretig hun intrede in ons ‘normaal’ taalgebruik. Dit is voor moslims zeer kwetsend en niet te tolereren’’. Aldus het Samenwerkingsverband.

 Achterblijven van een stellingname van de overheid

Het gevoel dat bij veel moslims heerst en waar ook ons Centrum veel signalen van krijgt is het gevoel dat er in Nederland met verschillende maten wordt gemeten als het gaat om de vrijheden die wij in Nederland hebben. Dit gevoel wordt ook in de brief naar de minister verwoord;

‘’ Voor ons als, bestuurders van gebedshuizen, wordt het steeds moeilijker om onze achterban te overtuigen dat zij als volwaardige Nederlandse burgers kunnen participeren in onze samenleving. Wij zien dan ook geen mogelijkheid om onze achterban continu voor te houden dat deze gebeurtenissen niet gericht zijn op moslims en de Islam. Het is voor ons onduidelijk wat de grens is tussen vrijheid van meningsuiting, discriminatie, belediging van groepen en aanzetten tot haat”.

Wij kunnen in deze discussie niet uitsluiten dat er met twee maten wordt gemeten en dat moslims als tweederangs burgers worden neergezet zonder dat hun overheid het voor hen opneemt. Door het achterblijven van een stellingname van de overheid, bevordert dat de legitimiteit om moslims te blijven stigmatiseren en te beledigen.’’

Het Samenwerkingsverband en de aangesloten organisaties zullen zich blijven inzetten voor een samenleving waarin iedereen proactief, productief, positief en vitaal kan participeren. De minister is opgeroepen hier samen oplossingen voor te vinden.

Bron: Samenwerkingsverband Haaglanden

Media links:

http://www.omroepwest.nl/nieuws/06-05-2015/van-der-steur-antwoord-aan-moslimorganisaties-over-tweederangsburgers-onderweg